Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Zapis czata inwestorskiego - wyniki TAURON Polska Energia S.A. za pierwsze półrocze 2013 roku

Czat inwestorski

Temat czata:

omówienie wyników TAURON Polska Energia S.A. 

za pierwsze półrocze 2013 roku

22 sierpnia 2013 r. (czwartek) 
g. 15:00

TAURON PE

Uczestnicy czata: na pytania inwestorów odpowiadać będą:

Dariusz Stolarczyk

Dariusz Stolarczyk - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacji

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej o specjalności elektroenergetyka przemysłowa oraz Menedżerskich Studiów Magisterskich MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Ponadto ukończył m.in. studia podyplomowe w zakresie zarządzania na Wirtschaftsorderungsinstitut Wirtschaftskammer w Wiedniu oraz Studia Menedżerskie MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w pierwszej połowie lat 80. w jeleniogórskiej Hucie Szkła Technicznego. Następnie pracował w Przedsiębiorstwie TELKOM-SIMET, w Zakładach Chemicznych JELCHEM. Od 1995 r. był związany z Zakładem Energetycznym Jelenia Góra, gdzie m.in. pełnił obowiązki członka zarządu, dyrektora ds. technicznych, a w 2001 roku objął stanowisko prezesa zarządu, dyrektora generalnego. W okresie 2004-2007 zarządzał koncernem EnergiaPro.

Od marca 2008 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu TAURON Polska Energia. Nadzoruje pracę następujących Departamentów: Zarządzania Zasobami Informacyjnymi, Zakupów, Zarządzania Korporacyjnego oraz Reorganizacji.

 

Krzysztof Zawadzki

Krzysztof Zawadzki – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

Z wykształcenia ekonomista. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył m.in. podyplomowe studia w zakresie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, standardów europejskich w rachunkowości i finansach oraz podatków. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

W branży energetycznej pracuje nieprzerwanie od początku 1996 r. Karierę rozpoczął w Elektrowni Łagisza w Będzinie w pionie ekonomiczno-finansowym, a następnie kontynuował jako zastępca głównego księgowego w Południowym Koncernie Energetycznym. Przez dwa lata, do sierpnia 2009 roku, zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Rachunkowości i Podatków – głównego księgowego w TAURON Polska Energia.

Od 21 sierpnia 2009 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu TAURON Polska Energia. Nadzoruje pracę następujących Departamentów: Rachunkowości i Podatków, Zarządzania Finansami, Controllingu.

Informacje o Grupie TAURON

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem własnym ponad 16,7 miliarda zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Sieci dystrybucyjne spółek należących do grupy obejmują 18,3% powierzchni kraju. Usługi dystrybucyjne świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 223,7 tys. km linii energetycznych. Spółki skupione w Grupie TAURON sprzedają około 44,74 TWh energii elektrycznej (w 2012 r.) do ponad 5,3 mln odbiorców końcowych. Ponadto holding kontroluje 20% polskich zasobów węgla kamiennego oraz osiąga 5% wskaźnik krajowego wydobycia węgla kamiennego. Grupa TAURON jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. Moc elektrowni skupionych w Grupie w 2012 r. wynosiła około 5,5 GW.

 

Działalność podstawowa Grupy TAURON to:

1. wydobycie węgla

2. wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
3. dystrybucja energii elektrycznej
4. obrót energią elektryczną
5. dystrybucja i sprzedaż ciepła


 

Zapis czata inwestorskiego
z Zarządem Spółki
TAURON Polska Energia S.A.

 

Moderator: Szanowni Państwo, Serdecznie witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych po prezentacji wyników Grupy TAURON za I półrocze 2013 r. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań.

 

 

Sławek: Czy w planach spółki przewidujecie akwizycje kopalń?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: W obecnej strategii nie ma akwizycji kopalń.

 

 

miros: 2Q znów był dla Was dobry w segmencie sprzedażowym. jakie czynniki wpłynęły na tak dobry wynik, którego analitycy się raczej nie spodziewali?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Nie było kwestii, którymi byliby zaskoczeni analitycy. Główne czynniki wpływające na dobry wynik były takie same, jak w I kwartale 2013 r.

 

 

obligacja: na co zostaną przeznaczone środki z emisji obligacji? Informacja, że zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne grupy jest dość ogólna. Mógłbym prosić Państwa o rozwinięcie tej kwestii?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Centralny model finansowania obowiązujący w Grupie TAURON zakłada, że pozyskane środki nie są przypisane do konkretnych projektów, tylko do całego programu inwestycyjnego. Nie ma "znaczonego pieniądza".

 

 

hanys: W jaki sposób i o ile Tauron obniżył średnie ceny zakupu węgla?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Średnie ceny węgla na rok 2013 są efektem negocjacji kontraktów węglowych na ten rok.

 

 

Iza: Z czego wynika pozycja w cash flow zysk na działalności inwestycyjnej 235 mln zł?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Pod tą pozycją kryje się odpis aktualizujący na aktywach wytwórczych. Ponieważ jest to operacja niepieniężna, podwyższa wartość amortyzacji.

 

 

Maciej_K: Relacja długu netto do EBITDA jest na bezpiecznym poziomie. Czy Zarząd planuje pozyskanie dodatkowego zadłużenia na kolejne inwestycje?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Zwiększenie poziomu zadłużenia na inwestycje w 2013 roku uzależnione jest od rozpoczęcia inwestycji w Jaworznie.

 

 

waldek: Zakończycie proces budowy farm wiatrowych do końca 2014 roku? Jakie koszty ta inwestycja za sobą pociągnie?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Planujemy zakończyć budowę do końca tego roku. Całkowity budżet przeznaczony na te inwestycje wyniesie około 1 mld zł.

 

 

$forexx: Jakie są największe czynniki ryzyka w Panów opinii, które mogą wpłynąć negatywnie na wyniki spółki?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Najważniejszym ryzykiem jest ryzyko rynkowe dotyczące cen energii elektrycznej i CO2 oraz ryzyko regulacyjne związane z tzw. "dużym trójpakiem".

 

 

journal: Segment wydobycia zanotował 20%-owy spadek EBITDA mimo wzrostu wolumenu. Czy głównym problemem w tym segmencie są rynkowe ceny surowców nad czym ubolewa cały rynek wydobywczy w Polsce?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Tak, istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie wyników Wydobycia jest spadek cen węgla.

 

 

hanys: w zeszlym roku planowaliście zwiększyć udział "waszego" węgla w procesie produkcji energii jak dobrze pamiętam do 40%. Jak tak sytuacja kształtuje sie dziś?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Na dzisiaj zapotrzebowanie z własnych źródeł jest pokryte w około 45%. Docelowo zamierzamy zwiększać udział naszego węgla w zużyciu do 50%.

 

 

Sergio_11: Co zakłada program inwestycyjny w perspektywie kilku najbliższych kwartałów?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Program inwestycyjny przedstawiony jest w aktualnej prezentacji wynikowej na slajdzie nr 16.

 

 

melon: z tego co można wynieść czytając opinie analityków, rynek odebrał dzisiejsze wyniki dosyć pozytywnie. Moje pytanie: jak udało sie spółce obniżyć poziom długu netto pomimo wypłaconej dywidendy?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Poziom długu netto do EBITDA w stosunku do 31 grudnia 2012 r. uległ zwiększeniu. W porównaniu do 31 marca 2013 r. jest na takim samym poziomie. Nie uległ zwiększeniu pomimo wypłaconej dywidendy z powodu dobrych wyników na działalności operacyjnej.

 


mariusz: Witam! Jakie czynniki wpłynęły na spadek przychodów w 2q ’13 r. aż o ponad 20%?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Jest to przede wszystkim efektem zmiany struktury sprzedaży energii segmentu Wytwarzanie. W roku 2013 nastąpił wzrost sprzedaży wytworzonej przez ten segment energii elektrycznej do spółek Grupy TAURON, która to sprzedaż podlega wyłączeniu konsolidacyjnemu na poziomie Grupy, podczas gdy w roku 2012 niemal cały wolumen wyprodukowanej energii sprzedawany był poprzez tzw. zewnętrzny rynek publiczny, co podwyższało przychody skonsolidowane Grupy.

 

 

rocco: Jak według Tauronu będą kształtowały się ceny energii w kolejnych kwartałach?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Obecne notowania cen na rynku energii na 2013 r. nie wskazują na możliwość wzrostu cen do końca tego roku.

 

 

inwestorka: Połowa CAPEXu w I półroczu została przeznaczona na segment dystrybucyjny. Czego dokładnie dotyczyły te wydatki?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Wydatki te dotyczyły budowy nowych przyłączy (210 mln zł) oraz modernizacji i odtworzenia majątku sieciowego (377 mln zł).

 

 

Zuber: Witam. Z perspektywy czasu przejęcie aktywów Vatenfalla to był strzał w przysłowiową dziesiątkę ? Jak Państwo to oceniają?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Tak, naszym zdaniem akwizycja Vattenfalla była dobrym posunięciem biznesowym.

 

 

Wojciech: Czy spółka dalej zamierza inwestować w farmy wiatrowe? Czy jest to teraz opłacalne czy przesłankami do tych inwestycji są przepisy?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Tak, Grupa jest zainteresowana zwiększaniem produkcji z odnawialnych źródeł energii, ale kluczową kwestią jest aktualny brak nowych, długo oczekiwanych regulacji w tym zakresie.

 

 

analytics: W ostatnim czasie widoczny jest spadek zatrudnienia. Czy ta tendencja będzie dalej podtrzymana?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Spadek zatrudnienia jest efektem realizowanego przez Grupę TAURON programu poprawy efektywności, którego istotną częścią jest Program Dobrowolnych Odejść (PDO).

 

 

Arkadiusz: Jaki był w pierwszym półroczu średni koszt obsługi zadłużenia? O ile spadł wobec pierwszego półrocza 2012 r.?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: W związku z obniżką stóp procentowych, w szczególności stawki referencyjnej WIBOR, poziom kosztów obsługi zadłużenia obniżył się.

 

 

Skiba: Segment sprzedaży i dystrybucji najwięcej wniósł do zysku całej grupy. Czy jest to krótkoterminowa tendencja czy może Zarząd zdecyduje się w większym zakresie postawić na wspomniane segmenty a ograniczyć działalność w pozostałych?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Grupa TAURON, jako Grupa pionowo zintegrowana, może korzystać z pojawiających się cyklicznie szans w poszczególnych segmentach działalności. Sądzimy, że Dystrybucja, która jest segmentem całkowicie regulowanym, w perspektywie długoterminowej pozostanie istotnym źródłem przychodów Grupy.

 

 

Skiba: Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w najbliższych latach?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Polityka dywidendowa przedstawiona w Prospekcie emisyjnym pozostaje aktualna i Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy zgodnie z jej zapisami.

 

 

king_eric: Proszę opisać czym są KDT bo z tego źródła (korekty) spółka ma otrzymać 423 mln zł.

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: KDT to Kontrakty Długoterminowe, które zostały rozwiązane w roku 2007. W miejsce KDT weszły rekompensaty z tytułu ich rozwiązania, które stanowiły gwarancję spłaty zaciągniętych zobowiązań na inwestycje realizowane przed 2007 r. Szerzej zagadnienie KDT zostało przedstawione w Prospekcie emisyjnym.

 

 

1stowarzyszony: jakie wyzwania czekają Tauron w 2014 roku?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Oczekujemy wprowadzenia nowych regulacji (tzw. dużego trójpaku), ponadto możliwy jest spadek średnioważonego kosztu kapitału (WACC) dla kalkulacji taryf dystrybucyjnych na 2014 rok. Istnieje także ryzyko wycofania z aukcji do 900 mln uprawnień do emisji CO2 (backloading, decyzja na szczeblu UE).

 

Moderator: Szanowni Państwo, Minął czas zaplanowany na dzisiejszy czat. Serdecznie dziękujemy za duże zainteresowanie i interesujące pytania. Zapraszamy na transmisje kolejnych konferencji wynikowych i zachęcamy do bieżącego kontaktu z działem relacji inwestorskich Spółki.

 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

Zapis czata inwestorskiego - wyniki TAURON Polska Energia S.A. za pierwsze półrocze 2013 roku