Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Co zrobić gdy emitent obligacji ogłosi upadłość? ]

Ogłoszenie przez emitenta upadłości ma doniosłe skutki dla wszystkich posiadaczy obligacji. Zgodnie z treścią art. 91 ustawy prawo upadłościowe zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Oznacza to, że z chwilą ogłoszenia przez spółkę upadłości wyemitowane przez nią obligacje stają się natychmiast w całości wymagalne. Określenie, że „obligacje stają się wymagalne” oznacza, że z dniem ogłoszenia upadłości można żądać wykupu obligacji wraz z zapłatą odsetek.

 

Następnie należy uważnie śledzić kiedy pojawi się prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd wzywa bowiem jednocześnie wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż miesiąc i nie dłuższym niż trzy miesiące. Wezwanie powinno wskazywać sąd i sędziego komisarza, do którego należy kierować zgłoszenia.

Gdzie obligatariusze powinni szukać takiego wezwania?

Tego rodzaju ogłoszenie powinno ukazać się w raportach bieżących spółki. Może też zostać dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej spółki. Może się jednak zdarzyć, że spółka zaniedba swoje obowiązki i stosowny raport bieżący nie zostanie opublikowany. Ryzyko takie istnieje zwłaszcza w sytuacji, gdy wraz z ogłoszeniem upadłości do dymisji podaje się zarząd i rada nadzorcza, w konsekwencji czego w spółce zaczyna panować bezkrólewie.  Mając powyższe na uwadze, przede wszystkim informacji o ogłoszeniu upadłości i wezwania do zgłaszania wierzytelności należy szukać w oficjalnym publikatorze, tj. Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W nim boweim zamieszczane są przedmiotowe postanowienia. Monitor wydawany jest również w wersji elektronicznej, która jest zamieszczana na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Istnieją również komercyjne bazy udostępniające ogłoszenia publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, np. Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy (www.imsig.pl ). Dodatkowo sąd często nakazuje publikacje ogłoszenia wzywającego wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w prasie lokalnej lub ogólnokrajowej.

 

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się sędziemu komisarzowi wskazanemu w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenia należy dokonać wyłącznie na piśmie w dwóch egzemplarzach. Do pisma zgłaszający wierzytelność dołącza oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. Poświadczenia odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność. W przypadku posiadaczy zdematerializowanych obligacji będzie to zaświadczenie z domu maklerskiego o liczbie obligacji zapisanych na rachunku bądź świadectwo depozytowe. W nagłówku pisma należy podać sygnaturę akt pod którą toczy się postępowaniu upadłościowe.

 

Od przedstawionych powyżej zasad zgłaszania wierzytelności w toku postępowania upadłościowego istnieją pewne odrębności w przypadku upadłości emitenta obligacji zabezpieczonych rzeczowo (zastawem, zastawem rejestrowym, hipoteką). Wówczas kurator zgłasza do masy upadłości:

1) ogólną sumę nominalną nieumorzonych do dnia ogłoszenia upadłości obligacji, których termin płatności przypada przed tym dniem, oraz ogólną sumę niezapłaconych odsetek od tych obligacji;

2) ogólną sumę obligacji oraz odsetek płatnych po dniu ogłoszenia upadłości.

 

Zobacz też:

Zobacz również:

17.10.2017, Aktualności

SII Poleca: Price Action Day, 21 października 2017 r.

17.10.2017, Aktualności

SII Poleca: Price Action Day, 21 października 2017 r.

Price Action Day to wydarzenie poświęcone metodzie analizy ceny Price Action na rynku walutowym, akcyjnym oraz kontraktów terminowych na indeksy i surowce, które już 21 października zagości w warszawskim hotelu Sofitel Victoria. Czterech ekspertów rynkowych przez cały dzień będzie prezentował inwestorom indywidualnym zagadnienia związane z popularną strategią Price Action bazującą na najpopularniejszych formacjach świecowych.

Zobacz więcej

18.10.2017, Newsroom

Energa zwiększyła w III kw. zysk EBITDA o 13,9% rdr

18.10.2017, Newsroom

Energa zwiększyła w III kw. zysk EBITDA o 13,9% rdr

Spółka opublikowała szacunkowe wyniki uzyskane w III kw. 2017 roku. Zysk EBITDA wyniósł 500 mln zł wobec 439 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 13,9%.

Zobacz więcej

Logo SII