Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Największy producent akumulatorów na Ukrainie i jeden z pięciu największych w Europie wkrótce na GPW!


 

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych od 25 do 27 maja 2011 r.
w placówkach Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

 

WESTA ISIC S.A. W SKRÓCIE

 • Największe zdolności produkcyjne w Europie Wschodniej i krajach WNP: 7,6 mln sztuk akumulatorów konwencjonalnych.
 • Stosowanie najnowszych światowych technologii, zaawansowane systemy zautomatyzowanej kontroli jakości.
 • Wzrost przychodów ze sprzedaży w 2010 roku o 86%, do 154 mln USD. Prognozowane przychody w 2011 r. na poziomie 268 mln USD.
 • Strategia rozwoju zakładająca osiągnięcie pozycji jednego z 3 największych w Europie i 5 największych na świecie producentów akumulatorów.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ 

 • Oferta publiczna obejmuje do 11.033.333 akcji zwykłych na okaziciela, emitowanych przez Spółkę. Oferta nie przewiduje odsprzedaży akcji istniejących.
 • Oferta obejmuje:
 • Ofertę publiczną w Polsce dla inwestorów detalicznych  i inwestorów instytucjonalnych
 • ofertę niepubliczną dla inwestorów instytucjonalnych w określonych jurysdykcjach poza USA i Polską zgodnie z Regulacją S amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych, w każdym przypadku zgodnie z właściwymi przepisami o papierach wartościowych.
 • Cena Maksymalna została ustalona na poziomie 17,30 PLN 
 • Spółka planuje pozyskać do 67 mln USD netto. Środki z emisji Spółka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie następujących celów:
 • 29,4 mln USD - zakup maszyn i urządzeń, ich montaż oraz przygotowanie infrastruktury w celu uruchomienia nowej linii produkcyjnej (akumulatory nowej generacji VRLA AGM); planowana roczna produkcja to ok. 0,5 mln akumulatorów konwencjonalnych.
 • Pozostałe środki -  optymalizacja struktury kapitałowej oraz poprawa pozycji finansowej poprzez spłatę części portfela kredytowego generującej największe koszty.
 • Planowany free float po ofercie: do 25%

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ


Od 25 do 27 maja 2011  Zapisy na akcje dla  Inwestorów Indywidualnych w Polsce

Od 25 do 27 maja 2011

do godz.16.00


  Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

27 maja 2011
lub około tej daty

 

Ustalenie Ostatecznej Ceny Akcji w Ofercie

 


Od 30 maja do 2 czerwca 2011

 

Zapisy dla Inwestorów Instytucjonalnych

 


6 czerwca 2011
lub około tej daty

 

Przydział akcji

 


15 czerwca 2011
lub około tej daty

  Planowany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.


WIĘCEJ O WESTA ISIC S.A.

 

Grupa WESTA ISIC jest liderem sprzedaży akumulatorów ołowiowo-kwasowych do samochodów używanych w krajach WNP, z 16-proc. udziałem w rynku wtórnym akumulatorów do samochodów używanych w 2010 roku. Grupa ma jednocześnie największe udziały na rynkach akumulatorów SLI poszczególnych państw WNP (31% na Ukrainie, 12% w Rosji w 2010 roku) oraz jest jednym z 5 największych producentów akumulatorów w Europie.

 

Wykorzystujące najnowocześniejsze technologie zakłady produkcyjne należące do Grupy wytwarzają akumulatory samochodowe rozrusznikowe, oświetleniowe i zapłonowe (akumulatory samochodowe SLI). Grupa posiada dwa zakłady produkujące akumulatory samochodowe (WESTA-DNEPR JSC i WESTA INDUSTRIAL LLC). Ich połączona zdolność produkcyjna to 21.200 akumulatorów konwencjonalnych dziennie (akumulator konwencjonalny to akumulator o mocy stanowiącej równowartość 60Ah) lub 7,6 mln akumulatorów konwencjonalnych rocznie. Na koniec 2011 roku zdolność wzrośnie do około 8 mln akumulatorów konwencjonalnych. Oba zakłady produkcyjne skupiają się na produkcji i sprzedaży wysokiej jakości akumulatorów samochodowych SLI.

 

Przychody Grupy wzrosły o 86% z 83 mln USD w 2009 roku do 154 mln USD w 2010 roku. W 2010 roku Grupa wyprodukowała i sprzedała 4,32 mln akumulatorów konwencjonalnych. W latach 2009 i 2008 Grupa wyprodukowała i sprzedała 2,52 mln i 2,65 mln akumulatorów konwencjonalnych o wartości odpowiednio 83 mln USD i 145 mln USD.

 

W 2011 roku Grupa planuje wyprodukowanie 6.500.000 konwencjonalnych akumulatorów samochodowych SLI o łącznej wartości 268 mln USD. Grupa może zwiększyć swoją zdolność produkcyjną do 10 mln konwencjonalnych akumulatorów samochodowych w ciągu kolejnych 3-5 lat i tym samym umocnić swoją pozycję rynkową.

 

Jedynym akcjonariuszem Spółki (pośrednio, poprzez Vankieria Consultants Limited) jest Denys Dzenzers’kyy, pełniący jednocześnie rolę Dyrektora Zarządzającego. Grupa zatrudnia łącznie 1.838 pracowników (na dzień 31 grudnia 2010 r.).

 

Więcej informacji także na stronie www.westa.com.ua

 

Disclaimer

WYŁĄCZONE Z DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ, W USA, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII.Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Westa ISIC S.A. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski jest prospekt przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w dniu 13 maja 2011 r. Prospekt został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości i jest dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych: Spółki (www.westa.com.ua), Domu Maklerskiego BZWBK S.A. (www.dmbzwbk.pl) oraz BG Capital JSC (www.bgcapital.ge). Ponadto egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej można otrzymać bezpłatnie po zgłoszeniu stosownego żądania do Spółki lub do Domu Maklerskiego BZWBK S.A.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Największy producent akumulatorów na Ukrainie i jeden z pięciu największych w Europie wkrótce na GPW!