Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Pytania SII do zarządu Petrolinvest

fotolia.pl

 

W raporcie bieżącym nr 2/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r., Petrolinvest poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podczas, którego planowane jest podjęcie uchwały o kolejnym warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. W związku z treścią projektowanej uchwały oraz ostatnimi informacjami giełdowymi dotyczącymi spółki Petrolinvest oraz spółek od niej zależnych, SII zwróciło się do Zarządu Petrolinvest w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania.

 1. W raporcie bieżącym Petrolinvest nr 2/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. zawarta została informacja, że Spółka zakłada możliwość przeprowadzenia jednej lub kilku ofert publicznych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii E obejmowanych w ich wykonaniu, kierowanych do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, na preferencyjnych warunkach rynkowych. Czy mowa w tym przypadku o „preferencyjnych warunkach” objęcia warrantów, czy też akcji? Na czym będą polegały wzmiankowane „preferencyjne warunki” emisji? Czy może z nich skorzystać każdy inwestor zainteresowany emisją?
 2. Czy przyszłe objęcie akcji w ramach wykonania praw przysługujących posiadaczom warrantów będzie realizowane przez zapłatę gotówkową za emitowane akcje, czy też Zarząd przewiduje inne formy płatności za emitowane akcje?
 3. Czy Spółka potrafi przedstawić szacunkowe procentowe proporcje według których będą wydatkowane środki pozyskane z podwyższenia kapitału o którym mowa w projekcie uchwał na najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy?
 4. Czy emisja warrantów jest związana z realizację kolejnego etapu umowy inwestycyjnej, o której mowa w raporcie w raporcie bieżącym Spółki nr 115/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
 5. Czy wyemitowane akcje posłużą jako zapłata za nabycie udziałów bądź akcji w którejś ze spółek Eco, bądź czy posłużą wygaszeniu jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umów opisanych w raporcie nr 115/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
 6. Czy w przypadku potwierdzenia się zarzutów korupcji względem osób związanych ze spółkami ECo Energy 2010, Silurian i Silurian Energy Services istnieje po stronie tych spółek ryzyko utraty koncesji, których dotyczyłyby ewentualne zarzuty korupcyjne? Czy zarzuty korupcyjne dotyczą pozyskanych dotychczas koncesji, czy też potencjalnych nowych koncesji?
 7. Jaki jest szacunkowy koszt nabycia koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego? Od czego zależy poziom tego kosztu?
 8. Czy nabyte koncesje tuż po nabyciu księgowane są wg cen nabycia, czy wg innych wycen, których dokonują/zlecają poszczególne spółki z grupy? Czy i jak często aktualizowana jest wartość koncesji w księgach spółek nabywających koncesje?
 9. W jaki sposób Spółka dokonuje wyceny wartości spółek w których nabywa udziały? Czy wyceny te audytowane są przez niezależne podmioty zewnętrzne?
 10. W jaki sposób oszacowana została przez Petrolinvest na potrzeby transakcji przejęcia udziałów w spółkach, wartość nabycia udziałów Silurian Sp. z o.o. oraz Silurian Hallwood Plc,
 11. W jaki sposób oszacowana została przez Petrolinvest na potrzeby transakcji przejęcia udziałów w spółce, wartość nabycia udziałów w Eco SKA
 12. Jaka jest wartość aktywów ogółem i kapitału własnego Spółek Silurian Sp. z o.o. oraz Silurian Hallwood Plc?
 13. Kiedy można spodziewać się przeprowadzenia oferty private placement, a następnie oferty publicznej przez spółkę Silurian sp. z o.o. oraz wprowadzenia jej akcji do obrotu giełdowego? Na jakim etapie zaawansowania są rozmowy z inwestorami w zakresie objęcia akcji w ramach oferty private placemenet?
 14. Kiedy można spodziewać się oferty publicznej spółki Silurian Hallwood oraz wprowadzenia jej akcji do obrotu giełdowego?
 15. Kiedy można spodziewać się oferty prywatnej oraz wprowadzenia akcji spółki ECO Ska do obrotu giełdowego w ramach pierwszej oferty publicznej?


Jednocześnie SII zwróciło się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 stycznia 2012 r., tak aby inwestorzy zdąrzyli się z nimi zapoznać i mieli czas dokonać analizy sytuacji w spółce, która pzowoliłaby im wyrobić sobie opinię w przedmiocie sposobu głosowania nad zaproponowaną uchwałą. W ocenie SII udzielenie rzetelnej odpowiedzi na zadane pytania jest tym bardziej istotne i uzasadnione, iż w opinii części inwestorów komunikaty giełdowe Spółki są często bardzo zawiłe i mało zrozumiałe dla przeciętnego inwestora co uniemożliwia ich właściwą interpretację.

Zobacz również:

28.11.2018, Aktualności

SII Poleca: Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

28.11.2018, Aktualności

SII Poleca: Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

Zapraszamy na konferencję „Nowoczesne Rady Nadzorcze” poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego i nadzoru nad spółkami publicznymi w Polsce.

Zobacz więcej

Pytania SII do zarządu Petrolinvest
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie