Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Odpowiedź KCI SA na wątpliwości SII oraz relacja z walnego zgromadzenia

KCIW dniu 19 kwietnia do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wpłynęło pismo od Zarządu KCI SA z odpowiedziami na pytania skierowane przez SII do Spółki. W tym samym dniu uzyskane przez SII odpowiedzi zostały przekazane do publicznej wiadomości  Raportem Bieżącym nr 11/2011.


pytania SII do KCI

odpowiedzi KCI


Wątpliwości SII dotyczyły ryzyka emisji tanich akcji, emitowanych w ramach kapitału docelowego i akcji aportowych. Projekty uchwał w sprawie kapitału docelowego nie zawierały sposobu ustalenia ceny emisyjnej, co w połączeniu z projektem uchwały o obniżeniu wartości nominalnej 1 akcji z 3,47 zł na 0,50 zł stwarzało ryzyko emisji nowych akcji właśnie po 0,50 zł, podczas gdy kurs rynkowy oscyluje wokół wartości 1,00 zł, w wartość księgowa przypadająca na jedną akcję (wg sprawozdania finansowego za 2010, przekazanego w dniu 20 kwietnia) wynosi 0,92 zł.

 

W odpowiedzi na pytania SII Zarząd KCI jednoznacznie określił, że nowe akcje nie będą emitowane poniżej wartości księgowej. Towarzyszyła temu zmiana opinii Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru w związku z projektami uchwał na NWZA w dniu 22 kwietnia 2011 r., która to opinia jest wymagana przez ksh. Doprecyzowanie opinii zostało przekazane Raportem Bieżącym nr 12/2011. Obecnie treść opinii zawiera jednoznaczne stanowisko:


„ … cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego ustalana będzie na poziomie nie niższym niż wartość księgowa na jedną akcję z ostatniego opublikowanego raportu finansowego Spółki oraz przy uwzględnieniu wartości giełdowej akcji z okresu przed podjęciem przez Zarząd uchwały o emisji.”


Oświadczenie powyższe ustala dolny limit ceny emisyjnej akcji, które będą emitowane w ramach kapitału docelowego. Biorąc pod uwagę aktualne warunki odnośnie wartości księgowej na jedną akcję oraz poziomu notowań giełdowych, a także potrzeby Spółki w zakresie pozyskania kapitału i nowych projektów w związku ze zmianą obszaru działalności, deklarację Zarządu należy przyjąć z zadowoleniem. Przyszłość pokaże, czy działania obecnego Zarządu znajdą odzwierciedlenie we wzroście kursu giełdowego i przyniosą satysfakcję akcjonariuszom.

 

Mariusz Kanicki

specjalista ds. interwencji i analiz
e-mail: mkanicki@sii.org.pl
tel: 071 332 95 60

 

Relacja z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI


W dniu 22 kwietnia 2011 roku odbyło się  w Krakowie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki KCI S.A. Zasadniczymi sprawami w porządku obrad były uchwały w sprawie:
- upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
- obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat Spółki.


Na WZA byli obecni wszyscy zarejestrowani akcjonariusze – (10 akcjonariuszy) posiadających łącznie 17.828.591 Akcji, stanowiących 48,98 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. W związku z powyższym WZA miało moc prawną do podejmowania proponowanych uchwał.


W trakcie WZA, przedstawiciel SII skierował pytanie do Zarządu poniższej treści:
 Czy zarząd dostrzega ryzyko odrzucenia rejestracji podwyższenia kapitału w związku z faktem, że podczas tego samego WZ wpierw podjęta zostaje uchwała o podwyższeniu kapitału, a później o obniżeniu wartości nominalnej? Czy w ocenie Zarządu nie ma ryzyka, że sąd w pierwszej kolejności zarejestruje uchwałę o obniżeniu wartości nominalnej? (gdyby tak się stało istniałoby bardzo duże ryzyko odrzucenia rejestracji o podwyższeniu kapitału)?


W odpowiedzi Prezes Zarządu Pan Kazimierz Mochol stwierdził, że w oparciu o posiadane ekspertyzy prawne nie ma obaw zarejestrowania proponowanych uchwał w KRS.


W zakresie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego, szczególne kontrowersje budziła skala obniżki ceny nominalnej z 3,47 zł do 0,50zł. Pan Janusz Szczerban jako akcjonariusz spółki po wcześniejszym obszernym uzasadnieniu zaproponował WZA projekt uchwały, w której po obniżeniu - cena nominalna wynosiłaby 1,00zł. Jednakże zaproponowana uchwała w sprawie obniżenia kapitały zakładowego (raport bieżący 15/2011) nie uzyskała poparcia pozostałych akcjonariuszy.

 

Ostatecznie uchwały o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego oraz o obniżeniu kapitału zakładowego zostały podjęte w oparciu o projekty zaproponowane przez zarząd. Tak więc wartość nominalna po rejestracji uchwał będzie wynosić 0,50 zł, jednak, jak wynika ze zaktualizowanej opinii Zarządu, która jest załącznikiem do uchwały o kapitale docelowym, cena emisyjna akcji, które będą emitowane w ramach kapitału docelowego, nie będzie niższa niż wartość księgowa przypadająca na 1 akcję (aktualnie 0,92 zł).


Janusz Szczerban
SII

Zobacz również:

28.11.2018, Aktualności

SII Poleca: Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

28.11.2018, Aktualności

SII Poleca: Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

Zapraszamy na konferencję „Nowoczesne Rady Nadzorcze” poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego i nadzoru nad spółkami publicznymi w Polsce.

Zobacz więcej

13.12.2018, Newsroom

Czat inwestorski Archicom. Wzrost kosztów budowy i gruntów wśród ważnych ryzyk branży

13.12.2018, Newsroom

Czat inwestorski Archicom. Wzrost kosztów budowy i gruntów wśród ważnych ryzyk branży

Krzysztof Andrulewicz, prezes zarządu Grupy Archicom wyjaśnił m.in. kwestie rynku mieszkaniowego, zagrożeń obecnych w branży deweloperskiej oraz szacunkowej sprzedaży mieszkań realizowanej przez spółkę.

Zobacz więcej

Odpowiedź KCI SA na wątpliwości SII oraz relacja z walnego zgromadzenia
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie