Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Trwa oferta publiczna Coal Energy S.A., zapisy od 18 do 21 lipca 2011 r.Wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadzie i Japonii oraz w innych jurysdykcjach gdzie taka dystrybucja może być niezgodna z prawem. 

 

NOWE ŹRÓDŁO ENERGII W TWOIM PORTFELU

 

Zapisy na akcje Coal Energy S.A. od 18 do 21 lipca 2011

 

Zapraszamy do placówek Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

 

Coal Energy w skrócie:

 

 • Trzeci pod względem zasobów surowca prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie, z zasobami na poziomie 235,5 mln ton.
 • Zintegrowana działalność: kopalnie węgla, zakłady utylizacji hałd górniczych, zakłady wzbogacania węgla.
 • Możliwość dwukrotnego zwiększenia rezerw węgla, tj. o kolejne 286,9 mln ton.
 • Planowane wydobycie węgla na poziomie ok. 4,8 mln ton węgla handlowego do końca roku obrotowego 2016, wobec 1,3 mln ton wydobytych po trzech kwartałach roku obrotowego 2011.
 • Wyniki po trzech kwartałach roku obrotowego 2011: przychody: 109,2 mln USD, zysk netto: 29,6 mln USD, EBITDA: 40,4 mln USD (marża EBITDA: 37%).

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ

13 - 15 lipca 2011r.

do godz. 16:00

   

Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

nie później niż 18 lipca 2011r.  do godz. 9:00

   

Podanie do publicznej wiadomości Ostatecznej Ceny Akcji w Ofercie

 Od 18 do 21 lipca 2011r.  

 

Zapisy na akcje dla  Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych

 25 lipca 2011r.
lub około tej daty
 

 

Przydział akcji

 4 sierpnia 2011r.
lub około tej daty
 

 

Planowany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ

 

 • Spółka planuje wyemitować do 11.252.780 akcji i pozyskać do 130 mln USD brutto. Środki z oferty zostaną przeznaczone na rozwój istniejących kopalń, zakładów utylizacji hałd górniczych i zakładów wzbogacania węgla, pozyskanie koncesji na nowe złoża, częściową spłatę zaciągniętych kredytów bankowych i innych zobowiązań finansowych oraz zasilenie kapitału obrotowego.
 • Oferta obejmuje: 
  • Ofertę publiczną w Polsce dla inwestorów detalicznych  i inwestorów instytucjonalnych 
  • ofertę niepubliczną dla inwestorów instytucjonalnych w określonych jurysdykcjach poza USA i Polską zgodnie z Regulacją S amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych, w każdym przypadku zgodnie z właściwymi przepisami o papierach wartościowych.
 • Cena Maksymalna została ustalona na poziomie 32 PLN.
 • Spółka przewiduje, iż udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji Spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie do 25% (przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną wyemitowane)
 • Głównym Menedżerem oferty jest Dragon Capital, a Współmenedżerem i Oferującym w Polsce - Dom Maklerski BZ WBK. Doradcą prawnym spółki jest kancelaria Baker & McKenzie. Doradcą kapitałowym jest Bank Zachodni WBK S.A.

 

Więcej informacji także na www.coalenergy.com.ua

 


Zastrzeżenie prawne

 

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Coal Energy S.A. („Spółka").

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta") jest prospekt („Prospekt") przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji oferowanych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier, będący organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Luksemburgu w dniu 4 lipca 2011 r. Prospekt został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 6 lipca 2011 r.

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.coalenergy.com.ua) oraz Domu Maklerskiego BZWBK S.A. (www.dmbzwbk.pl).

Zobacz również:

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych udało się nam uzyskać wydłużony okres próbny w Legimi.

Zobacz więcej

21.06.2018, Newsroom

Ropa naftowa tanieje na rynkach przed posiedzeniem OPEC

21.06.2018, Newsroom

Ropa naftowa tanieje na rynkach przed posiedzeniem OPEC

Ceny ropy naftowej na światowych rynkach zaczęły mocno spadać.

Zobacz więcej

Trwa oferta publiczna Coal Energy S.A., zapisy od 18 do 21 lipca 2011 r.
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie