Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Czy cena w wezwaniu na akcje Permedii została ustalona prawidłowo? SII zawiadamia KNF, a inwestor koryguje cenę

© mmmx - Fotolia.com

Wątpliwości  Stowarzyszenia wzbudziła ustalona w wezwaniu cena, która, zdaniem akcjonariuszy Permedii, była znacząco niższa od wartości godziwej akcji i została wyliczona z pominięciem wymaganego przepisami prawa warunku. Kontrowersje wywołała także deklaracja LU Chemie z grudnia ubiegłego roku, w której to wzywający poinformował o braku zamiaru zwiększania swojego udziału w Permedii w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

LU Chemie wzywa do sprzedaży akcji

Wezwanie do sprzedaży akcji spółki Permedia ogłoszone zostało w dniu 13 maja 2013 roku przez LU Chemie.  Zgodnie z jego treścią główny udziałowiec zamierza nabyć wszystkie pozostałe akcje Permedii, uzyskując w ten sposób 100% udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów spółki.  Jednocześnie LU Chemie poinformowało, iż wezwanie to ogłoszone zostało w związku zamiarem wycofania akcji Permedii z obrotu na rynku regulowanym. Niezależnie natomiast od wyników tego wezwania, wzywający ma zamiar zażądać podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie o zniesieniu dematerializacji.

Powodzenie zamiaru zniesienia dematerializacji w dużym stopniu zależy od wyniku ogłoszonego wezwania oraz aktywności inwestorów na WZ

Jeżeli niewielu akcjonariuszy mniejszościowych odpowie na wezwanie, a następnie duża ich liczba głosować będzie przeciwko ewentualnej uchwale walnego zgromadzenia, zniesienie dematerializacji nie dojdzie do skutku. Tymczasem, pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących ogłoszonego wezwania.

Czy cena została ustalona prawidłowo?

Cena, jaką LU Chemie zaproponowało akcjonariuszom mniejszościowym w wezwaniu, pierwotnie ustalona została na poziomie 7 zł za jedną akcję. Choć była ona wyższa zarówno od średniej ceny z ostatnich 6 miesięcy notowań poprzedzających wezwanie (5,86 zł), jak również od średniej ceny z ostatnich 3 miesięcy notowań poprzedzających wezwanie (5,91 zł), to jednak, zdaniem wielu akcjonariuszy mniejszościowych Permedii, nie odpowiadała ona wartości godziwej tych akcji. Była ona bowiem znacząco niższa od wartości księgowej przypadającej na jedną akcję. Co więcej, zgodnie z przepisami prawa, powinna ona być nie niższa od najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. Można było się zastanawiać, czy powyższego warunku nie należało odnieść do transakcji nabycia przez LU Chemie akcji Permedii od Bochemie dokonanej w grudniu 2012 roku. Wówczas nie podano jednak wartości tej transakcji, nie można było więc stwierdzić, czy jej uwzględnienie spowodowałoby konieczność podwyższenia ceny w wezwaniu. Z prośbą o weryfikację powyższej kwestii, Stowarzyszenie zwróciło się do Komisji Nadzoru Finansowego.

Wątpliwości jest więcej

Można było się też zastanawiać, czy spółka LU Chemie, stosownie do przepisów prawa, nie powinna była w wezwaniu podać ceny, po jakiej, we wspomnianej wyżej transakcji, nabyła akcje Permedii od Bochemie. Tymczasem, w treści pierwotnie ogłoszonego wezwania można było przeczytać, iż: "w ciągu 12 miesiecy przed ogłoszeniem wezwania nabywający, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, nie nabywał żadnych akcji spółki". Zdaniem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych taka informacja mogła wprowadzać inwestorów w błąd. Ponadto, na uwagę zwraca deklaracja LU Chemie złożona w grudniu 2012 roku, w której to LU Chemie poinformowało, iż nie ma zamiaru zwiększać udziału w Permedii w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jak się okazało, zamiary te jednak uległy zmianie, czego przejawem jest ogłoszone wezwanie. Także powyższe kwestie Stowarzyszenie poruszyło w piśmie kierowanym do Komisji.

Duże kontrowersje wzbudza również fakt, iż nabycie akcji w wyniku wezwania sfinansowane zostanie pieniędzmi... Permedii. Tuż przed ogłoszeniem wezwania Permedia udzieliła bowiem LU Chemie na ten cel pożyczkę na kwotę 5,5 mln złotych (podwyższoną wkrótce do kwoty 6 mln złotych).

Komisja żąda podwyższenia oferowanej ceny

Wątpliwości Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych podniesione w piśmie skierowanym do Komisji Nadzoru Finansowego, a także zgłaszane uwagi akcjonariuszy mniejszościowych odnoszące się do braku uwzględnienia przy ustalaniu ceny transakcji nabycia akcji Permedii z grudnia ubiegłego roku przez LU Chemie, okazały się słuszne. Organ nadzoru zobowiązał LU Chemie do podwyższenia oferowanej w wezwaniu ceny.

Na żądanie Komisji wzywający podniósł oferowaną w wezwaniu cenę do poziomu 9,45 zł za jedną akcję.To aż o 35% więcej!

Ponadto, Komisja nakazała skorygować treść wezwania o informację, iż cena ta nie jest niższa od tej, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania nabywający, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania.

Zobacz również:

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

Nie jest tajemnicą, że stan polskiej służby zdrowia jest, mówiąc wprost, fatalny. Wszelkie statystyki, badania czy sondaże jasno wskazują, że Polska na tle innych krajów Europy wypada bardzo słabo.

Zobacz więcej

23.02.2019, Newsroom

Polskie i zagraniczne spółki gamingowe. Porównujemy ich dane finansowe

23.02.2019, Newsroom

Polskie i zagraniczne spółki gamingowe. Porównujemy ich dane finansowe

W trzecim kwartale ubiegłego roku zysk netto firmy znanej z takich tytułów jak Fifa czy Need for Speed był 16-krotnie wyższy od zysku wypracowanego przez CD Projekt

Zobacz więcej

Czy cena w wezwaniu na akcje Permedii została ustalona prawidłowo? SII zawiadamia KNF, a inwestor koryguje cenę
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie