Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Relacja z ZWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego - SII pyta o transakcje w Grupie EFH

 

Na jakich zasadach Europejski Fundusz Hipoteczny (dalej „EFH”)udzielił spółce Eleuthera sp. z o.o. pożyczki w wysokości 21.416.332,61 zł? Kiedy przypada termin wymagalności pożyczki, jak jest oprocentowana? Czy pożyczka została zabezpieczona i co stanowi przedmiot tego zabezpieczenia? Odpowiedzi m.in. na powyższe pytania Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych próbowało uzyskać podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego, które odbyło się 18 lipca. Ponadto SII pytało o szczegóły transakcji kupna i sprzedaży spółki Eleuthera przez EFH, zwłaszcza o sens ekonomiczny nabycia spółki jedynie na okres czterech miesięcy.

Prawo do informacji

Obecny na ZWZ Wiceprezes Zarządu niestety nie był wstanie udzielić na nie odpowiedzi w trakcie obrad. O ile można zrozumieć, że powołany raptem dwa dni wcześniej nowy Zarząd Spółki nie zdążył do czasu ZWZ zaznajomić się szczegółowo z jej raportem rocznym, o tyle trochę dziwi fakt, że w takiej sytuacji Spółka nie postarała się aby podczas obrad był obecny jej przedstawiciel posiadający pełną wiedzę na temat sytuacji w Spółce.

 

Należy pamiętać, że prawo żądania informacji o spółce w trakcie obrad walnego zgromadzenia jest podstawowym źródłem informacji o Spółce dla jej akcjonariuszy. Tylko w ten sposób mogą uzyskać wiedzę o sprawach, które nie były ujęte w raporcie rocznym, a które mogą mieć dla nich kluczowe znaczenie z punktu widzenia sposobu głosowania nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, czy udzielenia absolutorium członkom zarządu. Dlatego tak ważne jest aby akcjonariusze mogli uzyskać potrzebne informacje jeszcze w trakcie obrad. W tym miejscu warto wskazać, że nowy Zarząd EFH zobowiązał się udzielić odpowiedzi na zadane przez akcjonariuszy podczas ZWZ pytania w terminie 2 tygodni od jego zakończenia.

Dlaczego Eleuthera?

Eleuthera Sp. z o.o. została nabyta przez EFH na początku grudnia 2011 r., zaś już na początku marca 2012 r. została ona sprzedana. Jak wynika ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EFH udzielona pożyczka stanowi ponad 9,45% wartości kapitałów własnych grupy EFH oraz 9,74% wartości kapitałów własnych EFH. Oznacza to, że była ona jedynie nieznacznie niższa od progu, który nakazywałby ją uznać za umowę znaczącą, o zawarciu której spółka musi poinformować w raporcie bieżącym. Dodatkowo warto wskazać, że została ona udzielona spółce Eleuthera w niespełna miesiąc od daty jej nabycia, zaś w wyniku jej wykonania EFH przekazał dopiero co zakupionemu podmiotowi znaczącą część środków płynnych (kwota pożyczki stanowiła ponad 42% wszystkich udzielonych przez Spółkę pożyczek). Pomimo tak istotnej wartości rzeczonej pożyczki, ani skonsolidowane sprawozdanie finansowe, ani jednostkowe sprawozdanie finansowe nie zawierają żadnych szczegółowych informacji na jej temat. Tymczasem przepisy dotyczące informacji bieżących i okresowych nakładają na spółki obowiązek zawierania w sprawozdaniu finansowym, np. informacji dotyczących rodzaju i wysokości stopy procentowej czy terminu wymagalności pożyczki.

 

Dlaczego sprzedano? Mając na uwadze, że po niespełna czterech miesiącach Eleuthera sp. z o.o. przestała być spółką zależną od EFH, niezwykle istotne jest wyjaśnienie na jakich warunkach została jej udzielona pożyczka na ponad 21 milionów złotych, czy były to warunki rynkowe oraz potwierdzenie czy pożyczka została przed sprzedażą spółki spłacona? W tym miejscu powstaje również pytanie jaki tak naprawdę cel ekonomiczny przyświecał transakcjom na udziałach spółki Eleuthera. Dlaczego spółka nabyta w grudniu 2011 r. została sprzedana już w marcu 2012 r.? Jaka była cena nabycia jej udziałów oraz cena ich sprzedaży?

 

Mając na uwadze istotność pożyczki udzielonej spółce Eleuthera przez EFH Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ma nadzieję, że zarząd spółki w najbliższym czasie szczegółowo wyjaśni wszystkie kwestie z nią związane i opublikuje stosowny raport zawierający odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas ZWZ.

Zobacz również:

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla Grupy Mex Polska – zarządzającej lokalami gastronomicznymi „The Mexican”, „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz „PanKejk”.

Zobacz więcej

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

Mintos to klasyczny fintech, który działa jako internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu. Oferujemy inwestorom detalicznym możliwość inwestowania, w sposób łatwy i przejrzysty, w pożyczki udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe z całego świata. Misją firmy jest ułatwienie swobodnego i skutecznego przepływu kapitału.

Zobacz więcej

Relacja z ZWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego - SII pyta o transakcje w Grupie EFH
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie