Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Czat inwestorski ze spółką Pragma Inkaso S.A.

 

 Czat z Prezesem Zarządu Pragma Inkaso S.A. - Tomaszem Boduszkiem odbył się w czwartek, 23 września 2010r. w godzinach 10.00-11.15.

 

PRAGMA INKASO S.A. w ciągu ośmiu lat swojego funkcjonowania osiągnęła pozycję lidera rynku obrotu wierzytelnościami business to business w Polsce. Specjalizuje się w obsłudze wierzytelności o wysokich nominałach jednostkowych.

 

Spółka oferuje usługi, które zapewniają kompleksowe zarządzanie należnościami przedsiębiorstwa.

 

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi związane z finansowaniem należności wymagalnych i niewymagalnych we wrześniu 2010 r. PRAGMA INKASO S.A. planuje emisję obligacji, które zamierza wprowadzić do obrotu na rynku Catalyst.


 

Tomasz Boduszek: Dzień dobry Państwu.

 

Bogumił.M.: Czy spółka planuje przejście na rynek główny? Jeżeli tak, to kiedy może to nastąpić?

Tomasz Boduszek: Przeniesienie na rynek główny z rynku NewConnect nastąpiło 14 maja 2010r.

 

Darecki: Pragma Inkaso i Kredyt Inkaso to bliźniacze spółki połączone w jakiś sposób ze sobą?

Tomasz Boduszek: Nie, ze spółką Kredyt Inkaso nie jesteśmy powiązani ani kapitałowo, ani personalnie, ani operacyjnie. Działamy również w innych segmentach rynku: Pragma Inkaso specjalizuje się w windykacji i faktoringu wierzytelności biznesowych, natomiast Kredyt Inkaso to spółka działająca na rynku wierzytelności masowych (pakiety przeterminowanych należności nabywanych od banków i telekomów).

 

Kamil81: Dlaczego Państwo zdecydowali się na finansowanie obligacjami? Czy nie było innej formy pozyskania kapitału?

Tomasz Boduszek: Korzystamy również z finansowania kredytami w rachunku bieżącym. Finansowanie za pomocą obligacji uważamy za bardzo korzystne gdyż pozwala uzyskać znaczne kwoty finansowania na stosunkowo dobrych warunkach, a ponadto dodatkowo przyczynia się do zwiększenia rozpoznawalności Pragmy na rynkach finansowych.

 

Wndykator: Witam! A jak się zapisać na te obligacje, jakie będzie oprocentowanie, i po ile będzie 1 sztuka? Czy to będzie obligacja czymś zabezpieczona. Ja jako taki drobny inwestor chętnie bym poświęcił te 2000-5000 na rok czy dwa. Czy to nie za mało?

Tomasz Boduszek: Niestety proces sprzedaży pierwszej transzy obligacji dobiega końca i aktualnie nie można się już zapisać. Oprocentowanie wynosi WIBOR 6-miesięczny + 6%, wartość nominalna jednej obligacji to 1000 zł, obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym na portfelu wierzytelności faktoringowych. Obligacje będą wprowadzane na rynek Catalyst dlatego też w procesie sprzedaży staraliśmy się aby emisja była odpowiednio rozdrobniona i spora pula trafiła w ręce inwestorów indywidualnych, tak by potem płynność notowań obligacji była odpowiednio wysoka.

 

janek: Czy może Pan określić rentowność spółki?

Tomasz Boduszek: Wg danych za 2009r. stosunek zysku netto do przychodów netto wynosił około 3%; w tym roku przy założeniu wzrostu zysku o przeszło 20% powinno być podobnie. Docelowo, po zakończeniu procesu rozbudowy działów operacyjnych i ustabilizowaniu kosztów stałych, rentowność ta będzie rosnąć.

 

Aneta Antoniewicz: Dzień dobry, w Państwa akcjonariacie jest spółka Pragma Finanse, czy mógłby Pan wyjaśnić co to za podmiot? Czy to firma o podobnym profilu działalności?

Tomasz Boduszek: Pragma Finanse to spółka należąca do osób fizycznych - pierwotnych właścicieli Pragma Inkaso, spółka ta nie prowadzi działalności operacyjnej i jej głównym aktywem są akcje Pragma Inkaso.

 

Inwestor: Jaka jest Państwa skuteczność w ściąganiu wierzytelności?

Tomasz Boduszek: Skuteczność zależy od segmentu usług, w ramach których prowadzimy działania windykacyjne. W zakresie wierzytelności kupowanych na własny rachunek, które są starannie selekcjonowane do tej usługi, skuteczność jest bliska 100% a odpisy na stracone wierzytelności wynoszą poniżej 2 % ogólnych przychodów netto. Skuteczność działań w ramach windykacji na zlecenie jest mniejsza gdyż jakość wierzytelności w momencie ich przejęcia do windykacji jest zazwyczaj znacznie niższa niż należności kupowanych.

 

Inwestor: Na jakiej zasadzie działa factoring w Pragma Inkaso?

Tomasz Boduszek: Nabywamy niewymagalne wierzytelności po uprzedniej weryfikacji kondycji finansowej dłużnika, udokumentowania wierzytelności oraz jej bezsporności. Po nabyciu wypłacamy zaliczkę klientowi, która wynosi zazwyczaj ok 85-90 % wierzytelności, a po zapłacie przez dłużnika przekazujemy klientowi resztę środków. Usługi te świadczymy w ramach faktoringu niepełnego, czyli z możliwością regresu w stosunku do klienta w przypadku braku płatności ze strony dłużnika. Klient poza usługą finansowania należności otrzymuje również wartość dodaną w postaci weryfikacji kontrahenta, monitorowania spłat od dłużnika, a także ewentualnej windykacji.

 

Kola: Skoro nawiązał Pan do obszaru działań Waszego konkurenta (Kredyt Inkaso) to proszę powiedzieć, w którym segmencie Państwa biznesu osiąga się wyższe marże i czy Państwo też planujecie zdywersyfikować działalność rozszerzając ją o handel wierzytelnościami detalicznymi?

Tomasz Boduszek: W ramach naszego biznesu marże (rozumiane jako stosunek prowizji do otrzymanej od dłużnika wpłat) zazwyczaj są najwyższe w ramach usługi windykacji na zlecenie, gdyż te wierzytelności są najniższej jakości więc jednocześnie ich realizacja jest najwyżej wyceniana. Równie duże marże uzyskujemy w ramach usługi kupna wierzytelności - tutaj wprawdzie jakość wierzytelności jest wyższa ale klient otrzymuje środki po podpisaniu umowy i niezależnie od odzyskiwania wierzytelności od dłużnika więc dyskonto jest odpowiednio wysokie. Porównując dyskonta osiągane przez naszą spółkę z tymi realizowanymi przez windykatorów masowych (np. Kredyt Inkaso) to zdecydowanie wyższe na poziomie jednostkowej wierzytelności są marże windykatorów masowych jednakże należy pamiętać, że z kupowanych pakietów odzyskują oni zazwyczaj poniżej połowy wierzytelności zatem marżę jednostkową należy pomniejszyć o ceną zapłaconą od nieodzyskanej części pakietu, która powinna zostać ujęta w kosztach i pomniejszyć wynik osiągany na windykacji pakietu. Jeśli chodzi o nasze plany to uważamy, że rynek wierzytelności B2B, na którym działamy jest tak duży a pozycja naszej spółki tak dobra, że mamy jeszcze ogromną przestrzeń do rozwoju i nie planujemy zajmować się wierzytelnościami detalicznymi.

 

Aneta Antoniewicz: Planują Państwo uruchomienie oddziału w Poznaniu, czy to oznacza, że spółka zainteresuje się także rynkiem niemieckim?

Tomasz Boduszek: Oddział w Poznaniu rozpoczął już działalność od września. Celem oddziału jest dotarcie do klientów z Wielkopolski i regionów sąsiadujących, nie ma on na celu sprzedaży usług klientom niemieckim. Oczywiście działania sprzedażowe w Niemczech i innych krajach posiadających dużą wymianę handlową z Polską także prowadzimy.

 

janek: Czy spółka planuje ekspansje na rynki zagraniczne?

Tomasz Boduszek: Nie jest to naszym istotnym celem. Prowadzimy działania windykacyjne w Czechach i na Słowacji a także budujemy sieć windykacyjnych firm partnerskich w innych krajach jednakże naszym głównym celem jest rozwój spółki na rynku krajowym.

 

Darecki: Czy rozważali Państwo koncepcję stworzenia giełdy wierzytelności?

Tomasz Boduszek: Prowadzimy giełdę wierzytelności, które nabyliśmy w ramach usług windykacji na zlecenie i które oferujemy do sprzedaży. Giełda ta dostępna jest na naszej stronie internetowej www.pragmainkaso.pl. Projektu giełdy, w ramach której pośredniczylibyśmy w transakcjach sprzedaży wierzytelności nie planujemy wprowadzić.

 

mmmaslov: Czy w przypadku Państwa spółki ma znaczenie wprowadzenie e-sądów?

Tomasz Boduszek: Nie, nie korzystamy z e-sądów gdyż specyfika naszej działalności windykacyjnej jest zdecydowanie inna niż firm zajmujących się wierzytelnościami masowymi. Operujemy na wierzytelnościach kilkudziesięcio- lub kilkusettysięcznych, ilość kierowanych przez nas pozwów to kilkadziesiąt - sto kilkadziesiąt w skali miesiąca, każdy pozew dotyczy zupełnie innego stanu faktycznego i wymaga indywidualnej pracy zespołu prawnego. Korzystając z e-sądu wprawdzie notowalibyśmy oszczędności na kosztach korespondencji czy materiałach biurowych jednak w razie zaskarżenia nakazu zapłaty przez pozwaną firmę dalsze postępowanie toczyłoby się sądzie właściwym miejscowo dla pozwanego, co wiązałoby się dla nas ze znacznymi kosztami. W razie korzystania z drogi tradycyjnej całość postępowania zazwyczaj toczy się w sądzie właściwym dla Pragma Inkaso.

 

adamus: Jaką łączną wartość mają posiadane przez Państwa wierzytelności?

Tomasz Boduszek: Łączna wartość wierzytelności wg stanu na koniec pierwszego półrocza została przez nas podana w raporcie półrocznym (str. 73 raportu skonsolidowanego) i wynosi: 171 mln dla wierzytelności windykowanych na zlecenie, 6,2 mln dla wierzytelności kupionych i 20,5 mln dla wierzytelności faktorowanych oraz finansowań.

 

adamus: Czy rozważają Państwo akwizycje?

Tomasz Boduszek: Naszym priorytetem jest rozwój organiczny i w tym celu od dwóch lat wzmacniamy nasze struktury i potencjał operacyjny, co z jednej strony nieco zmniejsza wypracowywany zysk, ale z drugiej pozwala na zwiększanie przychodów i skali działania teraz i w kolejnych latach. W tym kontekście bardzo ważnym jest dla nas projekt budowy sieci oddziałów, które będą dedykowane obsłudze klientów z sektora MSP oraz windykacji terenowej. Oczywiście równolegle bardzo uważnie analizujemy rynek wierzytelności i przyglądamy się działalności firm konkurencyjnych i nie wykluczamy, że jeśli znajdziemy spółkę zapewniającą efekt synergii produktowej lub przychodowej to podejmiemy rozmowy o akwizycji.

 

mmmaslov: Czy macie Państwo jakieś progi wejścia, jeżeli chciałbym zapisać się na Państwa obligacje? W ogóle jak mogę to zrobić jako inwestor indywidualny?

Tomasz Boduszek: Staramy się by nasze obligacje trafiły w ręce wielu inwestorów ze szczególną preferencją inwestorów indywidualnych, by po wprowadzeniu na rynek Catalyst były one płynne. Przy kolejnych transzach obligacji, o emisji których będziemy informować raportami bieżącymi, proponuję skontaktować się z punktami obsługi klienta Beskidzkiego Domu Maklerskiego, który prowadził będzie sprzedaż.

 

adamus: Jak oceniają Państwo wycenę swojej spółki na tle konkurentów giełdowych?

Tomasz Boduszek: Staramy się skupiać na pracy bieżącej i maksymalizowaniu wartości fundamentalnej Pragma Inkaso i nie komentujemy wycen konkurentów. Aby ułatwić inwestorom ocenę naszej spółki prowadzimy bardzo otwartą politykę informacyjną i w naszych raportach okresowych można znaleźć bardzo wiele informacji o spółce, modelu biznesowym, wynikach i źródle ich powstawania. Jestem przekonany, że przyszłość Pragmy rysuje się bardzo dobrze i niezależnie od uwarunkowań giełdowych inwestycja w akcje z perspektywą średnioterminową będzie korzystna.

 

Wndykator: No tak ale czy jest jakiś newsletter czy coś z przypomnieniem, czy można wysłać maila do was i zapiszecie mnie na listę już teraz jako chętnego do zakupu?

Tomasz Boduszek: Sądzę, że dobrym rozwiązaniem będzie kontakt z maklerem BDM i przekazanie mu zainteresowania akcjami i danych kontaktowych, tak byśmy mogli Pana poinformować o wznowieniu procesu sprzedaży. Dodatkowo na naszej stronie w zakładce inwestorskiej istnieje możliwość dodania swojego adresu e-mailowego do listy dystrybucyjnej newslettera, za pomocą którego informujemy o ważnych wydarzeniach w życiu spółki, w tym o emisji obligacji.

 

adamus: Jaki jest procentowy udział Państwa spółki w rynku? Czy prowadzili Państwo takie badania i analizy?

Tomasz Boduszek: Nie prowadziliśmy takich pełnych badań i z tego co wiemy nie były one prowadzone także przez inne podmioty. Oczywiście monitorujemy sprawozdania finansowe naszych konkurentów i na tej podstawie możemy stwierdzić, że nasza pozycja rynkowa jest bardzo istotna. Trudno jednak na tej podstawie wyliczyć udział w rynku gdyż ten jest jeszcze ciągle dość rozproszony (mimo, że od kilku lat ilość firm się zmniejsza) a znaczna jego część znajduje się w rękach kancelarii prawnych oferujących klientowi wycinek z procedury windykacyjnej stosowanej przez dobrych windykatorów B2B. Uważamy, że wielką szansą dla naszej spółki jest właśnie to, że duża część rynku znajduje się w rękach bardzo małych podmiotów lub kancelarii prawnych, a duża część przedsiębiorców dopiero rozważa zlecanie zarządzanie wierzytelnościami na zewnątrz - duży gracz świadczący wysokiej jakości usług na dużą skalę będzie w stanie w perspektywie kilku lat zagospodarować dużą część rynku.

 

Bogumił.M.: Czy mają Państwo zaplanowane w najbliższym czasie spotkanie z Inwestorami?

Tomasz Boduszek: W najbliższym czasie spotkania nie planowaliśmy, jednakże w przypadku zainteresowania ze strony inwestorów z przyjemnością się z nimi spotkam. W takim przypadku zaproponujemy spotkanie zarówno za pomocą naszego newslettera jak i przez SII.

 

adamus: Dlaczego zdecydowali się Państwo na emisję obligacji, a nie np. akcji? Czy to w Państwa ocenie będzie korzystniejsze dla akcjonariuszy?

Tomasz Boduszek: Sądzimy, że finansowanie długiem będzie korzystniejsze na tym etapie niż rozwadnianie kapitału. Do tej pory poziom finansowania działalności długiem był bardzo niewielki (poniżej 30 % kapitałów własnych) i emisja obligacji pomoże zwiększyć wartość spółki przed emisją akcji w przyszłości.

 

Aneta Antoniewicz: Dziękuję za odpowiedzi i życzę dalszych sukcesów.

Tomasz Boduszek: Bardzo Państwu dziękuję za możliwość spotkania. Do widzenia.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Czat inwestorski ze spółką Pragma Inkaso S.A.