Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Kilka zasad bezpiecznego inwestowania na rynku

© maxkabakov - Fotolia.com

Gwałtowny rozwój rynku kapitałowego spowodował, że obecnie również dla Polaków dostępnych jest wiele form inwestowania pieniędzy. Jeszcze więcej jest podmiotów, którym pieniądze możemy powierzyć. Niezależnie jednak od rodzaju inwestycji istnieje kilka uniwersalnych zasad, których stosowanie pozwala znacząco zwiększyć bezpieczeństwo naszych
środków.


Sprawdź kontrahenta


Należy zweryfikować podmiot, któremu powierzamy pieniądze. Jeżeli jest to np. towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo dom maklerski, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy podmiot jest objęty nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Pełną listę podmiotów nadzorowanych można znaleźć na stronie internetowej KNF w zakładkach „podmioty" oraz
„rejestry i ewidencje". Środki pieniężne składane w tego typu podmiotach nie są objęte
państwowymi gwarancjami, w szczególności: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), systemu rekompensat prowadzonego przez KDPW czy Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego (UFG).

 

KNF ostrzega na stronie

 

Będąc już na stronie KNF, koniecznie należy zwrócić uwagę, czy podmiot, któremu zamierzamy
powierzyć pieniądze, nie znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych. Znajdują się tam m.in. podmioty, które bez zezwolenia KNF wykonują czynności bankowe, prowadzą działalność maklerską czy oferują papiery wartościowe. Jeszcze na długo przed wybuchem tzw. afery Amber Gold spółka ta widniała na liście ostrzeżeń KNF. Osoby nabywające akcje w ramach oferty prywatnej powinny szczególnie uważnie przyjrzeć się emitentowi. Od autoryzowanego doradcy już na etapie złożenia oferty należy żądać przedstawienia dokumentu odpowiadającego dokumentowi informacyjnemu. Od spółki warto ponadto wymagać kopii sprawozdania  finansowego za ostatni rok, który został złożony w KRS. Jeżeli spółka deklaruje debiut na NewConnect, należy dopilnować, aby stosowne zapisy znalazły się w umowie.

 

Przeczytaj umowę


Kolejną istotną zasadą bezpieczeństwa, której należy bezwzględnie przestrzegać, jest czytanie umów, które się podpisuje. Czy będzie to umowa objęcia akcji, umowa o świadczenie usług maklerskich, prospekt emisyjny funduszu inwestycyjnego czy też tzw. umowa poliso-lokaty, należy zawsze dokładnie ją przeczytać przed podpisaniem. Jeżeli jakieś zapisy są niezrozumiałe,
należy prosić o ich wyjaśnienie. Jeśli treść umowy rozmija się ze składanymi przez oferenta ustnymi zapewnieniami, należy zażądać ich potwierdzenia na piśmie. Regulaminy świadczenia
usług również należy czytać, to w nich zwykle znajduje się najwięcej kontrowersyjnych zapisów.

 

W szczególności należy zwracać uwagę na zapisy mówiące o różnego rodzaju opłatach (ich wysokości i czego dokładnie dotyczą), dotyczących okoliczności, w jakich firma będzie mogła blokować nasze środki, a także na takie mówiące o okolicznościach, w których firma w ogóle nie
wypłaci przyjętych pieniędzy. Warto również sprawdzić, czy proponowana umowa nie zawiera
niedozwolonych postanowień. Rejestr klauzul niedozwolonych znaleźć można na stronie UOKiK. Jeżeli umowa jest skomplikowana, warto dać ją komuś doświadczonemu do sprawdzenia. Można również zwrócić się o ocenę umowy do SII.

 

Wiedza jest najważniejsza


Istotną zasadą, której również należy przestrzegać, jest nieinwestowanie pieniędzy w instrumenty finansowe, których mechanizmów działania się nie rozumie. Jako przykład może posłużyć inwestowanie na rynku forex. Jeżeli komuś nie jest znany mechanizm działania dźwigni czy też czynników wpływających na kształtowanie cen instrumentów notowanych na tym rynku, nie powinien inwestować swoich pieniędzy na foreksie, bo szybko może się okazać, że nic z nich  nie zostanie.

 

Inwestowanie w instrumenty finansowe nieodzownie wiąże się z ryzykiem  niepowodzenia gospodarczego. Stosowanie powyższych zasad powinno nie tylko znacząco zwiększyć bezpieczeństwo dokonywanych inwestycji, ale także pomóc uchronić się przed oszustwem.

 

Warto również poszerzać wiedzę na temat swoich praw. Materiały na ten temat można znaleźć zarówno na stronie internetowej KNF, jak i UOKiK. Liczne materiały na temat praw inwestorów  znajdują się również na stronie SII.

"Eksperci SII radzą"

"Bieżące interwencje"

Zobacz również:

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych udało się nam uzyskać wydłużony okres próbny w Legimi.

Zobacz więcej

20.06.2018, Newsroom

Mocna reakcja rynku na opublikowane sprawozdanie LiveChatu

20.06.2018, Newsroom

Mocna reakcja rynku na opublikowane sprawozdanie LiveChatu

Grupa LiveChat Software opublikowała raport za rok obrotowy zakończony 31 marca 2018 roku. W środę od rana kurs akcji spółki wyraźnie rośnie.

Zobacz więcej

Kilka zasad bezpiecznego inwestowania na rynku
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie