Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Odpowiedź KCI SA na wątpliwości SII oraz relacja z walnego zgromadzenia

KCIW dniu 19 kwietnia do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wpłynęło pismo od Zarządu KCI SA z odpowiedziami na pytania skierowane przez SII do Spółki. W tym samym dniu uzyskane przez SII odpowiedzi zostały przekazane do publicznej wiadomości  Raportem Bieżącym nr 11/2011.


pytania SII do KCI

odpowiedzi KCI


Wątpliwości SII dotyczyły ryzyka emisji tanich akcji, emitowanych w ramach kapitału docelowego i akcji aportowych. Projekty uchwał w sprawie kapitału docelowego nie zawierały sposobu ustalenia ceny emisyjnej, co w połączeniu z projektem uchwały o obniżeniu wartości nominalnej 1 akcji z 3,47 zł na 0,50 zł stwarzało ryzyko emisji nowych akcji właśnie po 0,50 zł, podczas gdy kurs rynkowy oscyluje wokół wartości 1,00 zł, w wartość księgowa przypadająca na jedną akcję (wg sprawozdania finansowego za 2010, przekazanego w dniu 20 kwietnia) wynosi 0,92 zł.

 

W odpowiedzi na pytania SII Zarząd KCI jednoznacznie określił, że nowe akcje nie będą emitowane poniżej wartości księgowej. Towarzyszyła temu zmiana opinii Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru w związku z projektami uchwał na NWZA w dniu 22 kwietnia 2011 r., która to opinia jest wymagana przez ksh. Doprecyzowanie opinii zostało przekazane Raportem Bieżącym nr 12/2011. Obecnie treść opinii zawiera jednoznaczne stanowisko:


„ … cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego ustalana będzie na poziomie nie niższym niż wartość księgowa na jedną akcję z ostatniego opublikowanego raportu finansowego Spółki oraz przy uwzględnieniu wartości giełdowej akcji z okresu przed podjęciem przez Zarząd uchwały o emisji.”


Oświadczenie powyższe ustala dolny limit ceny emisyjnej akcji, które będą emitowane w ramach kapitału docelowego. Biorąc pod uwagę aktualne warunki odnośnie wartości księgowej na jedną akcję oraz poziomu notowań giełdowych, a także potrzeby Spółki w zakresie pozyskania kapitału i nowych projektów w związku ze zmianą obszaru działalności, deklarację Zarządu należy przyjąć z zadowoleniem. Przyszłość pokaże, czy działania obecnego Zarządu znajdą odzwierciedlenie we wzroście kursu giełdowego i przyniosą satysfakcję akcjonariuszom.

 

Mariusz Kanicki

specjalista ds. interwencji i analiz
e-mail: mkanicki@sii.org.pl
tel: 071 332 95 60

 

Relacja z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI


W dniu 22 kwietnia 2011 roku odbyło się  w Krakowie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki KCI S.A. Zasadniczymi sprawami w porządku obrad były uchwały w sprawie:
- upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
- obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat Spółki.


Na WZA byli obecni wszyscy zarejestrowani akcjonariusze – (10 akcjonariuszy) posiadających łącznie 17.828.591 Akcji, stanowiących 48,98 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. W związku z powyższym WZA miało moc prawną do podejmowania proponowanych uchwał.


W trakcie WZA, przedstawiciel SII skierował pytanie do Zarządu poniższej treści:
 Czy zarząd dostrzega ryzyko odrzucenia rejestracji podwyższenia kapitału w związku z faktem, że podczas tego samego WZ wpierw podjęta zostaje uchwała o podwyższeniu kapitału, a później o obniżeniu wartości nominalnej? Czy w ocenie Zarządu nie ma ryzyka, że sąd w pierwszej kolejności zarejestruje uchwałę o obniżeniu wartości nominalnej? (gdyby tak się stało istniałoby bardzo duże ryzyko odrzucenia rejestracji o podwyższeniu kapitału)?


W odpowiedzi Prezes Zarządu Pan Kazimierz Mochol stwierdził, że w oparciu o posiadane ekspertyzy prawne nie ma obaw zarejestrowania proponowanych uchwał w KRS.


W zakresie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego, szczególne kontrowersje budziła skala obniżki ceny nominalnej z 3,47 zł do 0,50zł. Pan Janusz Szczerban jako akcjonariusz spółki po wcześniejszym obszernym uzasadnieniu zaproponował WZA projekt uchwały, w której po obniżeniu - cena nominalna wynosiłaby 1,00zł. Jednakże zaproponowana uchwała w sprawie obniżenia kapitały zakładowego (raport bieżący 15/2011) nie uzyskała poparcia pozostałych akcjonariuszy.

 

Ostatecznie uchwały o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego oraz o obniżeniu kapitału zakładowego zostały podjęte w oparciu o projekty zaproponowane przez zarząd. Tak więc wartość nominalna po rejestracji uchwał będzie wynosić 0,50 zł, jednak, jak wynika ze zaktualizowanej opinii Zarządu, która jest załącznikiem do uchwały o kapitale docelowym, cena emisyjna akcji, które będą emitowane w ramach kapitału docelowego, nie będzie niższa niż wartość księgowa przypadająca na 1 akcję (aktualnie 0,92 zł).


Janusz Szczerban
SII

Zobacz również:

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

Biblia wykresów świecowych Steve'a Nisona 5 lutego 2018 powróciła na półki księgarni maklerska.pl! Odświeżona, zaktualizowana i w nowej oprawie graficznej, a co najważniejsze – w języku polskim.

Zobacz więcej

16.02.2018, Newsroom

Mercor z wyraźną poprawą wyników po trzech kwartałach

16.02.2018, Newsroom

Mercor z wyraźną poprawą wyników po trzech kwartałach

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 24,6%, a wynik operacyjny o 45,9%.

Zobacz więcej

Odpowiedź KCI SA na wątpliwości SII oraz relacja z walnego zgromadzenia