Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Odpowiedzi Advadis na pytania SII w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego

AdvadisW dniu 22 lipca Spółka Advadis odpowiedziała na pytania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zadane w związku obniżeniem kapitału zakładowego oraz planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją warrantów subskrypcyjnych. Dwie ostatnie sprawy objęte są porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 lipca 2011 r.

Decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej 1 akcji z 1,00 zł na 0,23 zł podjęło Walne Zgromadzenie Advadis 15 czerwca 2011r. Na tym samym walnym miała zostać podjęta uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych, jednak z uwagi braku wymaganego kworum, uchwała nie była głosowana. Zgodnie z przepisami głosowanie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na kolejnym walnym zgromadzeniu, tj. zwołanym na 27 lipca – nie wymaga już kworum.


Uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w przypadku Advadisu są ze sobą ściśle związane.


Po pierwsze przeprowadzenie jakiejkolwiek nowej emisji akcji Advadis bez obniżenia wartości nominalnej 1 akcji byłoby nieprawdopodobne, a w praktyce niemożliwe. Cena emisyjna w żadnym przypadku nie może być niższa niż wartość nominalna 1 akcji. W przypadku ADVADIS, gdzie wartość nominalna 1 akcji wynosiła 1,00 zł, a kurs giełdowy w okresie ostatnich 6 miesięcy oscylował w granicach 20 gr, możliwość znalezienia inwestorów gotowych do zapłacenia za 1 nową akcję 1 zł byłaby iluzoryczna. Dlatego walne zgromadzenie z 15 czerwca br. podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty 201 mln zł do kwoty 46 mln zł i zmniejszeniu wartości nominalnej 1 akcji. Obniżenie nastąpiło w celu pokrycia części strat poniesionych w latach ubiegłych. Zmiana nie ma wpływu na sumę bilansową, w szczególności na wysokość kapitałów własnych.


Po drugie, wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie może przekraczać dwukrotności kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały. Innymi słowy, gdyby zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego do 46 mln zł  w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiło przed datą podjęcia uchwały o warunkowym podwyższeniu kz, to warunkowe podwyższenie nie mogłoby być wyższe niż 92 mln zł. Natomiast projekt uchwały walnego zgromadzenia przewiduje podwyższenie kz o kwotę nie wyższą niż 100 mln zł.

 

Dlatego SII zwróciło się do Spółki o wyjaśnienia odnośnie aktualnego stanu rejestracji uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego oraz odnośnie sposobu określenia ceny emisyjnej i kręgu adresatów nowej emisji. Dodatkowo zadaliśmy pytania odnośnie możliwości wykorzystania tarczy podatkowej z tytułu strat z lat poprzednich oraz ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wobec osób winnych niegospodarności osób zarządzających w latach ubiegłych.


RB 27/2011 – odpowiedzi Advadis SA na pytania zadane przez SII

Zobacz również:

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla Grupy Mex Polska – zarządzającej lokalami gastronomicznymi „The Mexican”, „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz „PanKejk”.

Zobacz więcej

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

Mintos to klasyczny fintech, który działa jako internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu. Oferujemy inwestorom detalicznym możliwość inwestowania, w sposób łatwy i przejrzysty, w pożyczki udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe z całego świata. Misją firmy jest ułatwienie swobodnego i skutecznego przepływu kapitału.

Zobacz więcej

Odpowiedzi Advadis na pytania SII w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie