Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Zapisy na akcje Kredyt Inkaso S.A. potrwają tylko do 24 marca!

Zapisy na akcje serii H Kredyt Inkaso S.A. ruszają 23 marca i potrwają do 24 marca.

 

Inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje serii H od 23 do 24 marca. Zapisy dla Inwestorów Instytucjonalnych potrwają do 25 marca. Z emisji 3,77 mln akcji zwykłych bez prawa poboru dla dotychczasowych udziałowców spółka planuje pozyskać około 50 mln zł, które w całości zostaną przeznaczone na zakup nowych pakietów wierzytelności. Cena emisyjna akcji wynosi 12,50 zł.

 

W drodze oferty publicznej akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru zostanie wyemitowanych 3.767.529 akcji, z czego 3.367.529 oferowanych będzie w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i 400.000 w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Przydział i zamknięcie oferty planowane są na 28 marca. Akcje nowej emisji stanowić będą 30 proc. w podwyższonym kapitale Spółki. Będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od kończącego się 31 marca 2011 bieżącego roku obrotowego, a pierwsze notowanie akcji i praw do akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych planowane jest w pierwszej połowie kwietnia br. Spółka z emisji planuje pozyskać ok. 50 mln złotych, które zostaną przeznaczone na zakup wierzytelności z sektora bankowego oraz pokrycie kosztów dochodzenia zakupionych portfeli należności. Oferującym akcje jest Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce (BESI).

 

Nowa emisja to kolejny krok w konsekwentnej realizacji strategii Spółki w zakresie wzmacniania pozycji na rynku inwestycji w wierzytelności masowe, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego. W chwili obecnej wartość nominalna nabytych wierzytelności w naszym portfelu wynosi ok 1,1 mld złotych, nasze plany zakładają podwojenie tej wartości w roku obrotowym 2011/12 m.in. dzięki środkom z akcji serii H oraz wdrożeniu Programu Emisji Obligacji o wartości 150 mln zł. W obecnym stanie faktycznym działania te zapewnią źródło finansowania potrzeb Spółki w zakresie rozwoju organicznego w okresie najbliższych dwóch lat. W styczniu zakończyliśmy proces wydatkowania środków z emisji akcji serii E, zrealizowanej w październiku 2010 roku, z której pozyskaliśmy 36,6 mln złotych - powiedział prezes Kredyt Inkaso S.A. Artur Górnik. Rynek inwestycji w wierzytelności dynamicznie się rozwija, w 2011 roku należy spodziewać się dużych transakcji oraz umacniania partnerstwa pomiędzy firmami z branży wierzytelności a bankami i korporacjami - dodaje.

Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej:

 

Budowa księgi popytu dla inwestorów
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych:


od 14.03.2011 r. do 18.03.2011 r.

       

Ustalenie Ceny Emisyjnej
i podanie jej do publicznej wiadomości:


22.03.2011 r.

       

Sporządzenie Listy Wstępnego Przydziału
dla inwestorów instytucjonalnych:

 

22.03.2011 r.

       

Przyjmowanie zapisów na Akcje
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych:

 

od 23.03.2011 r. do 25.03.2011 r.

       

Przyjmowanie zapisów na Akcje
w Transzy Inwestorów Indywidualnych:

 

od 23.03.2011 r. do 24.03.2011 r.

       

Przydział Akcji Serii H
i zamknięcie Publicznej Oferty:

 

28.03.2011 r.

 

Kredyt Inkaso S.A. jest istniejącą od 2001 roku i notowaną na GPW od 2007 spółką działającą na rynku usług finansowych w oparciu o model funduszu inwestycyjnego. Specjalizuje się w inwestowaniu w wierzytelności masowe. Współpracuje m.in. z takimi podmiotami jak PKO BP, Euro Bank S.A., Polska Telefoni Cyfrowa Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A. czy PTK Centertel. Spółka posiada kontrolę nad Kancelarią Prawniczą „Forum” i funduszem sekurytyzacyjnym Kredyt Inkaso I NS FIZ. W III kwartale roku obrotowego 2010/2011 zysk netto Kredyt Inkaso S.A. osiągnął wartość blisko 3 mln zł, co oznacza wzrost o 200% w stosunku do analogicznego okresu roku obrotowego 2009. Po III kwartałach przychody Spółki wyniosły 30.3 mln zł, a skonsolidowany zysk ukształtował się na poziomie 5,9 mln zł.

 

Zobacz również:

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych udało się nam uzyskać wydłużony okres próbny w Legimi.

Zobacz więcej

20.06.2018, Newsroom

Colian opuści indeks sWIG80. Winne ostatnie wezwanie

20.06.2018, Newsroom

Colian opuści indeks sWIG80. Winne ostatnie wezwanie

Producent słodyczy opuści również takie wskaźniki jak sWIG80TR, WIG, WIG-Poland oraz WIG-spożywczy.

Zobacz więcej

Zapisy na akcje Kredyt Inkaso S.A. potrwają tylko do 24 marca!
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie