Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Szanowna Komisjo, poszanowanie praw akcjonariuszy to nie tylko obowiązek banków!

© James Thew - Fotolia.com

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała w poprzednim miesiącu stanowisko w sprawie relacji z akcjonariuszami mniejszościowymi. Co ciekawe, zalecenia i rekomendacje organu nadzoru w zakresie prowadzenia relacji inwestorskich na odpowiednim poziomie skierowane zostały wyłącznie do emitentów będących bankami.

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, uczestnicząc w wielu walnych zgromadzeniach, niejednokrotnie bezpośrednio doświadczyło niskiego poziomu komunikacji członków organów giełdowych spółek z akcjonariuszami w czasie obrad. Nierzadko przedstawiciele zarządów byli nieprzygotowani merytorycznie do dyskusji z akcjonariuszami i nie potrafili udzielić informacji niezbędnych dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Często odpowiedzi były wymijające, a w skrajnych przypadkach członkowie organów spółek odmawiali udzielenia jakiejkolwiek informacji dotyczącej spółki bądź odmawiali (bez podania przyczyn) dyskusji podczas obrad, deklarując jednocześnie odpowiedź po zakończeniu WZ na piśmie. Pozytywnym zaskoczeniem była więc decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wystosowaniu do banków notowanych na Giełdzie pisma, w którym to organ nadzoru wystąpił z rekomendacją na rzecz ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych (więcej na ten temat: KNF rekomenduje, w jaki sposób traktować akcjonariuszy). Niewątpliwie wszystkie uwagi podniesione w tym piśmie należy uznać za słuszne, a stanowisko to jest szczególnie cenne ze względu na rolę, jaką Komisja Nadzoru Finansowego pełni na rynku finansowym. 

 

Taką troskę organu nadzoru o akcjonariuszy mniejszościowych należy docenić. To bardzo dobry ruch KNF. Pozostał jednak pewien niedosyt. Jak już wspomniane zostało wyżej, Komisja swoje uwagi i zalecenia skierowała bowiem wyłącznie do emitentów będących bankami. A przecież problem niskiej jakości komunikacji spółek z akcjonariuszami to problem ogólnorynkowy.

Nie tylko banki, ale wszystkie giełdowe spółki powinny dbać o ład korporacyjny i działania zgodne z KSH

Wymogi dotyczące rzetelnego przestrzegania przepisów prawa w zakresie obowiązków informacynych i prowadzenia przejrzystej polityki informacyjnej nie powinny dotyczyć jedynie wąskiej grupy emitentów będących bankami, ale wszystkich spółek notowanych na rynku.

 

Mając na uwadze powyższe Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło się do Komisji Nadzoru Finanswego z prośbą o przedstawienie podobnego stanowiska jak w przypadku banków w wystąpieniu skierowanym do wszystkich emitentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (zobacz pismo). W ocenie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych szczególnego wyjaśnienia wymagają zasady, na jakich powinny być udzielane akcjonariuszom informacje podczas obrad walnego zgromadzenia przez zarządy, wynikające z art. 428 Kodeksu spółek handlowych. W wielu przypadkach kierownictwo spółek nadużywa swojego prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi podczas obrad walnego zgromadzenia, zasłaniając się tajemnicą handlową lub niewiedzą. W skrajnych przypadkach zarządy spółek nie podejmują nawet wysiłku wysłuchania pytań akcjonariuszy, z góry wskazując, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

 

Akcjonariusze nie-banków muszą więc cierpliwie czekać i mieć nadzieję, że od ich spółek Komisja również oczekiwać będzie transparentnej komunikacji z inwestorami, a także przestrzegania przepisów prawa.

Zobacz również:

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla Grupy Mex Polska – zarządzającej lokalami gastronomicznymi „The Mexican”, „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz „PanKejk”.

Zobacz więcej

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

Mintos to klasyczny fintech, który działa jako internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu. Oferujemy inwestorom detalicznym możliwość inwestowania, w sposób łatwy i przejrzysty, w pożyczki udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe z całego świata. Misją firmy jest ułatwienie swobodnego i skutecznego przepływu kapitału.

Zobacz więcej

Szanowna Komisjo, poszanowanie praw akcjonariuszy to nie tylko obowiązek banków!
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie