Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Relacja z NWZ GF Premium z 15 lutego 2011

W dniu 15 lutego odbyło się w Katowicach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GF Premium SA. Głównymi sprawami w porządku obrad były uchwały odnośnie;


-    zmian w składzie Rady Nadzorczej,
-    przyznania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej odprawy pieniężnej,
-    ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.


Jak wiadomo Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia GF PREMIUM SA miało związek z dojściem do skutku wezwania na sprzedaż akcji spółki ogłoszonego przez PRAGMA INKASO SA, które z kolei wynikało z zawartej umowy inwestycyjnej pomiędzy PRAGMA INKASO SA a znaczącymi akcjonariuszami GF PREMIUM SA. W wyniku realizacji wezwania PRAGMA INKASO SA osiągnęła 58,23% kapitału zakładowego i 63,75% ogólnej liczby głosów i dzięki temu przejęła kontrolę nad spółką. Przed WZA doszło do powołania nowego Zarządu spółki, a WZA miało wprowadzić przedstawicieli  akcjonariusza dominującego do RN.


Stowarzyszenie wyrażało szczególnie swoje obawy związane z propozycją przyznania odprawy pieniężnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który był oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych i skierowało do zarządu spółki stosowne pytania. Należy wyrazić zadowolenie że zarząd udzielił na nie odpowiedzi jeszcze przed terminem WZA. Poniżej znajduje się link z odpowiedziami zarządu.


Odpowiedzi GF Premium na pytania SII


Na początku obrad WZA nowy Prezes Zarządu spółki Pan Tomasz Boduszek przedstawił w krótkiej prezentacji zarys nowej strategii spółki i jej plany na przyszłość. GF PREMIUM S.A. ma skupić się wyłącznie na działalności faktoringowej, w której będzie ją wspomagał dział handlowy PRAGMA INKASO S.A. Spółka zamierza dynamicznie zwiększać przychody z tej działalności i dzięki temu generować znacznie większe zyski.


W sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zarząd przedstawił wyczerpującą informację oraz swoją opinię i co szczególnie należy podkreślić w sposób  wyczerpujący przedstawił kandydatury do nowej Rady Nadzorczej. Wszystkie zgłoszone kandydatury uzyskały aprobatę WZA .

W sprawie budzącej największe kontrowersje to jest przyznania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej odprawy pieniężnej Zarząd potwierdził swoje stanowisko przedstawione w odpowiedzi dla SII (odp. na pytanie nr 6),  jednakże przedstawiciel stowarzyszenia w toku dyskusji zasygnalizował możliwe ryzyko wady prawnej ponieważ przewodniczący RN pobierał osobne wynagrodzenie przyznane przez wcześniejsze walne na podstawie art. 390 par. 3 ksh. Stowarzyszeniu nie jest znany przypadek wypłaty odprawy dla członka rady nadzorczej w spółkach publicznych. WZA przegłosowało zgłoszoną uchwałę w niezmienionej formie.


WZA bez zastrzeżeń podjęło uchwałę w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Obniżenie wynagrodzenia członków RN z dotychczasowych 2000 zł do kwoty 250 zł za jedno posiedzenie należy ocenić jako korzystne.


Jako informację uzupełniającą należy dodać że na 14 marca 2011r zwołane jest NWZA które miedzy innymi ma przyjąć uchwałę zmieniającą firmę spółki na Pragma Faktoring Spółka Akcyjna.

 

Janusz Szczerban

SII

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

Relacja z NWZ GF Premium z 15 lutego 2011