Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Relacja z walnego zgromadzenia spółki Jupiter NFI S.A.

Jupiter NFIRelacja z walnego zgromadzenia Spółki Jupiter NFI S.A.

 

W dniu 28 czerwca 2011  odbyło się w Krakowie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki JUPITER NFI SA. Podczas obrad obecni byli:  pełnomocnicy dwóch znaczących akcjonariuszy oraz dwudziestu trzech akcjonariuszy indywidualnych osobiście lub reprezentowanych przez pełnomocnika ,  Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Grzegorz Hajdarowicz i przedstawiciel  biegłego rewidenta badającego SF za 2010. Obecny był też  Pan Jarosław Knap – odpowiedzialny za kontakt Jupitera z mediami. Jako bezprecedensowy fakt należy podkreślić nieobecność na WZA Zarządu. Na początku odczytano zebranym wyjaśniające pismo Zarządu opisujące przyczyny tego stanu. Nieobecność Zarządu była usprawiedliwiona, musiał on uczestniczyć w nagle zwołanym w tym samym terminie w Warszawie posiedzeniu Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa i bronić tam interesów Jupiter NFI .

 

Porozumienie Akcjonariuszy Jupiter NFI S.A. reprezentował Pan Stefan Thiele, natomiast Pełnomocnikiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych był Pan Janusz Szczerban .

Nieobecność Zarządu uniemożliwiła jakąkolwiek dyskusję. Akcjonariusze mogli zadać pytania tylko w formie pisemnej, na co nikt z obecnych się nie zdecydował. Odczytane zostały natomiast odpowiedzi Zarządu na pytania, które SII wystosowało do Zarządu na piśmie 10 dni przed terminem WZA.

 

Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban zgłosił poprawkę do swojego projektu uchwały dotyczącej podziały zysku (raport bieżący z 22 czerwca ). Poprawka uwzględniała skutki zbycia akcji własnych przez Fundusz. Jednakże uchwała przewidująca wypłatę dywidendy w wysokości 0,06 zł na akcję została odrzucona głosami akcjonariuszy instytucjonalnych.

 

W sprawie emisji akcji serii D Pełnomocnik Jupiter NFI zgłosił dwie poprawki projektu. W pierwszym projekcie opublikowanym w raporcie bieżącym z 27 czerwca poprawione zostały błędy w wycenie aportu,  druga poprawka dotyczyła podniesienia do 1,45zl ceny emisyjnej , która wynikała z przyjęcia 6 miesięcznego okresu do sposobu ustalania ceny emisyjnej.

Porozumienie Akcjonariuszy Jupiter NFI S.A. reprezentowane przez Pana Stefana Thiele głosowało przeciw uchwale o podwyższeniu kapitału, dysponując łącznie  1 571 488 głosami ( co stanowiło 6,53% głosów na WZA ) , co więcej członkowie Porozumienia zgłosili swój sprzeciw do protokołu.

 

Po zamknięciu WZA Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Hajdarowicz złożył szereg oświadczeń akcjonariuszom mniejszościowym obecnym na WZA. Generalnie chciałby, aby akcjonariusze mniejszościowi byli wobec Niego lojalni i wspierali Jego działania. Wyraził  stanowcze przekonanie, że ogłoszona strategia będzie zrealizowana, a kurs Jupiter NFI w ciągu dwóch, trzech lat  wzrośnie kilkakrotnie do poziomu nawet kilkunastu złotych. Przekonywał, że ogłoszona w 2009 roku strategia jest wciąż aktualna i że będzie zrealizowana do 2014 roku oraz, że zgodni z obowiązującymi przepisami  może informować o istotnych transakcjach dopiero po ich zawarciu. Gdyby wcześniej ogłaszał swoje zamiary, byłoby to ze szkodą dla Jupiter NFI. Dotyczy to także projektów deweloperskich . Zdecydowana większość akcjonariuszy obecnych na sali pozytywnie odebrała deklaracje Pana Grzegorza Hajdarowicza dotyczące realizacji strategii, a także informacje na temat obecnych i zapowiadanych inwestycji.

 

Janusz Szczerban

Zobacz również:

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

Biblia wykresów świecowych Steve'a Nisona 5 lutego 2018 powróciła na półki księgarni maklerska.pl! Odświeżona, zaktualizowana i w nowej oprawie graficznej, a co najważniejsze – w języku polskim.

Zobacz więcej

19.02.2018, Newsroom

Grupa Master Pharm podwoiła zysk netto w IV kw. 2017 roku

19.02.2018, Newsroom

Grupa Master Pharm podwoiła zysk netto w IV kw. 2017 roku

Zgodnie z opublikowanymi szacunkami wyników grupa osiągnęła w 2017 roku 8,9 mln zł zysku netto. Po przeliczeniu, zysk netto w samym IV kw. wyniósł 5,1 mln zł wobec 2,7 mln zł przed rokiem.

Zobacz więcej

Relacja z walnego zgromadzenia spółki Jupiter NFI S.A.