Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. – najbardziej rentowna firma w branży – w drodze na GPW

 

Czat inwestorski z Krzysztofem Piwońskim, Prezesem Zarządu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. odbędzie się 4 lipca 2011 (poniedziałek) w godz. 10.30 - 11.30


Krzysztof Piwoński, Prezes Zarządu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.


P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w skrócie:

 

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. jest jednym z wiodących podmiotów działających na rynku inwestycji w wierzytelności masowe w Polsce. Spółka specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, które przez ich pierwotnych właścicieli zostały uznane za trudne do odzyskania, a następnie dochodzeniu ich zapłaty na własny rachunek, w pierwszej kolejności na drodze polubownej (windykacja miękka z możliwością układu), a w razie konieczności na drodze sądowej (windykacja egzekucyjno-komornicza).

 

Spółka posiada bogate doświadczenie w nabywaniu i obsłudze wierzytelności detalicznych m.in. od firm telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, banków, dostawców usług telewizji kablowej i internetu, dostawców mediów (energia elektryczna, gaz, woda). Grupa szacuje, iż jej udział w segmencie  wierzytelności pozabankowych wyniósł na koniec 2010 roku około 15%.

 

Spółka obsługuje obecnie ok. 662 tys. spraw, których łączna wartość nominalna (nominalna wartość początkowa, powiększona o naliczone odsetki i pomniejszona o spłaty osób zadłużonych) sięga ok. 827 mln zł (stan na grudzień 2010 r.).

 

Grupa planuje dalszy dynamiczny rozwój w zakresie nabywania portfeli wierzytelności pozabankowych, a w ramach dywersyfikacji działalności, zakłada ponadto znaczące zwiększenie udziału w bardzo atrakcyjnym segmencie wierzytelności bankowych.

Spółka posiada certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie zarządzania wierzytelnościami.

 

Obecnymi akcjonariuszami Spółki są założyciele i członkowie Zarządu Spółki – Krzysztof Piwoński (Prezes Zarządu) oraz Wojciech Andrzejewski (Wiceprezes Zarządu) posiadający pośrednio po 50% akcji Spółki.

 

Zapisy na akcje Spółki w Transzy Inwestorów Indywidualnych odbędą się w dniach
od 4 do 7 lipca 2011 roku i będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. oraz Biura Maklerskiego Alior Banku.

 

Więcej informacji na: www.presco.pl

 

Poniżej prezentujemy zapis czatu, który odbył się 4 lipca 2011r. w godzinach 10:30-11:30


 

Moderator: Witam Państwa i zapraszam do zadawania pytań.

 

lord vader: dlaczego warto kupić Państwa akcje?

Krzysztof Piwoński: Jesteśmy wiodącym podmiotem w branży, współtwórcą polskiego rynku wierzytelności. Mamy najwyższą rentowność w branży (34% w 2010 r.) porównując do podmiotów notowanych na giełdzie. Średnio roczny wzrost przychodów za lata 2008-2010 to 42%.

 

nico: Skąd wynika tak wysoka rentowność?

Krzysztof Piwoński: Nasza rentowność to wynik automatyzacji procesów operacyjnych, powodującej przewagę kosztową oraz wysokiej skuteczności windykacji. W rezultacie możemy poszczycić sie najwyższym wskaźnikiem zysku netto na jednego zatrudnionego pracownika. W 2010 r. jeden pracownik P.R.E.S.C.O. wygenerował 123 tys. zł zysku netto. To znacznie więcej niż u konkurencji.

 

Katarzyna: Czy mógłby Pan Prezes wymienić kilka firm konkurujących z Państwem?

Krzysztof Piwoński: Nasi główni konkurenci to Kredyt Inkaso, Ultimo, Kruk, EGB.

 

Grześ: Czy współpracują Państwo z mniejszymi firmami, które pomagają nabywać wierzytelności? Czy funkcjonują podmioty, które są dla Państwa pośrednikami w zakupie wierzytelności?

Krzysztof Piwoński: Wszystkie procesy realizowane są w spółce. Nie spotkaliśmy się z pośrednikami na rynku. Wycena wierzytelności to bardzo skomplikowany proces. Jedynie firmy posiadające wieloletnie doświadczenie są w stanie precyzyjnie wycenić dany portfel wierzytelności.

 

Katarzyna: Interesują mnie Państwa prognozy przychodów i zysku na następny rok. Gdzie można te informacje znaleźć?

Krzysztof Piwoński: Nie publikowaliśmy prognoz. W ciągu ostatnich 3 lat zainwestowaliśmy w portfele wierzytelności łącznie 41 mln zł. W tym roku planujemy inwestycje na poziomie 80 mln zł. Uważamy, że będzie to ogromny impuls do wzrostu.

 

PrezesKa: Witam, w informacji o spółce podajecie Państwo, iż będziecie zwiększać udział w segmencie wierzytelności bankowych. Czy oznacza to, że spółka już w tym sektorze funkcjonuje? Czy dopiero będzie obsługiwać ten rynek?

Krzysztof Piwoński: Spółka funkcjonuje już na rynku wierzytelności bankowych. Posiadamy obecnie 11 portfeli z tego sektora. Mamy również doświadczenie w obsłudze na zlecenie (inkaso) 9 dużych banków i 4 spółdzielczych kas oszczędnościowych.

 

Kryspin: Jaki procent wierzytelności jest nieodzyskiwalny? Jak spółka księguje tego typu wierzytelności?

Krzysztof Piwoński: P.R.E.S.C.O. traktuje wierzytelności jak dobrze oprocentowane obligacje. W dłuższej perspektywie czasu każda wierzytelność powinna zostać spłacona. Portfele nabyte w 2000 r. nadal generują przepływy.

 

Katarzyna_P: Czy spółka po wejściu na GPW planuje wypłacać inwestorom dywidendę? Jeśli tak, jaki procent zysku mógłby zasilić konta akcjonariuszy?

Krzysztof Piwoński: Polityka dywidendowa zakłada wypłatę min. 15% z wypracowanego w danym roku zysku. Zależy nam na budowie wartości spółki i dlatego chcemy reinwestować większość wypracowanych zysków w zakupy nowych portfeli wierzytelności.

 

Znawca: Panie Prezesie na jaką kwotę szacowany jest rynek wierzytelności w Polsce i jaki udział mają Państwo w tym rynku? Dziękuję.

Krzysztof Piwoński: Szacujemy wielkość rynku inwestycji w wierzytelności w 2011 r. na 10 mld zł i w 2012 r. na 11 mld zł. W kolejnych latach spodziewamy się podobnych wartości. To oznacza, że zapotrzebowanie na kapitał - przy średnich cenach transakcyjnych na poziomie 15% - będzie wynosić ok. 1,5 mld zł rocznie. Biorąc pod uwagę cały kapitał pozyskany przez wszystkie spółki z branży to wciąż za mało, by zaspokoić oczekiwania rynku.

 

nico: Jaki docelowy portfel wierzytelności chcielibyście posiadać?

Krzysztof Piwoński: Obecnie obsługujemy portfel o wartości 827 mln zł. Wartość naszego portfela dynamicznie będzie rosła. W 2011 r. planujemy wydać na pakiety 80 mln zł wobec 41 mln zł łącznie w ostatnich 3 latach.

 

very: Panie Prezesie jaką pozycję na rynku ma firma, konkurencja jest wszystkim znana z GPW, czym Państwo chcą zachęcić inwestorów do zakupu akcji podczas debiutu? Jaki jest wskaźnik C/WK?

Krzysztof Piwoński: P.R.E.S.C.O. jest współtwórcą rynku wierzytelności (z historią sięgającą roku 1998). Mamy najwyższą rentowność w porównaniu do podmiotów notowanych na giełdzie. Dzięki temu jesteśmy bardziej konkurencyjni na przetargach. Jesteśmy w stanie zaoferować najwyższą cenę i osiągnąć planowana stopę zwrotu, podczas gdy konkurencji dana inwestycja przestanie się opłacać.

 

Katarzyna: Czy można coś więcej powiedzieć na temat automatyzacji procesów operacyjnych? Co ma Pan Prezes na myśli?

Krzysztof Piwoński: Większość operacji wykonuje automatycznie autorski system. Dzięki temu 63 osoby operacyjne skutecznie obsługują ponad 660 tys. spraw. Szczegółów nie mogę zdradzić, gdyż jest to nasze unikalne, ściśle strzeżone know-how.

 

Dystrykt: Czy pieniądze z emisji wykorzystają Państwo na przejęcia w branży?

Krzysztof Piwoński: Nasza strategia nie przewiduje tego. Zakładamy inwestycje w nowe pakiety wierzytelności. To dla nas najlepsza inwestycja.

 

pati: Czy rozważacie działalność poza Polską? Jakie kraje są rozważane?

Krzysztof Piwoński: W tej chwili rynek polski jest bardzo atrakcyjny i na tyle perspektywiczny, że całą naszą uwagę koncentrujemy na Polsce, niemniej śledzimy rynki zewnętrzne i w przyszłości nie wykluczamy ekspansji zagranicznej.

 

redo: Do której godziny będą przyjmować zapisy Domy Maklerskie na akcje spółki w dniu 7 lipca?

Krzysztof Piwoński: Zapisy będą przyjmowane w godzinach otwarcia punktów obsługi klienta. Przez Internet można składać zapisy do północy.

 

Inwestor44: Na wstępie gratuluję pomysłu debiutu na GPW! Proszę o dane poświadczające Państwa wiarygodność finansową, jakie jest zadłużenie vs kapitał własny? Jakie wskaźniki wykorzystywane w branży świadczą o stabilnej sytuacji firmy?

Krzysztof Piwoński: Do tej pory spółka w niewielkim stopniu korzystała z finansowania długiem, w odróżnieniu od konkurencji. Dzięki temu po wykorzystaniu środków z giełdy planujemy wykorzystać finansowanie obligacjami do zakupów nowych pakietów wierzytelności. Spółka posiada bezpieczny wskaźnik kapitału do zadłużenia.

 

Katarzyna_P: Czy spółka korzysta z usług e-sądów? Jaki jest % udział spraw załatwianych tą drogą?

Krzysztof Piwoński: Tak korzystamy. Obecnie wszystkie sprawy kierowane są za pośrednictwem tego kanału.

 

zuchuuu: Jaka jest fluktuacja pracowników w Państwa firmie? Czy tracąc kluczowych pracowników, konkurencja nie przejmuje Państwa know-how?

Krzysztof Piwoński: Mamy stabilny poziom zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat. Centrum operacyjne mieści sie w Pile. Dzięki tej lokalizacji osiągamy także przewagę kosztową nad konkurencją.

 

wędrownik: Skoro mają Państwo rentowność na poziomie około 30% to mówiąc w skrócie z każdych zainwestowanych 100 mln zł potrafią Państwo uzyskać 30 mln? W jakim czasie?

Krzysztof Piwoński: Średnio ważona krzywa spłat w latach 2005-2010 wynosiła u nas 282%, co oznacza, że z każdej zainwestowanej złotówki otrzymaliśmy 2,82 zł przychodu. To znacznie więcej niż u konkurencji. Ok. 80% planowanych spłat odzyskujemy w ciągu pierwszych trzech lat. Średnio ważony IRR za ostatnie 3 lata wyniósł 67%.

 

Katarzyna: Czy rynek jest bardziej atrakcyjny w czasie wzrostu czy kryzysu?

Krzysztof Piwoński: Kryzys powoduje przyrost wierzytelności pojawiających się na rynku, przez co ich ceny są niższe. W czasie dobrej koniunktury poprawia się natomiast ściągalność na pakietach posiadanych. Dzięki temu naszą branże można uznać za kryzysoodporną.

 

kkosz: Czy oferta publiczna to zupełnie nowa emisja? Czy dotychczasowi właściciele pozbywają się części swoich akcji?

Krzysztof Piwoński: Tak, obecna emisja to emisja wyłącznie nowych akcji. Dotychczasowi właściciele nie sprzedają akcji, gdyż wierzą w dynamiczny rozwój spółki. Jest 12-miesięczny lock-up. W rękach dotychczasowych akcjonariuszy pozostanie ponad 74% akcji.

 

węzłon: Jakie firmy są odbiorcami Państwa usług? Jakiego typu wierzytelności generują najwyższe marże?

Krzysztof Piwoński: Inwestujemy w wierzytelności telekomunikacyjne, bankowe, ubezpieczeniowe oraz od dostawców mediów. Inwestujemy w wierzytelności przynoszące ponad przeciętne stopy zwrotu, branża tutaj nie ma znaczenia , liczy sie precyzja wyceny i efektywny proces.

 

Krzysztof Piwoński: Dziękuję bardzo za duże zainteresowanie i liczne pytania . Zapisy na akcje już trwają :).


Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. – najbardziej rentowna firma w branży – w drodze na GPW