Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Gremi Solution chce obniżyć kapitał zakładowy - akcjonariusze mniejszościowi mają obawy


W porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Solution S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r. znalazł się m.in. punkt dotyczący obniżenia kapitału zakładowego. Miałoby ono zostać dokonane w celu częściowego pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych. Zgodnie z projektem uchwały kapitał zakładowy  ma zostać obniżony z kwoty 49.609.460,00 zł do kwoty 10.914.081,20 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 10 zł do kwoty 2,20 zł.

 

Tak znaczące obniżenie kapitału zakładowego rodzi jednak spore obawy akcjonariuszy mniejszościowych, czy takie działanie jest zgodne z interesem samej Spółki, a także czy nie będzie prowadziło do ich pokrzywdzenia. Obawy te wynikają w głównej mierze z faktu, iż nowa wartość nominalna akcji zostanie ustalona znacząco poniżej ich wartości księgowej. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2011 wartość księgowa na jedną akcję Gremi Solution S.A. wynosi 7,55 zł. Obniżenie ceny nominalnej akcji do 2,20 zł pozwoli na przeprowadzenie w przyszłości emisji akcji po cenie emisyjnej znacząco odbiegającej od ich wartości księgowej. Również w uzasadnieniu do projektu uchwały jest mowa, że "... obniżenie kapitału zakładowego umożliwi Spółce przeprowadzenie emisji akcji w przyszłości".

Emisja z prawem poboru czy z jego wyłączeniem?

Emisja akcji po cenie znacząco niższej od ich wartości księgowej mogłaby doprowadzić do rozwodnienia udziałów, a także do obniżenia wartości majątku netto przypadającego na akcje dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Może tak się stać tylko wtedy, gdy nowa emisja akcji zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru. Obecnie nie został przedstawiony żaden projekt uchwały dotyczący nowej emisji akcji. Brak też jakichkolwiek deklaracji ze strony władz Spółki w kwestii tego czy nowa emisja akcji odbyłaby się z zachowaniem prawa poboru czy z jego pozbawieniem. Dlatego też obecnie nie sposób jednoznacznie ocenić czy samo obniżenie kapitału zakładowego prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy. Jeżeli jednak spółka posiada aktywa pozwalające na pokrycie istotnej części straty z lat ubiegłych bez konieczności obniżania kapitału zakładowego należałoby się zastanowić czy w pierwszej kolejności nie powinna skorzystać z tych środków w celu jej pokrycia. Z treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gremi Solution S.A. za rok 2011 wynika, że Spółka posiada aktywa o łącznej wysokości ponad 38 milionów złotych. Pnadto w pasywach bilansu zaksięgowano nadwyżkę ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej w wysokości ponad 14 milionów złotych, a także pozostałe kapitały rezerwowe w wysokości ponad 12 milionów złotych. Są to więc środki, które powinny wystarczyć Spółce na pokrycie dużej części strat z lat ubiegłych.

 

Mając powyższe na uwadze, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wystosowało pismo z pytaniami do Zarządu Spółki celem wyjaśnienia rzeczonych kwestii.

 

Pełna treść pisma dostępna jest tutaj.

Zobacz również:

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia że na podstawie § 26 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 r. na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się we Wrocławiu.

Zobacz więcej

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

Inwestorzy mieli wczoraj (tj. 16 maja) okazję przepytać Jacka Kościelniaka, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Energi. W centrum zainteresowania inwestorów znalazły się wyniki finansowe, inwestycje, głównie w Ostrołękę C, a także wycena giełdowa spółki.

Zobacz więcej

Gremi Solution chce obniżyć kapitał zakładowy - akcjonariusze mniejszościowi mają obawy
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie