Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Do trzech razy sztuka - relacja z NWZ Domu Maklerskiego IDM

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDM zwołane zostało na dzień 13 września 2012 roku. Przedmiotem rozważań miały być planowane emisje akcji przeznaczonych dla kluczowych pracowników Spółki oraz obligacji zamiennych na akcje, a więc projekty uchwał, które wzbudziły sporo kontrowersji wśród drobnych akcjonariuszy IDM-u. Z tego powodu na Walnym Zgromadzeniu pojawili się również przedstawiciele Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Uciążliwy sposób obradowania

 

Zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariusze Spółki pojawili się o godzinie ósmej w wyznaczonym miejscu celem podjęcia decyzji o planowanych emisjach akcji i obligacji. Jak się jednak okazało obrady tego dnia trwały bardzo krótko. Po pytaniu zgłoszonym przez akcjonariusza na temat możliwości podjęcia przy obecnym porządku obrad emisji z prawem poboru, Przewodniczący obrad natychmiast zgłosił wniosek o uchwalenie kilkudniowej przerwy, "ze względu na konieczność przeprowadzenia konsultacji prawnych wyjaśniających tę kwestię". Na marginesie trzeba wspomnieć, że z powodu braku kworum w tym dniu nie mogła zostać podjęta uchwała dotycząca m.in. emisji obligacji zamiennych. Oficjalnie o  tym fakcie jednak nie wspomniano.

 

Zaproponowana przerwa miała trwać do wtorku, a walne zgromadzenia miało zostać wznowione ponownie o godzinie ósmej. Nic więc dziwnego, że wśród akcjonariuszy pojawiły się głosy o dużej uciążliwości tak wczesnej pory, która dla wielu wiązała się z koniecznością ponownego poszukiwania noclegu w Krakowie czy nocnej podróży. Zgłoszony został dlatego alternatywny wniosek przewidujący wznowienie obrad po godzinie jedenastej trzydzieści, jednak Zarząd nie podjął na ten temat żadnej dyskusji,  a chwilę później przyjęta została głosami m.in. największych akcjonariuszy uchwała z przerwą do godziny ósmej (która została poddana pod głosowanie w pierwszej kolejności). Warto natomiast wspomnieć, że zasady dobrych praktyk obowiązujące emitentów notowanych na GPW,  przewidują, że Spółka powinna ustalić miejsce i termin walnego zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. Co ciekawe Dom Maklerski IDM przestrzega tej zasady, ale jak widać wyłącznie na papierze.

 

Zgodnie z wolą przedstawicieli Spółki, Walne Zgromadzenie zostało wznowione we wtorek o godzinie ósmej. Również i tym razem obrady nie trwały jednak długo, a ze strony Zarządu padła propozycja dotycząca uchwalenia... kolejnej przerwy do godziny szesnastej tego samego dnia. Podanym uzasadnieniem był natomiast ciągły brak opinii na temat możliwości zgłoszenia uchwały z prawem poboru. Okazało się więc, że uchwalona z uporem, głosami największych udziałowców, przerwa do godziny ósmej mogła trwać równie dobrze do wnioskowanej przez drobnych akcjonariuszy godziny jedenastej trzydzieści. Bez komentarza pozostawiamy natomiast fakt, że przez tyle dni Spółce nie udało się zasięgnąć opinii na temat możliwości zgłoszenia projektu uchwały... W ocenie SII sprawę można było wyjaśnić jeszcze w tym samym dniu.

 

Walne Zgromadzenie decyduje o emisji motywacyjnej

 

Po dwóch uchwalonych przerwach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował w końcu, że zasięgnął opinii prawników, zgodnie z którymi zgłoszenie emisji z prawem poboru nie jest w tym przypadku dopuszczalne. Walne Zgromadzenie przystąpiło więc do dyskusji na temat zaproponowanej przez Zarząd emisji motywacyjnej, przeznaczonej wyłącznie dla kluczowych pracowników Spółki. Uzasadnienie i odpowiedzi Zarządu powielały wcześniej zaprezentowane stanowisko o ciężkiej sytuacji jej pracowników borykających się z kredytami. Nie pomogły i tym razem argumenty wielu akcjonariuszy, w tym Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, o sprzeczności uchwały z dobrymi obyczajami oraz o godzącym w interes Spółki i krzywdzącym pozostałych udziałowców jej charakterze. Uchwała głosami największych akcjonariuszy została podjęta.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, jak również trzech innych akcjonariuszy, zgłosiło sprzeciw do uchwały. SII zamierza ją zaskarżyć.  

Do rozstrzygnięcia pozostawała jeszcze kwestia emisji obligacji zamiennych na akcje. Już przy okazji przyjęcia porządku obrad Zarząd zaproponował, aby zrezygnować w ogóle z głosowania nad drugim z przedstawionych wcześniej wariantów, a zająć się jedynie obligacjami podporządkowanymi. Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych została podjęta praktycznie tą samą liczbą głosów co poprzednia, przewidująca emisję motywacyjną. Trzech akcjonariuszy zażądało zaprotokołowania swojego sprzeciwu.

Zobacz również:

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

Biblia wykresów świecowych Steve'a Nisona 5 lutego 2018 powróciła na półki księgarni maklerska.pl! Odświeżona, zaktualizowana i w nowej oprawie graficznej, a co najważniejsze – w języku polskim.

Zobacz więcej

19.02.2018, Newsroom

Grupa Master Pharm podwoiła zysk netto w IV kw. 2017 roku

19.02.2018, Newsroom

Grupa Master Pharm podwoiła zysk netto w IV kw. 2017 roku

Zgodnie z opublikowanymi szacunkami wyników grupa osiągnęła w 2017 roku 8,9 mln zł zysku netto. Po przeliczeniu, zysk netto w samym IV kw. wyniósł 5,1 mln zł wobec 2,7 mln zł przed rokiem.

Zobacz więcej

Do trzech razy sztuka -  relacja z NWZ Domu Maklerskiego IDM