Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Relacja z NWZ POL-AQUA z 15 grudnia 2010r.

W dniu 15 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRI POL-AQUA. Porządek obrad przewidywał zmiany w statucie oraz zmiany w radzie nadzorczej. Walne zdecydowało o zmianie statutu w dwóch punktach, tj. odnośnie statutowego wymogu 51% kworum dla ważności walnego zgromadzenia oraz zwiększenia maksymalnej liczby członków rady nadzorczej.


Stara/nowa sprawa

Wymóg 51% kworum dla ważności walnego zgromadzenia został wprowadzony do statutu uchwałą nr 22/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2010r.  Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wniosło pozew uchylenie tej uchwały jako sprzecznej z dobrymi obyczajami i godzącej w interes spółki. W sytuacji, gdy akcjonariusz większościowy DRAGADOS posiada 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wymóg 51% kworum oznacza całkowite uzależnienie podejmowania jakichkolwiek uchwał przez walne od obecności tego jednego akcjonariusza.  Warto pamiętać, że ksh i ustawa o ofercie publicznej przyznaje szereg uprawnień akcjonariuszom posiadającym łącznie 5% udział w ogólnej liczbie głosów lub w kapitale zakładowym. W sytuacji gdy dla ważności walnego konieczna byłaby obecność jednego konkretnego akcjonariusza, uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych nie miałyby żadnej szansy realizacji.

Od momentu złożenia w lipcu 2010 pozwu przez SII wydarzyły się trzy interesujące rzeczy:
1. w dniu 23 sierpnia zmiany w statucie POL-AQUA w oparciu o uchwałę NWZ z 17 czerwca zostały zarejestrowane przez KRS,
2. w dniu 18 listopada zarząd POL-AQUA zwołał Walne na dzień 15 grudnia z porządkiem obrad przewidującym usunięcia ze statutu kontrowersyjnego zapisu o kworum,
3. w dniu 6-go grudnia spółka poinformowała  raportem bieżącym nr 49/2010,  że Sąd Okręgowy w Warszawie zadecydował o zabezpieczeniu roszczenia poprzez zakazanie dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmian w statucie objętych uchwałą nr 22/2010.

Raport bieżący zawiera lakoniczne sformułowanie „Zdaniem Zarządu powództwo nie jest zasadne a zmiany zostały zarejestrowane w dniu 23.08.2010”. W sytuacji, gdy za kilka dni ma się odbyć walne z programem przewidującym m.in. wycofanie kontrowersyjnego zapisu,  taki komentarz w raporcie bieżącym zdaniem SII jest dalece niewystarczający. Na pytanie pełnomocnika SII uczestniczącego w walnym 15 grudnia odnośnie „bezasadności” pozwu, członek zarządu POL-AQUA odpowiedział, że chodzi o fakt zarejestrowania zmian w statucie w KRS przed wydaniem postanowienia o wstrzymaniu wykonalności przedmiotowej uchwały. Akcjonariusze nie uzyskali jednak informacji, co było przyczyną zmiany stanowiska zarządu w sprawie kworum (projekty uchwał w sprawie kworum zarówno na walne czerwcowe jak i grudniowe zostały przygotowane przez zarząd spółki, oficjalnie nie wnioskował o to żaden akcjonariusz).

Uchwałą walnego nr 3/2010 z 15 grudnia dotychczasowe brzmienie § 12.1 Statutu:

„Walne Zgromadzenie jest ważne pod warunkiem, że uczestniczą w nim jeden lub kilku akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 51% (pięćdziesiąt jeden procent) głosów.”

zostało zmienione na następujące:

„Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.”

Wszyscy akcjonariusze uczestniczący w walnym głosowali „za”. Tą samą uchwałą zdecydowano o zmianie statutu, zwiększającej maksymalną liczbę członków rady nadzorczej z 7 do 8.

Następnie walne przyjęło jednolity tekst statutu. Kolejnym punktem obrad było powołanie 2 nowych członków rady nadzorczej. Wejście w życie uchwały odnośnie powołania „8-go” członka rady ma nastąpić z dniem zarejestrowania zmiany statutu określonej przyjętą wcześniej uchwałą. Jednak ustalenie liczby członków rady na 8 ma wejść w życie z dniem podjęcia uchwały o rozszerzeniu składu rady, a na ten dzień obowiązuje jeszcze zapis statutu o maksymalnej liczbie członków rady wynoszącej 7. Pozostaje życzyć spółce zarejestrowania zmian w radzie mimo błędu formalnego w uchwale.

Przewodniczący walnego zgromadzenia przeprowadził je w ekspresowym tempie. Akcjonariusze nie mieli np. szansy zapoznać się ze zgłoszonymi kandydaturami do rady przed głosowaniem. Tym można zapewne tłumaczyć powstrzymanie się od głosu wielu z obecnych.

Wycofanie ze statutu zapisu o 51% kworum, SII przyjmuje z dużym zadowoleniem i odbiera, jako sukces akcjonariuszy mniejszościowych spółki. Niemniej SII wciąż czeka na rozstrzygnięcia Sądu odnośnie całości zgłoszonego przez SII pozwu o uchylenie uchwały ZWZ nr 22/2010 z czerwca 2010 - zastrzeżenia SII dotyczyły, nie tylko kwestii kworum, ale również sprzeczności zapisów statutu o ważności uchwał podejmowanych przez zarząd.

 

Mariusz Kanicki
specjalista ds. interwencji i analiz
e-mail: mkanicki@sii.org.pl
tel: 071 332 95 66

Zobacz również:

28.11.2018, Aktualności

SII Poleca: Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

28.11.2018, Aktualności

SII Poleca: Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

Zapraszamy na konferencję „Nowoczesne Rady Nadzorcze” poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego i nadzoru nad spółkami publicznymi w Polsce.

Zobacz więcej

13.12.2018, Newsroom

Czat inwestorski Archicom. Wzrost kosztów budowy i gruntów wśród ważnych ryzyk branży

13.12.2018, Newsroom

Czat inwestorski Archicom. Wzrost kosztów budowy i gruntów wśród ważnych ryzyk branży

Krzysztof Andrulewicz, prezes zarządu Grupy Archicom wyjaśnił m.in. kwestie rynku mieszkaniowego, zagrożeń obecnych w branży deweloperskiej oraz szacunkowej sprzedaży mieszkań realizowanej przez spółkę.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie