Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Do środy 15 czerwca trwają zapisy w ramach Pierwszej Oferty Publicznej Ovostar Union N.V.

Szanowni Państwo!

Do środy 15 czerwca trwają zapisy w ramach
Pierwszej Oferty Publicznej Ovostar Union N.V.
największego producenta produktów jajecznych
dla ukraińskiego przemysłu spożywczego i drugiego
co do wielkości producenta jaj spożywczych na Ukrainie oraz właściciela najbardziej rozpoznawanej marki jaj - Yasensvit™. Grupa zaopatruje międzynarodowe koncerny takie jak Nestle i McDonald’s oraz sieci detaliczne takie jak Metro, Auchan i Billa (REWE Group).

Inwestorzy detaliczni mogą składać zapisy po cenie emisyjnej akcji, która została ustalona na 62 PLN, czyli na równi z ceną maksymalną. Zapisy przyjmowane są w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego BZ WBK oraz wybranych placówkach Banku Zachodniego WBK.

Oferta publiczna Ovostar Union N.V. obejmuje do 1.500.000 akcji nowej emisji, z czego do inwestorów detalicznych trafi 200,000 sztuk. Po zakończeniu oferty i zakładając, że inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje, będą one reprezentować 25% kapitału Spółki.

W 2010 r. Grupa osiągnęła 37 mln USD przychodów i 9,2 mln USD zysku netto. W tym samym okresie zysk EBITDA wyniósł 11,6 mln USD, a marża EBITDA była na poziomie 31%.

Strategia Spółki i cele emisyjne

Ogólnym celem Grupy jest dalsze wzmacnianie pozycji wiodącego producenta wysokiej jakości markowych jaj spożywczych i produktów jajecznych na Ukrainie. Wpływy z oferty, szacowane są na 93 mln PLN i zostaną przeznaczone na sfinansowanie planu inwestycyjnego Grupy na lata 2011-12 obejmującego:

Przebudowę 6 kurników dla niosek oraz zakup nowego wyposażenia klatek, co pozwoli na wzrost ilości stanowisk dla niosek o 1,825 mln oraz planowany montaż urządzeń transportujących jaja do sortowni oraz zwiększenie mocy pakujących;
Wzrost liczby niosek, które zostaną ulokowane w przebudowanych kurnikach;
Montaż wyposażenia na fermach dla młodych kur w celu zwiększenia ich łącznej liczby;
Montaż urządzeń do rozbijania jaj i ich pasteryzacji w Ovostar EPP (zakład przetwórstwa jaj);
Wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikający ze zwiększenia zdolności produkcyjnych.

Więcej informacji na www.ovostar.ua oraz www.dmbzwbk.pl.

Zapraszamy do punktów obsługi klienta Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.


Wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadzie i Japonii. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, ("Amerykańska ustawa o papierach wartościowych") i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub do osób z USA, chyba, że papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych w USA.

Zastrzeżenie prawne
Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Ovostar Union N.V. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Prospekt został zatwierdzony przez Autoriteit Financiële Markten („AFM”), będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Holandii, i jest dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych: Spółki (www.ovostar.ua) i oferującego (www.dmbzwbk.pl).

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

Do środy 15 czerwca trwają zapisy w ramach Pierwszej Oferty Publicznej Ovostar Union N.V.