Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

PSW Capital - czy spółka chciała wypłacić dywidendę? Po interwencji SII Giełda żąda wyjaśnień

PSW Capital – czy spółka chciała wypłacić dywidendę?

 

„Zarząd PSW Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, jak informował w raporcie 58/2012 zamówił w niezależnej Kancelarii Prawnej analizę formalno-prawną, obejmującą kwestię wypłaty dywidendy za rok 2011, w wyniku opóźnienia w rejestracji akcji serii Ł przez sąd. W wyniku opinii prawnej akcjonariusze muszą ponownie podjąć uchwałę w sprawie jej wypłaty”.

Takie oto wytłumaczenie braku dywidendy za 2011 rok przedstawił Zarząd PSW Capital. Cóż takiego zostało zawarte w tej opinii  prawnej, że Zarząd zamiast ją opublikować przedstawił jedynie tę lakoniczną informację.

 

Akcjonariusze PSW chcieliby poznać argumenty

 

Według stanowiska SII uchwała o podziale zysku za rok 2011 weszła w życie i wywołuje skutki prawne. Każdy na jej podstawie może domagać się wypłaty zaległej dywidendy. Czy opinia kancelarii prawnej zawiera inny wniosek? Odpowiedź na to pytanie zna obecnie Zarząd. Inwestorzy niestety nie, a bardzo chętnie by ją poznali.  Pojawia się za to informacja, że „w wyniku opinii prawnej akcjonariusze muszą ponownie podjąć uchwałę w sprawie jej wypłaty”. Informacja, że akcjonariusze muszą ponownie podjąć uchwałę wskazywałaby, że poprzednia jest nieważna, to z kolei oznaczałoby, że Zarząd przedstawił walnemu zgromadzeniu projekt uchwały, który jest sprzeczny z prawem. Jeżeli jednak uchwała była sprzeczna z prawem to sam Zarząd PSW Capital powinien ją zaskarżyć do sądu. Tego, jak wiadomo, nigdy nie zrobił.

Co z ubiegłoroczną uchwałą o podziale zysku?

Jaki scenariusz szykuje spółka na przyszłość? Czy w porządku obrad „najbliższego” Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajdzie się projekt uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011 z dnia 16 sierpnia 2012 r.? oraz projekt nowej uchwały w sprawie jego podziału?  Jeżeli uchwała nie jest nieważna, to walne zgromadzenie nie może tak po prostu ponownie podjąć uchwały w sprawie już raz podzielonego zysku. Poprzednia uchwała przecież funkcjonuje w obrocie. Poza tym co z prawami tych akcjonariuszy, którzy wówczas byli uprawnieni do dywidendy, a obecnie sprzedali swoje akcje PSW Capital? Podejmując nową uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy na nowo trzeba będzie ustalić dzień dywidendy!

Czy Zarząd zamierzał wypłacić dywidendę?

Pomimo licznych komunikatów zarządu PSW, właściwie do dzisiaj nie wiadomo dlaczego spółka nie może wypłacić dywidendy za rok 2011? Zatem jak jest naprawdę z tą dywidendą? Analiza działań Zarządu PSW Capital każe postawić pytanie, czy w ogóle zamierzał on wykonać uchwałę o podziale zysku?

 

Uchwała o podziale zysku została podjęta 16 sierpnia 2012. Dzień dywidendy wyznaczono na 1 października 2012. Zarząd miał zatem sporo czasu, aby dopełnić wszystkie formalności związane z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Ł. Jak zatem do tego doszło, że rejestracja nastąpiła dopiero 16 listopada 2012? Odpowiedź jest prosta – wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Ł został złożony w sądzie rejestrowym dopiero 11 września 2012 r. W dodatku zawierał liczne braki, do których uzupełnienia sąd musiał wzywać spółkę. Przydział akcji serii Ł nastąpił 2 lipca. Dlaczego Zarząd czekał ze złożeniem tego wniosku do sądu ponad 3 miesiące?! Dlaczego Zarząd po podjęciu uchwały w sprawie wypłaty dywidendy w dalszym ciągu ociągał się. Doskonale wiedział, że wejście w życie uchwały w sprawie podziału zysku zostało powiązane z momentem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.

 

W piśmie z dnia 5 października 2012 r. SII skierowało do PSW Capital pytanie „Czy został złożony wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację akcji serii Ł? Jeśli tak, to kiedy został złożony? Czy Zarząd ma wiedzę o bieżącym stanie procesu rejestracji ?” A o to jak Zarząd Spółki na nie odpowiedział:

„Szanowni Państwo, wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację akcji serii Ł został przesłany w dniu 30.07.2012 r. Obecnie trwa proces rejestracji akcji”. (źródło raport bieżący nr 53/2012 z dnia 29 października 2012 r.)”

Zgodnie z adnotacją sądu rejestrowego wniosek został złożony 11 września 2012 r.

Sąd nie działał opieszale - już 2 października wydał zarządzenie o zwrocie wniosku z powodu, iż:

 

  • zawierał nieprawidłowo wypełniony formularz wniosku,
  • nie załączono do wniosku w sposób wymagany prawem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  • nie załączono tekstu jednolitego statutu.

 

Sąd nie działał opieszale – gdy tylko do sądu wpłynął poprawiony wniosek wraz z brakującą dokumentacją, 16 listopada 2012 sąd wydał postanowienie o wpisaniu zmian do KRS. Wniosek może być tylko jeden to nie w skutek działań sądu doszło do rejestracji akcji serii Ł dopiero po 31 października 2012 r. Gdyby wniosek wpłynął do sądu zaraz po podjęciu uchwały, to nawet w razie zaistnienia potrzeby jego poprawienia, podwyższenie kapitału zakładowego najpewniej zostałoby zarejestrowane przed 1 października.

A co z obowiązkami względem KDPW?

Obowiązki w KRS to nie wszystko. Jako spółka publiczna PSW Capital ma swoje obowiązki również wobec KDPW związane z wypłatą dywidendy. SII zweryfikowało czy w ogóle zostały one wypełnione. Zgodnie z zasadami działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Zarząd spółki będącej emitentem jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o dniu według którego konta ewidencyjne i stany kont istniejące tego dnia są podstawą dla ustalenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z papierów wartościowych i wielkości tych świadczeń. Zasady te obowiązują również w przypadku podjęcia warunkowej uchwały o wypłacie dywidendy. Zarząd PSW Capital winien był powyższy obowiązek wykonać na 8 dni przed ustalonym w uchwale dniem dywidendy (§ 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW w związku z § 79 ust. 2 Regulaminu KDPW). Co więcej Spółka miała również obowiązek wskazać warunek po spełnieniu  którego dywidenda będzie mogła zostać wypłacona. Jest to tak oczywisty obowiązek, że wystarczy wejść na stronę KDPW w zakładkę wypłata dywidendy, aby znaleźć akapit pt. „Wypłata Warunkowa”. Dla lepszego zobrazowania jak oczywisty, a zarazem technicznie łatwy jest to obowiązek poniżej zamieszczony został fragment instrukcji ze strony KDPW aplikacji „Wypłata Świadczeń”.

 

źródło: „Obsługa aplikacji Wypłata Świadczeń – Instrukcja użytkownika, KDPW S.A.

 

Zarząd nie dokonał żadnych zgłoszeń w KDPW w związku z podjęciem uchwały w sprawie wypłaty dywidendy do KDPW. Dlaczego? Przecież, chyba nie mógł wiedzieć, że sąd podwyższenia kapitału nie zdąży zarejestrować? Gdyby  11 września 2012 wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek o rejestrację, najpewniej nawet wówczas sąd zdążył by go jeszcze rozpatrzyć i dokonać wpisu w KRS przed 1 października 2012.

 

Ciekawą informacje akcjonariusze mogą uzyskać z raportu spółki za 4 kwartał. Okazuje się, że na koniec 2012 r. Spółka miała na koncie wartość środków pieniężnych w wysokości zaledwie 86 tys. zł  . Pytanie więc z czego Zarząd chciał wypłacić dywidendę? Tego też akcjonariusze nie wiedzą. Przecież Zarząd zapewniał wcześniej, że Spółka nie będzie miała problemu z wypłatą środków… Okazało się jednak, że z powodów „różnych” tych środków na swoich kontach nie zobaczyli…

Giełda zawiesza obrót akcjami i żąda wyjaśnień od spółki

Mając na uwadze powyższe okoliczności i wątpliwości, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło się do Giełdy Papierów Wartościowych z prośbą o zobowiązanie PSW Capital do przedstawienia w tej sprawie szczegółowych wyjaśnień, w tym do przedstawienia opinii prawnej, na którą spółka powołała się przy odroczeniu dywidendy.

 

Giełda przychyliła się do wniosków akcjonariuszy PSW Capital. W dniu 18 kwietnia 2013 roku Zarząd GPW podjął uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami spółki do czasu opublikowania wszystkich poniższych dokumentów:

  • informacji wskazujących: datę złożenia do KRS wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego spółki o emisję akcji serii Ł, daty uzupełnień przedmiotowego wniosku wraz ze wskazaniem dokumentów podlegających uzupełnieniu oraz przyczyn konieczności ich uzupełnienia,
  • treści opinii prawnej dotyczącej możliwości wypłaty dywidendy, na którą powołał się Zarząd PSW Capital,
  • korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. celem dostosowania go do stanu faktycznego oraz wyjaśnienia uzasadnionych wątpliowści dotyczących rzetelności danych finansowych zamieszczonych w tym raporcie,
  • kopii sprostowania biegłego rewidenta do raportu z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

 

Giełda wskazała również, iż działania PSW Capital należy ocenić jako nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych, a tym samym naruszenie jednego z podstawowych obowiązków spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect, które może generować ryzyko dla bezpieczeństwa obrotu na tym rynku i interesu uczestników tego obrotu.

 

Zarząd PSW Capital póki co nie opublikował prawie żadnego z wyżej wymienionych dokumentów wymaganych przez GPW.  Nie opublikował także żadnego komunikatu odnoszącego się do decyzji podjętej przez Zarząd Giełdy.

Zobacz również:

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

Nie jest tajemnicą, że stan polskiej służby zdrowia jest, mówiąc wprost, fatalny. Wszelkie statystyki, badania czy sondaże jasno wskazują, że Polska na tle innych krajów Europy wypada bardzo słabo.

Zobacz więcej

23.02.2019, Newsroom

Polskie i zagraniczne spółki gamingowe. Porównujemy ich dane finansowe

23.02.2019, Newsroom

Polskie i zagraniczne spółki gamingowe. Porównujemy ich dane finansowe

W trzecim kwartale ubiegłego roku zysk netto firmy znanej z takich tytułów jak Fifa czy Need for Speed był 16-krotnie wyższy od zysku wypracowanego przez CD Projekt

Zobacz więcej

PSW Capital - czy spółka chciała wypłacić dywidendę? Po interwencji SII Giełda żąda wyjaśnień
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie