Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Zarząd Petrolinvest odpowiada na pytania SII, ale wątpliwości pozostają


30 stycznia 2011, a więc na dzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podjęło decyzję o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę do 600 milionów złotych, Zarząd Petrolinvest udzielił odpowiedzi na kilkanaście pytań zadanych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Pytania Stowarzyszenia dotyczyły zarówno planowanej emisji, koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego, ale także licznych wątpliwości związanych z wyceną przejmowanych spółek.

Odpowiedzi mało konkretne i zbyt ogólnikowe

Niestety tylko nieliczne z udzielonych przez spółkę odpowiedzi w pełni wyjaśniły poruszone problemy. Większość wyjaśnień przedstawiona została w sposób dość ogólnikowy, mało precyzyjny, bądź też wymijający. Rozczarowania z uzyskanych odpowiedzi nie kryją także inwestorzy, którzy liczyli na obszerniejsze i zdecydowanie bardziej szczegółowe odpowiedzi ze strony spółki – powiedział Piotr Cieślak, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Mimo wyjaśnień przekazanych przez spółkę wciąż niejasna pozostaje kwestia wycen koncesji na gaz łupkowy i wyceny firm do których one należą. Brak jest m.in. szczegółowych danych na temat liczb, czy też informacji na temat kosztów pozyskanych koncesji. W wyjaśnieniach Zarządu znajdziemy natomiast wyłącznie informacje o czynnikach, które mają wpływ na poziom kosztów dotyczących pozyskania koncesji. To za mało, aby inwestorzy mogli ocenić atrakcyjność nabywanych przez spółkę aktywów – wyjaśnia Cieślak

 

Petrolinvest nie przedstawił również w swoich odpowiedziach informacji na temat proporcji w jakiej będą wydatkowane środki z przyszłych emisji, a inwestorzy indywidualni wciąż nie wiedzą, czy będą mogli uczestniczyć w emisjach, które mogą być przeprowadzone w przyszłości na preferencyjnych warunkach. O ile więc w treści uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które obradowało nad warunkowym podwyższeniem kapitału była informacja mówiąca, że Petrolinvest zakłada możliwość przeprowadzenia jednej lub kilku ofert publicznych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii E kierowanych do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, na preferencyjnych warunkach rynkowych, o tyle w odpowiedzi spółki nie tylko nie doprecyzowano na czym będą te warunki polegać, ale także nie wyjaśniono wprost, czy każdy inwestor będzie mógł wziąć udział w emisjach. Spółka ogólnikowo wyjaśniła tylko, że dopiero w przypadku przeprowadzenia oferty publicznej, podjęta zostanie decyzja co do kręgu adresatów takiej oferty, a cena ma  być uzależniona m.in. od szeregu czynników rynkowych (nie wskazano jakich). W odpowiedziach spółki zabrakło także informacji na temat wartości aktywów, czy kapitałów własnych przejętych spółek. Petrolinvest wyjaśnił jedynie, że wielkości finansowe dotyczące rozliczenia nabycia  spółek, zgodnie z wymogami MSSF zostaną zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Petrolinvest za rok 2011. Niemniej nie było przeszkód, aby taką wiedzą spółka podzieliła się już teraz, szczególnie przyjmując, że zapewne zna sytuację finansową podmiotów wchodzących w skład Grupy.

Stowarzyszenie skieruje do spółki kolejne pytania

Obok spraw, które zostały poruszone w pytaniach Stowarzyszenia pojawiają się także inne znaki zapytania. Inwestorzy nie mogą m.in. zrozumieć dlaczego spółka zamiast poddać wycenie 40 proc. udziałów w Eco Energy 2010 i wnieść je aportem do Petrolinvestu, decyduje się na wzajemne potrącenie wierzytelności. Pojawia się także pytanie dlaczego Petrolinvest samodzielnie nie nabywa koncesji. Ze względu na brak pełnych i rzeczowych odpowiedzi, a także dalsze wątpliwości, w ciągu około tygodnia zamierzamy wysłać do spółki dodatkowe pytania uszczegóławiające i rozszerzające zagadnienia poruszane we wcześniejszym piśmie – podsumowuje Cieślak

 

Odpowiedzi przekazane przez Zarząd Petrolinvest: (załącznik)

Zobacz również:

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

Nie jest tajemnicą, że stan polskiej służby zdrowia jest, mówiąc wprost, fatalny. Wszelkie statystyki, badania czy sondaże jasno wskazują, że Polska na tle innych krajów Europy wypada bardzo słabo.

Zobacz więcej

Zarząd Petrolinvest odpowiada na pytania SII, ale wątpliwości pozostają
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie