Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

NWZA LSI Software - akcjonariusze mniejszościowi zablokowali emisję

W dniu 24.03.2011 r. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych reprezentowane przez Piotra Cieślaka wzięło udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LSI Software. Najważniejszym punktem porządku obrad niniejszego WZ był punkt dotyczący zmian w Statucie.

 

Przewidywał on udzielenie Zarządowi spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż 2,445 mln akcji, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Organem upoważnionym do ustalenia ceny bez dodatkowej zgody Rady Nadzorczej miał być Zarząd Spółki. Ponadto za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki mógł docelowo pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru.

 

W związku z treścią projektu uchwał SII przed NWZ LSI przesłało do Zarządu Spółki w trybie art. 428 § 6 pytania dotyczące emisji (lista pytań). Zarząd Spółki jeszcze przed rozpoczęciem zgromadzenia odpowiedział na zadane pytania.

 

W odpowiedzi na pytania zarząd wyjaśnił m.in., że nie zamierza podczas NWZ w dniu 24 marca przedstawiać poprawki wskazującej sposób ustalenia ceny, a emisja nie będzie skierowana do spółki Novitus. Ponadto zarząd wyjaśnił, że pozbawienie prawa poboru związane jest z chęcią elastycznego podejścia do możliwości pozyskania kapitału, w związku z potencjalnymi przyszłymi możliwościami inwestycyjnymi Spółki, a potencjalna cena emisyjna nie powinna istotnie odbiegać od wartości rynkowej, czy też księgowej. W ocenie Władz Spółki wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, poza Panem Edwardem Sierańskim są członkami niezależnymi. Kadencja Rady kończy się natomiast w sierpniu 2012 r., a kadencja Zarządu w czerwcu 2011 r. Przedstawiciel Rady wyjaśnił również, że sprawy emisji nie konsultowano z Radą, a także nie odbyło się w ostatnim czasie posiedzenie Rady przez co nie została sporządzona opinia zgodnie z par. 21 ust.1 pkt m) Statutu oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (III.1.3).

 

W trakcie Obrad przedstawiciel Stowarzyszenia wyraził opinię, że zaproponowana przez Zarząd treść projektu uchwały dotyczące zmiany w Statucie przynajmniej w części jest sprzeczna z art. 433 par 2 KSH, zgodnie z którym projekt uchwały powinien wskazywać bądź to cenę emisyjną, bądź też sposób jej ustalenia. Tymczasem zmiana proponowana przez Zarząd wskazywała tylko i wyłącznie organ, który ustali cenę emisyjną. Nie wskazywała natomiast sposobu jej ustalenia, ani nie zawierała ceny. Ponadto przedstawiciel SII podkreślił, że wskazane by było, aby ostateczna cena była ustalona za zgodą Rady Nadzorczej. W związku z powyższym zaproponował zmianę jednego z punktów treści projektu uchwały dotyczącego zmiany w Statucie z dotychczasowej:

 

„Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji oraz wydawania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, z wyłączeniem obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej.”

 

na:

 

„Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji na poziomie nie niższym od średniej ceny rynkowej akcji z okresu 6 miesięcy poprzedzających moment ustalenia ceny, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym. Ponadto Zarząd spółki jest upoważniony do wydawania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, za zgodą Rady Nadzorczej”

 

Zarząd w głosowaniu nie poparł jednak proponowanego przez SII sposobu ustalenia ceny, podobnie jak akcjonariusze mniejszościowi, którzy jednak byli podczas Walnego Zgromadzenia przeciwni jakimkolwiek formom emisji, obawiając się, że mogłaby ona docelowo trafić do Novitusa. Mając to na uwadze, pod głosowanie poddano ostatecznie projekt Zarządu, a głosowanie na wniosek akcjonariuszy mniejszościowych zostało przeprowadzone w trybie art. 419 par. 1, a więc w drodze głosowania Grupami. W grupie, w której byli akcjonariusze mniejszościowi uchwała nie przeszła. W efekcie poparcie większościowych akcjonariuszy, a więc członków Zarządu Spółki będących w drugiej grupie nie wystarczyło do podjęcia uchwały. Akcjonariusze mniejszościowi podobnie, jak w przypadku propozycji racjonalizatorskiej SII w zakresie ustalenia ceny emisji, byli przeciwni tej uchwale w związku z obawą, że emisja mogłaby trafić do Spółki Novitus.

 

Zarząd zadeklarował, że w przypadku ewentualnej kolejnej próby podjęcia uchwały o kapitale docelowym przedstawi w projekcie uchwały zgodnie z sugestią Stowarzyszenia informację na temat sposobu ustalenia ceny emisyjnej, a także uwzględni sugestię, by stateczna cena została ustalona za zgodą Rady Nadzorczej. Takie rozwiązanie spowoduje, że czynnik ryzyka po stronie akcjonariuszy mniejszościowych związany z potencjalną ceną emisyjną znacząco się zmniejszy.

 

 

Piotr Cieślak

pcieslak@sii.org.pl

Zobacz również:

28.11.2018, Aktualności

SII Poleca: Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

28.11.2018, Aktualności

SII Poleca: Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

Zapraszamy na konferencję „Nowoczesne Rady Nadzorcze” poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego i nadzoru nad spółkami publicznymi w Polsce.

Zobacz więcej

11.12.2018, Czat inwestorski

Doctor Brew – inwestycja w polską markę piwną. Prezentacja spółki, celu emisji udziałów i planów na przyszłość

11.12.2018, Czat inwestorski

Doctor Brew – inwestycja w polską markę piwną. Prezentacja spółki, celu emisji udziałów i planów na przyszłość

Zapraszamy na webinar z Zarządem Spółki Doctor Brew. Chcesz dowiedzieć się więcej o spółce? Zadaj pytanie zarządowi Doctor Brew. Webinar odbędzie się w czwartek, 13 grudnia o godzinie 14:00.

Zobacz więcej

NWZA LSI Software - akcjonariusze mniejszościowi zablokowali emisję
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie