Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

SII mówi dość pośrednim przejęciom. Wytacza powództwo przeciwko spółce z Grupy Kopex

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) przy współpracy z Kancelarią GESSEL wytoczyło powództwo o zapłatę przeciwko spółce Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. z siedzibą w Zabrzu (ZZM S.A.),należącej do giełdowej Grupy Kopex S.A. SII reprezentuje 16 inwestorów indywidualnych, a kwota roszczenia opiewa na blisko 1,7 mln zł. Powództwo związane jest z pośrednim przejęciem wówczas giełdowej spółki Zakłady Elektroniki Górniczej S.A. z siedzibą w Tychach (ZEG S.A.). W ocenie SII naruszało to interes akcjonariuszy mniejszościowych tej firmy.


Bezpośrednią przyczyną wytoczenia powództwa jest określenie przez ZZM S.A. w wezwaniu do sprzedaży akcji spółki ZEG S.A., pozostających w wolnym obrocie z dnia 13 sierpnia 2008 r., ceny za jedną akcję w sposób niezgodny – w ocenie SII – z obowiązkiem wynikającym z przepisów Ustawy o ofercie publicznej. Ustawa gwarantuje m.in. by cena akcji proponowana w wezwaniu nie była niższa od najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia zapłacił w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. Określenie ceny akcji spółki bez uwzględnienia powyższego nakazu spowodowało powstanie szkody po stronie inwestorów indywidualnych, którzy wzięli udział w przedmiotowym wezwaniu do sprzedaży akcji. Warto dodać, że przejęcie nastąpiło przy wykorzystaniu wehikułu inwestycyjnego w postaci spółki Infrabud Sp. z o.o.


Infrabud Sp. z o.o. był spółką, do której ówczesny inwestor ZEG S.A. (BBI Capital NFI S.A.) wniósł 65,5% akcji ZEG S.A. przed ich dalszą sprzedażą do ZZM S.A. Praktycznie całość aktywów spółki Infrabud Sp. z o.o. stanowiły aktywa w postaci akcji ZEG S.A. Do nabycia przez spółkę ZZM S.A. 100% udziałów w spółce Infrabud Sp. z o.o. doszło w dniu 8 maja 2008 r. za cenę, która w przeliczeniu na jedną akcję ZEG S.A. dawała wartość 44 zł. Następnie ZZM S.A. ogłosił wezwanie do sprzedaży pozostałych 34,5% akcji ZEG S.A. Cena w wezwaniu została ustalona na poziomie 36,80 zł. Zapisy na akcje przyjmowane były w terminie od 27 sierpnia do 31 października 2008 r. Choć od momentu pośredniego przejęcia minęło mniej niż 12 miesięcy, cena płacona akcjonariuszom mniejszościowym spółki ZEG S.A. za każdą akcję była o 7,2 zł niższa od tej zapłaconej akcjonariuszowi większościowemu ZEG S.A. (44 zł vs 36,8 zł).

W ocenie SII,  zakup przez ZZM 100% udziałów spółki Infrabud miał na celu wyłącznie pośrednie nabycie akcji ZEG-u. W efekcie czego pominięte zostały interesy akcjonariuszy mniejszościowych ZEG.

Przeprowadzona przez ZZM S.A. transakcja powinna mieć zatem bezpośredni wpływ na określenie ceny w wezwaniu z dnia 13 sierpnia 2008 r. Wobec tego akcjonariusze mniejszościowi ZEG S.A. również powinni otrzymać propozycję nabycia każdej akcji za cenę nie niższą niż 44 zł.


„W momencie przejęcia przez ZZM Infrabud nie prowadził żadnej działalności operacyjnej. Poza akcjami ZEG-u nie posiadał praktycznie żadnych innych aktywów, co wynika ze sprawozdań finansowych tej spółki.  ZZM jedynie formalnie przejął Infrabud, ale w rzeczywistości zakupił większościowy pakiet akcji ZEG. Wątpliwości budzi też fakt, że przeniesienie akcji ZEG do Infrabudu było jednym z warunków uzależniających zawarcie finalnej transakcji. W ogłoszonym później wezwaniu zaproponowano akcjonariuszom mniejszościowym warunki wyraźnie odbiegające od tych zaoferowanych niewiele wcześniej większościowemu akcjonariuszowi ZEG S.A. Taka sytuacja naruszała interes akcjonariuszy mniejszościowych ZEG S.A.” – twierdzi Piotr Cieślak, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych


W dniu 13 sierpnia 2012 r. spółka ZZM S.A. wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie odpowiedź na pozew, w której wskazała przede wszystkim, iż art. 79 ustawy o ofercie publicznej nie obejmuje pośredniego nabycia akcji danej spółki, a w konsekwencji cena ustalona w wezwaniu z dnia 13 sierpnia 2008 r. została ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

SII mówi dość pośrednim przejęciom. Wytacza powództwo przeciwko spółce z Grupy Kopex