Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

UE planuje wprowadzenie jednolitych standardów ochrony rynku finansowego przed nadużyciami

 

W dniu 16 grudnia 2011 r. Ministerstwo Finansów zwróciło się do SII z prośbą o przekazanie uwag i komentarzy do Wniosku Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku.

 
W przekazanej do Ministerstwa odpowiedzi opinii SII wyraziło ocenę, iż podniesienie rangi jednolitych standardów w zakresie zapobiegania nadużyciom na rynku finansowym związanych z wykorzystywaniem informacji poufnych oraz manipulacją na poziomie ogólnoeuropejskim  jest działaniem słusznym i społecznie pożądanym. Odnosząc się do konkretnych postanowień projektowanego rozporządzenia SII zwróciło jednocześnie uwagę na kilka kwestii, które wymagają doprecyzowania.


Jedną z takich kwestii jest sposób określenia katalogu osób do których miałyby odnosić się przepisy o wykorzystywaniu i nieprawidłowym ujawnianiu informacji poufnych.  W ocenie SII przepisy te powinny dotyczyć wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie informacji poufnych, o których te osoby wiedzą lub powinny wiedzieć, że są one informacjami poufnymi, a nie tylko osób wymienionych w enumeratywnie w art. 7 projektowanego rozporządzenia.


Kolejną kwestią, która w ocenie SII wymaga dalszego doprecyzowania jest przewidziany w rozporządzeniu sposób określenia terminu w jakim informacja poufna powinna zostać przekazana do publicznej wiadomości. Projektowany zapis wskazuje jedynie,  że informacja taka powinna być przekazana „możliwie szybko”. W ocenie SII zapis ten wymaga doprecyzowania, aby nie stanowił pola do nadużyć.


Wśród kwestii na które SII zwróciło uwagę, znalazł się również sposób określenia progu wartości transakcji dokonywanych przez kadrę kierowniczą emitenta po przekroczeniu którego powstawać ma obowiązek przekazania do wiadomości publicznej informacji o istnieniu takich transakcji. W ocenie SII przewidziany w projekcie rozporządzenia próg 20.000 EUR jest nieadekwatny do polskich warunków gospodarczych. Zwłaszcza w przypadku spółek o niskiej kapitalizacji. Możliwość zawierania takich transakcji bez konieczności informowania o tym, może stanowić istotne ograniczenie dla transparentności rynku, szczególności obejmującego małe i średnie podmioty. W związku z powyższym w ocenie SII wskazane jest obniżenie tego progu do kwoty 5 000 EUR.


Obecnie prace nad projektem rozporządzenia wyznaczającego pewne wspólne standardy w zakresie zapobiegania nadużyciom na rynku finansowym weszły w fazę uzgadniania stanowisk rządów poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

Zobacz również:

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych udało się nam uzyskać wydłużony okres próbny w Legimi.

Zobacz więcej

20.06.2018, Newsroom

Mocna reakcja rynku na opublikowane sprawozdanie LiveChatu

20.06.2018, Newsroom

Mocna reakcja rynku na opublikowane sprawozdanie LiveChatu

Grupa LiveChat Software opublikowała raport za rok obrotowy zakończony 31 marca 2018 roku. W środę od rana kurs akcji spółki wyraźnie rośnie.

Zobacz więcej

UE planuje wprowadzenie jednolitych standardów ochrony rynku finansowego przed nadużyciami
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie