Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

PSW Capital - przesunięcie wypłaty dywidendy c.d.

W związku z ogłoszoną przez zarząd PSW Capital zmianą terminu wypłaty dywidendy, SII zwróciło się do Spółki z prośbą o wskazanie podstaw prawnych dla podjętych działań oraz zwróciło się do GPW o zbadanie zgodności takich działań z Regulaminem ASO. SII, oprócz działań opisanych w artykule z dnia 23 listopada 2011 r., podjęło także dalsze czynności mające na celu całkowite wyjaśnienie niniejszej sprawy. W ocenie SII raport bieżący nr 28/2011 opublikowany przez Spółkę mógł naruszać obowiązki informacyjne. Mając to na uwadze, SII w dniu 24 listopada 2011 r. skierowało do Prezesa Zarządu GPW wniosek o zbadanie, czy publikując wskazany raport nie doszło do naruszenia postanowień Regulaminu ASO.

Regulamin ASO oraz stanowiący jego integralną część załącznik nr 3 nakładają na emitenta obowiązek przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych. "W szczególności emitent jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o:

 

  1. nabyciu lub zbyciu aktywów istotnej wartości dla emitenta, jak również ich utracie przez emitenta lub jednostkę od niego zależną w wyniku zdarzeń losowych, (...)
  2. zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną istotnej umowy (...)".

 

Tymczasem jak wyjaśniono w raporcie bieżącym nr 28/2011 powodem podjęcia decyzji o przesunięciu terminu wypłaty dywidendy był:

 

  1. zakup znaczącej sumy USD po korzystnym dla spółki kursie,
  2. złożenie zamówienia na znaczącą ilość węgla i uzyskanie dyskonta w wysokości 2,5% na zakup do końca III. kw. 2011, a odebranie na pocz. IV kw.
  3. większy zysk spółki o ok. 5% dzięki zmianie wypłaty o jeden miesiąc

 

Z treści raportu wynika zatem, iż przyczyną przesunięcia terminu wypłaty dywidendy było wystąpienie zdarzenia, które sam raportujący określa jako znaczące. Zakup znaczącej sumy USD był zdarzeniem, które miało istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową oraz finansową spółki, albowiem na jego skutek nie mogła ona wypłacić akcjonariuszom dywidendy w pierwotnym terminie. Wobec powyższego w ocenie SII obowiązkiem emitenta było poinformowanie w raporcie bieżącym o zawarciu istotnej umowy, czego jednak nie uczynił. Emitent nie poinformował ani kiedy zawarł przedmiotową umowę, ani jakiej dokładnie sumy ona dotyczyła. Nie poinformował również kiedy miało miejsce zbycie USD. Mając powyższe na uwadze, w ocenie SII, zasadnym było skierowanie do GPW wniosku o wyjaśnienie tej sprawy.

 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że interwencji wymaga również kwestia nierzetelności informacji przekazywanych przez PSW Capital w raporcie nr 28/2011.

 

Zgodnie z Regulaminem ASO informacje bieżące powinny:

 

  1. zawierać informacje odzwiercieflające specyfikę opisywanej sytuacji w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny,
  2. być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych".

 

Tymczasem informacja przedstawiona przez Emitenta mówi jedynie o zakupie znaczącej sumy USD. Taki sposób przedstawiania informacji należy uznać za niewystarczający i niewłaściwy. Spółka powinna przede wszystkim wskazywać po jakim kursie zakupiła USD oraz w jakiej ilości. Również informacja dotycząca większego zysku spółki o 5% dzięki zmianie terminu wypłaty dywidendy może wprowadzać inwestorów w błąd. Na podstawie tej informacji nie sposób bowiem stwierdzić do jakiej wartości odnosi się Emitent mówiąc o zwiększeniu zysku o 5%. Czy do zysku w skali roku? Czy może w skali miesiąca bądź kwartału?

 

W świetle przedstawionych uwag w ocenie SII informacje przekazane przez Emitenta ne spełniają  powyższych standardów.

 

Mając na uwadzę potrzebę ochrony, również na przyszłość, inwestorów przed nerzetelnymi informacjami, SII uznało, iż zasadnym jest zwrócenie się do GPW z wnioskiem o zbadanie, czy w przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia obowiązków informacyjnych.

Zobacz również:

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla Grupy Mex Polska – zarządzającej lokalami gastronomicznymi „The Mexican”, „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz „PanKejk”.

Zobacz więcej

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

Mintos to klasyczny fintech, który działa jako internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu. Oferujemy inwestorom detalicznym możliwość inwestowania, w sposób łatwy i przejrzysty, w pożyczki udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe z całego świata. Misją firmy jest ułatwienie swobodnego i skutecznego przepływu kapitału.

Zobacz więcej

PSW Capital - przesunięcie wypłaty dywidendy c.d.
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie