Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

KNF się rozpędza!

Skrót komunikatu ze 122 posiedzenia KNF:

 

1. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK SA.

Oceniając rękojmię wykonywania obowiązków akcjonariusza w sposób należycie zabezpieczający interesy klientów banku i zapewniający bezpieczeństwo depozytów, KNF wzięła pod uwagę ostatecznie złożone przez inwestora zobowiązania dotyczące ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, m.in. w zakresie wsparcia kapitałowego, notowania akcji banku na GPW oraz autonomii banku w grupie.

Jednocześnie Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do sprzeciwu wobec planowanego pośredniego i bezpośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

  • Domu Maklerskiego BZ WBK SA
  • BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA
  • BZ WBK AIB Asset Management SA
  • BZ WBK Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA


oraz osiągnięcie 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

  • BZ WBK Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA
  • Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA.
  • Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

 


2. Komisja jednogłośnie nałożyła na UniCredit CAIB Securities UK Ltd z Wielkiej Brytanii karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych za sporządzenie w listopadzie 2008 r. rekomendacji dotyczącej Grupy Lotos SA bez zachowania należytej staranności i bez zapewnienia rzetelności, co polegało m.in. na:

  • nieoparciu się na dwóch metodach wyceny akcji spółki (naruszenie § 5 ust. 3 rozporządzenia MF z dn. 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców),
  • pominięciu niektórych składników majątku spółki przy zastosowaniu metody wyceny składników majątku (naruszenie § 7 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia),
  • nieprzedstawieniu analizy wrażliwości przyjętych założeń zastosowanej metody wyceny składników majątku spółki (naruszenie § 7 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia).


Wydając decyzję Komisja analizowała rekomendację w aspekcie jej formalnej zgodności z przepisami prawa.


3. KNF jednogłośnie nałożyła na CMS SA karę pieniężną w maksymalnej wysokości 1 miliona złotych za niezawiadomienie w ustawowym terminie spółki i KNF o piętnastu przypadkach zmiany stanu posiadania akcji Centrozap SA prowadzących do przekroczenia i zejścia poniżej progów 5% i 10% głosów na WZA w okresie od lipca 2009 r. do czerwca 2010 r. oraz podanie w jednym przypadku nieprawdziwej liczby posiadanych akcji przed i po transakcji (zmiany stanu posiadania akcji były związane z wykonywaniem umów pożyczek akcji na rzecz funduszu GEM i Predin Inwest sp. z o.o.).

 

 

Pełna treść komunikatu KNF

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

KNF się rozpędza!