Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

KNF dołącza do powództwa SII przeciwko Domowi Maklerskiemu IDM

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o przystąpieniu do postępowania cywilnego przeciwko Domowi Maklerskiemu IDM. Wcześniej Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pozwem z dnia 1 października 2012 roku zwróciło się do sądu o unieważnienie lub uchylenie uchwały dotyczącej emisji motywacyjnej podjętej na wrześniowym walnym zgromadzeniu Spółki.


Już pod koniec sierpnia br. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zaprezentowało swoje negatywne stanowisko w sprawie zaplanowanej "motywacyjnej" emisji akcji Domu Maklerskiego IDM skierowanej wyłącznie dla wybranej grupy akcjonariuszy, będących pracownikami Spółki. Stowarzyszenie podnosiło w nim, że jest przeciwne emisji przede wszystkim dlatego, że nie ma ona rzeczywistego charakteru motywacyjnego, a uzasadnienie do uchwały jest niewystarczające (szerzej na ten temat w artykule: Kontrowersyjne projekty uchwał Domu Maklerskiego IDM - SII jest przeciwne). Pod nazwą "programu motywacyjnego" ukryty został faktyczny cel podejmowanej uchwały, którym ma być rekompensata strat poniesionych przez wybraną grupę akcjonariuszy w wyniku spadku wartości akcji Domu Maklerskiego IDM S.A, a takie rozwiązanie jest niedopuszczalne. Co więcej, zdaniem Stowarzyszenia, pozbawienie prawa poboru pozostałych udziałowców nie leży w interesie Spółki, a uchwała narusza zasadę jednakowego traktowania wszystkich akcjonariuszy w takich samych okolicznościach.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDM S.A. miało wyrazić zgodę na ewentualną emisję „motywacyjną” akcji już 13 września 2012 roku. Ze względu jednak na dwukrotnie uchwalone przerwy, z decyzją tą akcjonariusze musieli na kilka dni się wstrzymać. Po blisko tygodniu oczekiwań, mimo sprzeciwu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w dniu 18 września uchwała została ostatecznie podjęta. W związku z powyższym SII skierowało do sądu powództwo o unieważnienie lub uchylenie tej uchwały (więcej na ten temat: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wytacza powództwo przeciwko Domowi Maklerskiemu IDM), a bezpośrednią przyczyną wytoczenia powództwa jest sprzeczność uchwały z przepisami prawa.

 

Jednocześnie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło się do Komisji Nadzoru Finansowego o przystąpienie do sprawy skierowanej przeciwko Domowi Maklerskiemu IDM.

Wniosek Stowarzyszenia o przystąpienie Przewodniczącego KNF do postępowania przeciwko DM IDM spotkał się z przychylnością organu nadzoru.

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych o decyzji dotyczącej skorzystania przez Przewodniczącego Komisji z uprawnień prokuratora w powyższym postępowaniu cywilnym.


„Przystąpienie przez KNF do powództwa wytoczonego przez SII należy ocenić bardzo pozytywnie. Pokazuje to, że także nadzór rynku dostrzega wadliwość uchwały. Stowarzyszenie jest przeciwne uchwale ponieważ w sposób rażący narusza ona interes jednych akcjonariuszy na rzecz innych.” – mówi Piotr Cieślak, Wiceprezes Zarządu SII.

 

Niewątpliwie decyzja o przystąpieniu przez Komisję Nadzoru Finansowego do postępowania jest korzystna dla akcjonariuszy mniejszościowych Domu Maklerskiego IDM. Na rozstrzygnięcie w tej sprawie inwestorzy muszą jednak jeszcze poczekać.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

KNF dołącza do powództwa SII przeciwko Domowi Maklerskiemu IDM