Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Pytania SII do zarządu Petrolinvest

fotolia.pl

 

W raporcie bieżącym nr 2/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r., Petrolinvest poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podczas, którego planowane jest podjęcie uchwały o kolejnym warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. W związku z treścią projektowanej uchwały oraz ostatnimi informacjami giełdowymi dotyczącymi spółki Petrolinvest oraz spółek od niej zależnych, SII zwróciło się do Zarządu Petrolinvest w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania.

 1. W raporcie bieżącym Petrolinvest nr 2/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. zawarta została informacja, że Spółka zakłada możliwość przeprowadzenia jednej lub kilku ofert publicznych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii E obejmowanych w ich wykonaniu, kierowanych do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, na preferencyjnych warunkach rynkowych. Czy mowa w tym przypadku o „preferencyjnych warunkach” objęcia warrantów, czy też akcji? Na czym będą polegały wzmiankowane „preferencyjne warunki” emisji? Czy może z nich skorzystać każdy inwestor zainteresowany emisją?
 2. Czy przyszłe objęcie akcji w ramach wykonania praw przysługujących posiadaczom warrantów będzie realizowane przez zapłatę gotówkową za emitowane akcje, czy też Zarząd przewiduje inne formy płatności za emitowane akcje?
 3. Czy Spółka potrafi przedstawić szacunkowe procentowe proporcje według których będą wydatkowane środki pozyskane z podwyższenia kapitału o którym mowa w projekcie uchwał na najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy?
 4. Czy emisja warrantów jest związana z realizację kolejnego etapu umowy inwestycyjnej, o której mowa w raporcie w raporcie bieżącym Spółki nr 115/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
 5. Czy wyemitowane akcje posłużą jako zapłata za nabycie udziałów bądź akcji w którejś ze spółek Eco, bądź czy posłużą wygaszeniu jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umów opisanych w raporcie nr 115/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
 6. Czy w przypadku potwierdzenia się zarzutów korupcji względem osób związanych ze spółkami ECo Energy 2010, Silurian i Silurian Energy Services istnieje po stronie tych spółek ryzyko utraty koncesji, których dotyczyłyby ewentualne zarzuty korupcyjne? Czy zarzuty korupcyjne dotyczą pozyskanych dotychczas koncesji, czy też potencjalnych nowych koncesji?
 7. Jaki jest szacunkowy koszt nabycia koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego? Od czego zależy poziom tego kosztu?
 8. Czy nabyte koncesje tuż po nabyciu księgowane są wg cen nabycia, czy wg innych wycen, których dokonują/zlecają poszczególne spółki z grupy? Czy i jak często aktualizowana jest wartość koncesji w księgach spółek nabywających koncesje?
 9. W jaki sposób Spółka dokonuje wyceny wartości spółek w których nabywa udziały? Czy wyceny te audytowane są przez niezależne podmioty zewnętrzne?
 10. W jaki sposób oszacowana została przez Petrolinvest na potrzeby transakcji przejęcia udziałów w spółkach, wartość nabycia udziałów Silurian Sp. z o.o. oraz Silurian Hallwood Plc,
 11. W jaki sposób oszacowana została przez Petrolinvest na potrzeby transakcji przejęcia udziałów w spółce, wartość nabycia udziałów w Eco SKA
 12. Jaka jest wartość aktywów ogółem i kapitału własnego Spółek Silurian Sp. z o.o. oraz Silurian Hallwood Plc?
 13. Kiedy można spodziewać się przeprowadzenia oferty private placement, a następnie oferty publicznej przez spółkę Silurian sp. z o.o. oraz wprowadzenia jej akcji do obrotu giełdowego? Na jakim etapie zaawansowania są rozmowy z inwestorami w zakresie objęcia akcji w ramach oferty private placemenet?
 14. Kiedy można spodziewać się oferty publicznej spółki Silurian Hallwood oraz wprowadzenia jej akcji do obrotu giełdowego?
 15. Kiedy można spodziewać się oferty prywatnej oraz wprowadzenia akcji spółki ECO Ska do obrotu giełdowego w ramach pierwszej oferty publicznej?


Jednocześnie SII zwróciło się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 stycznia 2012 r., tak aby inwestorzy zdąrzyli się z nimi zapoznać i mieli czas dokonać analizy sytuacji w spółce, która pzowoliłaby im wyrobić sobie opinię w przedmiocie sposobu głosowania nad zaproponowaną uchwałą. W ocenie SII udzielenie rzetelnej odpowiedzi na zadane pytania jest tym bardziej istotne i uzasadnione, iż w opinii części inwestorów komunikaty giełdowe Spółki są często bardzo zawiłe i mało zrozumiałe dla przeciętnego inwestora co uniemożliwia ich właściwą interpretację.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

Pytania SII do zarządu Petrolinvest