Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

KNF: Kolejna kara pieniężna dla Techmexu oraz wykluczenie z obrotu na 12 m-cy począwszy od dnia 14 marca 2011 roku

W dniu 9 lutego 2011 r. doręczono spółce Techmex SA w upadłości likwidacyjnejpodjętą przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2011 r. decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 27 października 2010 r. o wykluczeniu z obrotu na rynku regulowanym, na okres 12 miesięcy, papierów wartościowych Techmex SA w upadłości likwidacyjnej oraz nałożeniu na spółkę kary pieniężnej w wysokości 50 tysięcy złotych za niedopełnienie obowiązków informacyjnych spółki publicznej.

Podejmując decyzję w drugiej instancji, KNF wzięła pod uwagę, że spółka nadal niewypełnia obowiązków informacyjnych w sposób wymagany przepisami prawa. W szczególności nie opublikowano skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres od IV kwartału 2009 r. Dodatkowo sprawozdanie roczne za 2009 r. nie zostało zbadane przez biegłego rewidenta,

a sprawozdanie za I półrocze 2010 r. nie zawiera opinii z przeglądu dokonanego biegłego rewidenta.

KNF uznała, że nie ma w najbliższym czasie realnej możliwości zmiany sytuacji, wktórej inwestorzy są pozbawieni pełnych i zweryfikowanych przez biegłego rewidenta informacji finansowych o spółce.

Decyzja KNF stała się ostateczna w dniu doręczenia spółce decyzji Komisji podjętejw drugiej instancji, czyli w dniu 9 lutego 2011 r. Wykluczenie papierów wartościowych z obrotu na okres

12 miesięcy nastąpi po upływie 30 dni od dnia 9 lutego 2011 r. - dzień 11 marca 2011 r. będzie ostatnim dniem notowań akcji Techmexu na giełdzie.

Załącznik do Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 lutego 2011 r.

 

 

Ponadto w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 2 Regulaminu Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej do dnia 9 lutego 2011 r. (włącznie).

Zobacz również:

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych udało się nam uzyskać wydłużony okres próbny w Legimi.

Zobacz więcej

20.06.2018, Newsroom

Mocna reakcja rynku na opublikowane sprawozdanie LiveChatu

20.06.2018, Newsroom

Mocna reakcja rynku na opublikowane sprawozdanie LiveChatu

Grupa LiveChat Software opublikowała raport za rok obrotowy zakończony 31 marca 2018 roku. W środę od rana kurs akcji spółki wyraźnie rośnie.

Zobacz więcej

KNF: Kolejna kara pieniężna dla Techmexu oraz wykluczenie z obrotu na 12 m-cy począwszy od dnia 14 marca 2011 roku
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie