Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Relacja z ZWZ Herkules S.A. – podczas obrad pytano m.in. o należności, kontrakty i skup akcji własnychW dniu 22 czerwca 2012 roku jeden z inwestorów indywidualnych, który przygotował niniejszy raport wziął udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (ZWZA) Herkules S.A.

 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 66 178 728 głosy stanowiące 21,79 % ogółu głosów, w tym 3 akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki:

 

  1. Tomasz Kwieciński - liczba głosów: 34 464 350; udział w głosach na ZWZ: 52,09%; udział w ogólnej liczbie głosów: 15,87%.
  2. Wiesław Mieszało - liczba głosów: 19 544 010; udział w głosach na ZWZ: 29,53%; udział w ogólnej liczbie głosów: 9,00%.
  3. Finaxel Enterprises Limited: liczba głosów: 9 518 497;udział w głosach na ZWZ: 14,38%; udział w ogólnej liczbie głosów: 4,38%. 

 

Obradowanie rozpoczęło się dyskusją, podczas której Prezes Spółki - Pan Grzegorz Żółcik poprosił akcjonariuszy o zadawanie pytań w celu jak najdokładniejszego wyjaśnienia wszystkich kwestii ważnych dla akcjonariuszy.

 

Wśród omawianych kwestii pojawiły następujące pytania:

 

Czy w związku z upadłością spółek Hydrobudowa Polska oraz PBG spółka dokona odpisów aktualizacyjnych, jak wysokie są należności spółek wobec firmy Herkules S.A.?

Prezes Żółcik stwierdził, że szczęśliwie, do końca pierwszego kwartału 2012 roku udało się spółce Hydrobudowa uregulować większość należności wobec Herkules S.A.. Kwota, która pozostała do spłaty wynosi kilkaset tys. zł (prawdopodobnie ok 250-300 tys. zł) i nie wpłynie znacząco na wyniki finansowe firmy.

 

Jak wygląda portfel zamówień firmy oraz jak wysokie jest wykorzystanie sprzętu dźwigowego?

Pan Grzegorz Żółcik wyjaśnił, że w związku ze specyfiką wynajmu żurawi terenowych (wynajem na godziny) spółka nie jest w stanie oszacować procentowego wykorzystania sprzętu. Jednakże prezes zapewnił, że żurawie są wykorzystywane intensywnie o czym świadczyć miał pusty plac parkingowy przed siedzibą spółki. Natomiast żurawie wieżowe wykorzystywane są na poziomie 65-70%. Spółka dążyć będzie do zwiększenia wykorzystania żurawi do  poziomu 80-85% (maksymalny poziom to 90-95% ze względu na niezbędną konserwację i transport sprzętu). Ponadto prezes Kwieciński dodał, że w chwili obecnej obserwuje się przewagę montażu nowych żurawi nad demontażem.

 

Czy spółka pozyskuje nowe zamówienia, szczególnie w core biznesie jakim jest wynajem sprzętu budowlanego, w trudnym dla budowlanki okresie?

Problemem branży budowlanej są w chwili obecnej opóźnienia w płatnościach i ściągalności należności. Firma nie narzeka na znaczący spadek liczby zamówień i na tle konkurencji prezentuje się bardzo dobrze.

 

Dlaczego, pomimo wiążących uchwał NWZA nie rozpoczęto do dnia 22 czerwca skupu akcji własnych?

Na koniec roku 2011 spółka zakładała sprzedaż zbędnych aktywów, m. in. Spółki Gastel Hotele oraz nieruchomości w Warszawie. Ponadto rozważana była nawet sprzedaż zakładu prefabrykacji betonu w Karsinie. Jednakże z powodu trudności w sprzedaży aktywów oraz zatorów płatniczych pomiędzy spółką a zleceniodawcami skup nie mógł się rozpocząć. Prezes Żółcik stwierdził, że w związku z niepewną sytuacją na rynku budowlanych spółka nie może rozpocząć skupu akcji własnych gdyż zagrażało by to jej płynności finansowej.

 

Czy spółka jest w stanie przeciwdziałać spadkom wartości akcji?

Zarząd spółki, ze względów finansowych nie jest w stanie rozpocząć skupu akcji własnych. Warunkiem jego rozpoczęcia jest sprzedaż zbędnych aktywów. Ponadto zarząd zaprzecza informacjom jakoby ktoś z osób zarządzających spółką wyprzedawał swoje akcje. Niski kurs akcji jest problemem także dla zarządu, gdyż nie może prowadzić zaplanowanego programu motywacyjnego dla pracowników poprzez nagradzanie najlepszych managerów warrantami subskrypcyjnymi.

 

Czy spółka spodziewa się w najbliższym czasie pozyskać nowe kontrakty oraz zdywersyfikować przychody?

Spółka spodziewa się podpisać umowy z firmami działającymi w branży telekomunikacyjnej. Podpisano już umowę ramową o współpracy z firmą Emitel.

Jednocześnie firma nie zamierza inwestować w zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu prefabrykacji betonu, natomiast skupi się w dalszym ciągu na rozwoju core biznesu jakim jest wynajem sprzętu budowlanego. Istnieje prawdopodobieństwo dokapitalizowania zakładu w Karsinie poprzez wprowadzenie zakładu na rynek alternatywny NewConnect.

 

Czy Zarząd planuje zaproponować szersze stosowanie zasad Corporate Governance, szczególnie jeśli chodzi o wybór niezależnych członków RN?

Prezes Żółcik wyjaśnił, iż kadencja RN trwa do końca roku i Zarząd rozważa szersze wprowadzenie do RN niezależnych członków. Jednocześnie dodał , że jedynie 2 członków Rady nie spełnia kryterium niezależności. Ponadto wyjaśniona została rezygnacja członka rady nadzorczej Pana Mirosława Sobczyńskiego (otrzymał propozycje objęcia funkcji w zarządzie spółki). Jednocześnie Prezes Żółcik wyraził nadzieję, że nowy członek rady nadzorczej zostanie dobrze odebrany przez otoczenie oraz akcjonariuszy i spełni wszystkie kryteria wymagane prawnie. Podczas wyboru nowego członka Rady Nadzorczej jeden z akcjonariuszy zaproponował kandydaturę dodatkowej osoby oprócz członka rekomendowanego przez Zarząd spółki, ponadto wnioskował o zwiększenie rady nadzorczej do 6 osób. Podczas głosowania wniosek odrzucono.

 

Szczególne poruszenie wywołała kwestia podjęcia uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych. Akcjonariusze niezwiązani z zarządem starali się argumentować negatywny wpływ powyższych działań na kurs spółki przytaczając przykłady historyczne, w których to kurs akcji po scaleniu prawie zawsze gwałtownie załamywał się. Zarząd argumentował jednak swoją decyzję zwiększeniem płynności kursu oraz próbą wyeliminowania, skokowej zmiany wartości akcji (na dzień 22 czerwca wzrost lub spadek wartości o 1 gr powoduje wzrost lub spadek kursu o ok 4%) pozwalającej na manipulowanie kursem przez spekulantów.

 

Przedstawiciele zarządu starali się udzielać jak najobszerniejszych odpowiedzi na wszystkie pytania padające z Sali zapewniając, że wbrew obiegowym opiniom, kondycja finansowa spółki ma się dobrze, przypominając jednak o trudnym położeniu wielu spółek budowlanych i konieczności akumulowania środków kapitałowych ze względu na trudności w przepływach pieniężnych.

 

Zarząd wyraził zadowolenie z wyników finansowych spółki za 2011 rok, szczególnie ze spadku zadłużenia i renegocjacji umów kredytowych, żywiąc nadzieję na kolejne dobre lata dla spółki.

Zobacz również:

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

Nie jest tajemnicą, że stan polskiej służby zdrowia jest, mówiąc wprost, fatalny. Wszelkie statystyki, badania czy sondaże jasno wskazują, że Polska na tle innych krajów Europy wypada bardzo słabo.

Zobacz więcej

23.02.2019, Newsroom

Polskie i zagraniczne spółki gamingowe. Porównujemy ich dane finansowe

23.02.2019, Newsroom

Polskie i zagraniczne spółki gamingowe. Porównujemy ich dane finansowe

W trzecim kwartale ubiegłego roku zysk netto firmy znanej z takich tytułów jak Fifa czy Need for Speed był 16-krotnie wyższy od zysku wypracowanego przez CD Projekt

Zobacz więcej

Relacja z ZWZ Herkules S.A. – podczas obrad pytano m.in. o należności, kontrakty i skup akcji własnych
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie