Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Co to jest przychód i koszt podatkowy? Kiedy występuje dochód, a kiedy strata podatkowa?

 

<< Poprzedni artykuł   Spis treści   Następny artykuł >>

 

Inwestor dokonujący transakcji na giełdzie zobowiązany jest do zapłaty podatku od osiągnietego z tego tytułu dochodu, a także do złożenia w odpowiednim terminie deklaracji podatkowej. W tym celu warto wiedzieć, w jaki sposób wyliczany jest dochód lub strata podatkowa.

 

Dochodem podatkowym z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie odrębnych przepisów tej ustawy. Jeśli natomiast suma kosztów uzyskania przychodów jest większa od przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, mamy do czynienia ze stratą podatkową.


Należy tutaj zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie. Po pierwsze, wydatki poniesione na nabycie udziałów (akcji) w spółce (w tym w spółce akcyjnej) nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Warunkiem kwalifikacji poniesionego wydatku na nabycie akcji jako kosztu uzyskania przychodu jest wystąpienie przychodu z odpłatnego ich zbycia. Oznacza to, że dopóki inwestor nie sprzeda posiadanych papierów wartościowych, nie wystąpi przychód podatkowy, jak również wydatki poniesione na ich zakup nie będą mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. Po drugie, przychód podatkowy występuje wyłącznie w przypadku transakcji odpłatnych. Przykładowo: darowizna akcji wyłączy możliwość zakwalifikowania wydatku poniesionego na zakup tych akcji jako kosztu podatkowego. Ta kwestia ma szczególnie istotne znaczenie przy rozliczaniu strat poniesionych w wyniku upadłości spółki (zobacz również: Czy można odliczyć od dochodów stratę z akcji spółki, w przypadku której ogłoszono upadłość likwidacyjną i której akcje zostały wycofane z obrotu?)

 

Przychody i odpowiadające im koszty podatkowe zaliczane są do tego roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie papierów wartościowych. Należy jednak pamiętać o obowiązujących w KDPW zasadach rozliczania transakcji zdematerializowanymi (zdeponowanymi na rachunkach maklerskich) papierami wartościowymi (zobacz szerzej: Co to znaczy, że rozliczenie transakcji giełdowej następuje w dniu T+2?). Jest to szczególnie istotna kwestia dla transakcji sprzedaży dokonywanych pod koniec roku. Przykładowo sprzedaż akcji na giełdzie 30 grudnia 2015 roku spowoduje, że uzyskany z tego tytułu przychód i odpowiadający jemu koszt zostaną przypisane dopiero do roku 2016 (podatek z tego tytułu będzie musiał być zapłacony do końca kwietnia 2017 roku).

 

Często pojawiają się wątpliwości związane z kwalifikacją niektórych wydatków jako kosztów uzyskania przychodu (zobacz również: Czy w PIT-38 możliwe jest odliczenie straty z udziału w funduszu inwestycyjnym od dochodu ze sprzedaży akcji?, a także: Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup literatury fachowej i prenumeratę prasy?). Bez większych kontrowersji do kosztów uzyskania przychodu, poza wydatkami poniesionymi na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (iloczyn ceny jednostkowej i liczby papierów wartościowych), zaliczyć można jednak prowizje maklerskie, opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych czy koszty związane z transferem papierów wartościowych.

 

 

<< Poprzedni artykuł   Spis treści   Następny artykuł >>

 

Pamiętaj, że Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest Organizacją Pożytku Publicznego. Nam też możesz przekazać swój 1% podatku.

Wystarczy wpisać w rozliczeniu rocznym nasz numer KRS 0000025801

Zobacz również:

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla Grupy Mex Polska – zarządzającej lokalami gastronomicznymi „The Mexican”, „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz „PanKejk”.

Zobacz więcej

Wspieramy inwestorów

Co to jest przychód i koszt podatkowy? Kiedy występuje dochód, a kiedy strata podatkowa?
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie