Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

SII pyta Black Lion Fund i idzie do sądu po odpowiedź

14 maja 2013 r. na zwyczajne walne zgromadzenie Black Lion Fund S.A. przybyła spora grupa inwestorów indywidualnych z licznymi pytaniami do spółki. Wśród uczestników walnego zgromadzenia było również Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Niestety, tym w dniu nie mieli oni okazji poznać odpowiedzi na swoje pytania. Po otwarciu obrad walnego zgromadzenia podjęto kilka uchwał porządkowych, a następnie uchwalono przerwę w obradach do dnia 4 czerwca 2013 r. Akcjonariusze mniejszościowi ponownie przyjechali na obrady, żeby usłyszeć odpowiedzi na swoje pytania. Jednak i tego dnia obrady nie trwały zbyt długo. W obradach ogłoszono bowiem przerwę do dnia 7 czerwca 2013 r. Tym razem, akcjonariusze nie poznali nawet przesłanek kolejnej przerwy.

Walne Zgromadzenie Black Lion rozgrywano na trzy tempa, ale w końcu się doczekaliśmy

Stare polskie przysłowie mówi: „do trzech razy sztuka”. 7 czerwca 2013 r. inwestorzy indywidualni po raz kolejny zjawili się na walnym zgromadzeniu. Pytań do Spółki było sporo, Zarząd na większość odpowiadał. Abstrahując w tym miejscu od oceny jakości udzielanych przez Zarząd odpowiedzi, przede wszystkim wskazać trzeba, że nie doczekały się jednoznacznego wyjaśnienia najistotniejsze dla przybyłych akcjonariuszy kwestie. A mianowicie, te dotyczące transakcji nabycia przez Black Lion Fund S.A. 100% udziałów Recycling Park Sp. z o.o.

 

Ile są warte nieruchomości Recycling Park?

W tym miejscu warto przypomnieć, że Black Lion Fund za 100% udziałów Recycling Park Sp. z o.o. zapłacił ponad 40.000.000 zł., zaś udziały zostały nabyte od zarejestrowanej na Cyprze spółki Eustis Company Limited, w której 50% udziałów posiadał ówczesny Prezes Zarządu Black Lion Fund S.A. W ocenie akcjonariuszy sytuacja, w której spółka kupuje aktywa należące do jej prezesa zarządu, wymaga szczególnej transparentności.

 

Zastrzeżenia akcjonariuszy dotyczą przede wszystkim wyceny nieruchomości należących do nabytej spółki. Mianowicie, w odpowiedzi na pytania SII, które zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 21/2013 Zarząd Black Lion Fund poinformował, iż „w księgach RP nieruchomość ta na dzień transakcji była wyceniona na kwotę 29,6 mln zł.” Tymczasem, jak wynika z treści sprawozdania finansowego złożonego przez Recycling Park Sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego za rok 2010, na dzień 31 grudnia 2010 r. spółka posiadała grunty o wartości 1,3 mln złotych. Następnie grunt został przeklasyfikowany do nieruchomości inwestycyjnych i przy tej okazji jego wartość została przeszacowana do kwoty 27,9 mln zł, co z kolei pokazuje sprawozdanie finansowe Recycling Park za rok 2011.

 

Powstaje zatem pytanie, za ile tak naprawdę Recycling Park nabyła nieruchomości w Kamionce. Odpowiedź na to pytanie pozwoliłaby stwierdzić, ile na transakcji sprzedaży udziałów Recycling Park zarobiła spółka Eustis Company Ltd., a pośrednio ówczesny Prezes Black Lion Fund. Co równie istotne, pozwoliłaby także ocenić stosowność wyceny nieruchomości Recycling Park dokonanej na potrzeby zawarcia transakcji sprzedaży udziałów. W konsekwencji, możliwa byłaby ocena działalności ówczesnych władz spółki, pod kątem zasadności udzielenia im absolutorium za wykonanie obowiązków w roku 2012.

 

Transakcja rzutuje na sprawozdanie finansowe

 

Akcjonariusze podnosili również inne argumenty, dla których kwestia czy wartości bilansowe nieruchomości gruntowych Recycling Park Sp. z o.o. w wysokości 1,3 mln zł wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2010 są równoznaczne z ceną zapłaconą za te grunty, powinna zostać jednoznacznie wyjaśniona. Przede wszystkim zwracali uwagę, że różnice księgowe wartości nieruchomości mogą być bardzo istotne dla oceny przyszłych skutków podatkowych. Mianowicie, Black Lion Fund może być w przyszłości narażony nawet na ryzyko utworzenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy z tytułu różnicy między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów a ich wartością podatkową, a nawet do poniesienia ciężaru podatkowego wynikającego z różnicy między wartością rynkową nieruchomości, a jej kosztem nabycia. Inwestor zatem powinien znać szczegóły operacji, aby mieć możliwość oceny tego ryzyka.

 

SII składa wniosek do sądu

 

Mając powyższe na uwadze, pełnomocnik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych domagał się w trakcie obrad walnego zgromadzenia, udzielania przez Zarząd Spółki informacji, za jaką łączną kwotę spółka Recycling Park Sp. z o.o. będąca podmiotem zależnym Black Lion Fund S.A. nabyła nieruchomość w Kamionce. W ocenie Stowarzyszenia, żądana informacja była szczególnie istotna dla oceny zarówno zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012, jak i również sprawy udzielenia absolutorium członkom zarządu, zaś odmowa jej udzielenia bezzasadna. Wobec nie uzyskania odpowiedzi na tak postawione pytanie w trakcie obrad walnego zgromadzenia, Stowarzyszenie skierowało do sądu wniosek o zobowiązanie Zarząd do udzielenia rzeczonej informacji.

Zobacz również:

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia że na podstawie § 26 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 r. na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się we Wrocławiu.

Zobacz więcej

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

Inwestorzy mieli wczoraj (tj. 16 maja) okazję przepytać Jacka Kościelniaka, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Energi. W centrum zainteresowania inwestorów znalazły się wyniki finansowe, inwestycje, głównie w Ostrołękę C, a także wycena giełdowa spółki.

Zobacz więcej

SII pyta Black Lion Fund i idzie do sądu po odpowiedź
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie