Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Relacja z NWZ POL-AQUA z 15 grudnia 2010r.

W dniu 15 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRI POL-AQUA. Porządek obrad przewidywał zmiany w statucie oraz zmiany w radzie nadzorczej. Walne zdecydowało o zmianie statutu w dwóch punktach, tj. odnośnie statutowego wymogu 51% kworum dla ważności walnego zgromadzenia oraz zwiększenia maksymalnej liczby członków rady nadzorczej.


Stara/nowa sprawa

Wymóg 51% kworum dla ważności walnego zgromadzenia został wprowadzony do statutu uchwałą nr 22/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2010r.  Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wniosło pozew uchylenie tej uchwały jako sprzecznej z dobrymi obyczajami i godzącej w interes spółki. W sytuacji, gdy akcjonariusz większościowy DRAGADOS posiada 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wymóg 51% kworum oznacza całkowite uzależnienie podejmowania jakichkolwiek uchwał przez walne od obecności tego jednego akcjonariusza.  Warto pamiętać, że ksh i ustawa o ofercie publicznej przyznaje szereg uprawnień akcjonariuszom posiadającym łącznie 5% udział w ogólnej liczbie głosów lub w kapitale zakładowym. W sytuacji gdy dla ważności walnego konieczna byłaby obecność jednego konkretnego akcjonariusza, uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych nie miałyby żadnej szansy realizacji.

Od momentu złożenia w lipcu 2010 pozwu przez SII wydarzyły się trzy interesujące rzeczy:
1. w dniu 23 sierpnia zmiany w statucie POL-AQUA w oparciu o uchwałę NWZ z 17 czerwca zostały zarejestrowane przez KRS,
2. w dniu 18 listopada zarząd POL-AQUA zwołał Walne na dzień 15 grudnia z porządkiem obrad przewidującym usunięcia ze statutu kontrowersyjnego zapisu o kworum,
3. w dniu 6-go grudnia spółka poinformowała  raportem bieżącym nr 49/2010,  że Sąd Okręgowy w Warszawie zadecydował o zabezpieczeniu roszczenia poprzez zakazanie dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmian w statucie objętych uchwałą nr 22/2010.

Raport bieżący zawiera lakoniczne sformułowanie „Zdaniem Zarządu powództwo nie jest zasadne a zmiany zostały zarejestrowane w dniu 23.08.2010”. W sytuacji, gdy za kilka dni ma się odbyć walne z programem przewidującym m.in. wycofanie kontrowersyjnego zapisu,  taki komentarz w raporcie bieżącym zdaniem SII jest dalece niewystarczający. Na pytanie pełnomocnika SII uczestniczącego w walnym 15 grudnia odnośnie „bezasadności” pozwu, członek zarządu POL-AQUA odpowiedział, że chodzi o fakt zarejestrowania zmian w statucie w KRS przed wydaniem postanowienia o wstrzymaniu wykonalności przedmiotowej uchwały. Akcjonariusze nie uzyskali jednak informacji, co było przyczyną zmiany stanowiska zarządu w sprawie kworum (projekty uchwał w sprawie kworum zarówno na walne czerwcowe jak i grudniowe zostały przygotowane przez zarząd spółki, oficjalnie nie wnioskował o to żaden akcjonariusz).

Uchwałą walnego nr 3/2010 z 15 grudnia dotychczasowe brzmienie § 12.1 Statutu:

„Walne Zgromadzenie jest ważne pod warunkiem, że uczestniczą w nim jeden lub kilku akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 51% (pięćdziesiąt jeden procent) głosów.”

zostało zmienione na następujące:

„Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.”

Wszyscy akcjonariusze uczestniczący w walnym głosowali „za”. Tą samą uchwałą zdecydowano o zmianie statutu, zwiększającej maksymalną liczbę członków rady nadzorczej z 7 do 8.

Następnie walne przyjęło jednolity tekst statutu. Kolejnym punktem obrad było powołanie 2 nowych członków rady nadzorczej. Wejście w życie uchwały odnośnie powołania „8-go” członka rady ma nastąpić z dniem zarejestrowania zmiany statutu określonej przyjętą wcześniej uchwałą. Jednak ustalenie liczby członków rady na 8 ma wejść w życie z dniem podjęcia uchwały o rozszerzeniu składu rady, a na ten dzień obowiązuje jeszcze zapis statutu o maksymalnej liczbie członków rady wynoszącej 7. Pozostaje życzyć spółce zarejestrowania zmian w radzie mimo błędu formalnego w uchwale.

Przewodniczący walnego zgromadzenia przeprowadził je w ekspresowym tempie. Akcjonariusze nie mieli np. szansy zapoznać się ze zgłoszonymi kandydaturami do rady przed głosowaniem. Tym można zapewne tłumaczyć powstrzymanie się od głosu wielu z obecnych.

Wycofanie ze statutu zapisu o 51% kworum, SII przyjmuje z dużym zadowoleniem i odbiera, jako sukces akcjonariuszy mniejszościowych spółki. Niemniej SII wciąż czeka na rozstrzygnięcia Sądu odnośnie całości zgłoszonego przez SII pozwu o uchylenie uchwały ZWZ nr 22/2010 z czerwca 2010 - zastrzeżenia SII dotyczyły, nie tylko kwestii kworum, ale również sprzeczności zapisów statutu o ważności uchwał podejmowanych przez zarząd.

 

Mariusz Kanicki
specjalista ds. interwencji i analiz
e-mail: mkanicki@sii.org.pl
tel: 071 332 95 66

Zobacz również:

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

Biblia wykresów świecowych Steve'a Nisona 5 lutego 2018 powróciła na półki księgarni maklerska.pl! Odświeżona, zaktualizowana i w nowej oprawie graficznej, a co najważniejsze – w języku polskim.

Zobacz więcej

21.02.2018, Newsroom

Rekordowy rok Orbisu – spółka osiągnęła 232,4 mln zł zysku netto

21.02.2018, Newsroom

Rekordowy rok Orbisu – spółka osiągnęła 232,4 mln zł zysku netto

W 2017 roku Orbis poprawił wyniki finansowe oraz wskaźniki operacyjne. Przychód na 1 dostępny pokój, tak zwany wskaźnik RevPAR, wyniósł 184,8 zł i był o 9,2% wyższy niż przed rokiem.

Zobacz więcej

Logo SII