Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Czat inwestorski ze spółką ZUE S.A.

 

ZUE w drodze na giełdę

 Czat z Prezesem Zarządu ZUE S.A.

- Wiesławem Nowakiem odbył się w środę,

8 września 2010r. o godzinie 13.00.

 

Grupa Kapitałowa ZUE - jest jednym z liderów ogólnopolskiego rynku budownictwa infrastruktury komunikacji miejskiej, z udziałami rynkowymi na poziomie ok. 30%, oraz jednym z czołowych podmiotów na rynku budownictwa infrastruktury komunikacji kolejowej, z udziałami w rynku na poziomie ok. 10%.

 

Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowa ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowa podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje.

 

Grupa Kapitałowa ZUE świadczy również kompleksowe usługi w zakresie budowy, modernizacji systemów zasilania całej infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji sieci trakcyjnej tramwajowej i kolejowej. Przedmiot działalności Grupy ZUE obejmuje także świadczenie usług bieżącego utrzymania systemów infrastruktury miejskiej (torów, trakcji, systemów zasilania, oświetlenia).

 

Dodatkowo Grupa Kapitałowa ZUE realizuje usługi budowy kompletnych systemów sieci elektroenergetycznych w zakresie zarówno napięć średnich, jak i niskich, w szczególności w obiektach energetyki tramwajowej i kolejowej, oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym w zakresie systemów sieci dla napięć wysokich.

 

Grupę Kapitałową ZUE tworzą dwie spółki: ZUE S.A. - podmiot dominujący oraz  Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. (w którym ZUE S.A. posiada 85% kapitału zakładowego). Ponadto, ZUE S.A. posiada 34% udziałów w spółce stowarzyszonej - Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych sp. z o.o. (BIUP), której głównym przedmiotem działalności jest wykonywanie projektów w branży infrastruktury tramwajowej i kolejowej.

 

Właścicielem 100% akcji ZUE S.A. jest Wiesław Nowak, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

 

Grupa Kapitałowa ZUE zatrudnia obecnie ponad 700 osób i realizuje zlecenia na terenie całej Polski.

 

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych w dniach 14-16 września 2010


 

Wiesław Nowak: Witam Państwa serdecznie i zapraszam do zadawania pytań.

 

lola: Czy Prezes będzie sprzedawał swoje akcje w ofercie? Czy jest lock up? 

Wiesław Nowak: Nie będę sprzedawał akcji. Planujemy tylko nową emisję akcji i pozyskanie środków na rozwój spółki. Zadeklarowałem lock up na 12 miesięcy.

 

tomek: Na co chce spółka przeznaczyć środki z emisji?

Wiesław Nowak: Główne cele emisji to realizacja programu inwestycyjnego (30,6 mln zł), częściowa spłata kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zakupu PRK Kraków (35 mln zł) oraz zasilenie kapitału obrotowego.

 

zygmunt4: Dlaczego przejęliście PRK Kraków? Czy są już jakieś efekty tego przejęcia?

Wiesław Nowak: ZUE SA było podmiotem wyspecjalizowanym w kompleksowym budownictwie inżynieryjnym komunikacji miejskiej oraz realizacji robót w zakresie budowy trakcji kolejowej. Do stworzenia sobie możliwości świadczenia kompleksowych usług w zakresie infrastruktury kolejowej niezbędny był nam w grupie podmiot, który realizowałby tę część usług, której nie realizowało ZUE, czyli budowa torowisk kolejowych i obiektów inżynieryjnych związanych z infrastrukturą kolejową. Przejęcie PRK spowodowało, że możemy obecnie świadczyć kompleksowe usługi również na rynku kolejowym, co dodatkowo zdywersyfikowało naszą działalność i pozwoliło nam stać się samodzielnym graczem również na rynku usług kolejowych. Widzimy już pierwsze efekty tego przejęcia.

 

PrezesKa: Czy spółka planuje poszerzenie działalności o inne kraje? Jeśli tak to jakie.

Wiesław Nowak: Rynek polski jest obecnie tak atrakcyjny, że koncentrujemy się na działalności na tym rynku. Tym niemniej nie wykluczamy takiej ewentualności w przyszłości. Za wcześnie jeszcze jednak na jakiekolwiek szczegóły.

 

knok: Jaka jest obecnie struktura akcjonariatu w Państwa przedsiębiorstwie?

Wiesław Nowak: Obecnie jestem jedynym akcjonariuszem Spółki.

 

Lexi: Czy prognozy ponad 17 mln zysku na koniec roku nie są nazbyt optymistyczne? 

Wiesław Nowak: Nie, nie są zbyt optymistyczne. :-) Prognoza w zdecydowanej większości oparta jest o posiadany już przez nas portfel zamówień, stąd też nie mamy obaw co do jej wykonania.

 

nati: Z czego wynika niski poziom, w porównaniu do poprzednich okresów, zysku za ostatnie półrocze? 

Wiesław Nowak: Specyfika naszej działalności jest taka, że zdecydowana większość przychodów i zysków jest realizowana w drugiej połowie roku. Ten rok nie jest pod tym względem wyjątkiem. Wyniki pierwszego półrocza były zgodne z naszymi założeniami.

 

natalia: Czy planujecie Państwo wypłacać dywidendę? Jeśli tak to kiedy będzie wypłacana pierwsza?

Wiesław Nowak: Przez najbliższe dwa lata nie planujemy wypłaty dywidendy. Naszym priorytetem jest rozwój spółki, na który przeznaczymy środki z emisji.

 

Milena K.: Witam Panie Prezesie, o jakich efektach przejęcia mowa?

Wiesław Nowak: Po pierwsze obecnie już obie firmy pracują na obydwu rynkach. Na rynku kolejowym zaczęliśmy składać ponadto oferty kompleksowe, jako generalny wykonawca. Osiągamy też efekty optymalizacji kosztów, dzięki ograniczeniu struktury administracyjnej w obu firmach (łączenie pewnych komórek), optymalne wykorzystanie posiadanych maszyn, sprzętu i pracowników, zoptymalizowanie zakupów.

 

kuba: Jakie podpisaliście ostatnio umowy? Jakieś nowe inwestycje są w toku?

Wiesław Nowak: Umowa z Zarządem Dróg Miejskich w Bydgoszczy na budowę linii tramwajowej w centrum miasta na kwotę ok. 70 mln zł, umowa z Trakcją Polską na modernizację infrastruktury kolejowej w obszarze LCS Działdowo, o wartości ok. 126 mln zł (umowa konsorcjalna), umowa z OHL ZS AS (Czechy) na realizację robót kolejowych na odcinku Gliwice Łabędy-Pyskowice, na kwotę ok. 24 mln zł. W rozstrzyganiu jest jeszcze kilka przetargów, stąd też myślę, że w najbliższym czasie będziemy się mogli pochwalić kolejnymi kontraktami.

 

Lexi: Jaki jest obszar działalności spółki? Kto jest Państwa głównym odbiorcą?

Wiesław Nowak: Grupa ZUE działa w dwóch podstawowych obszarach: budownictwa komunikacyjnego w miastach oraz budownictwa infrastruktury kolejowej. Ponadto działamy również w segmencie energetyki. Nasza działalność jest zdywersyfikowana, stąd nie mamy jednego głównego odbiorcy naszych usług. Naszymi odbiorcami są m.in. zarządy miast, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, zakłady energetyczne, oraz PKP PLK.

 

jacek: Czy obecnie bierzecie udział w jakichś przetargach wspólnie z PRK?

Wiesław Nowak: Oczywiście, złożyliśmy juz wspólnie kilka ofert i realizujemy wspólnie kilka inwestycji.

 

marcin78: Na ile szacujecie obecnie udział w rynku i jak będzie się on kształtował w ciągu 5 lat?

Wiesław Nowak: Nasze udziały rynkowe szacujemy na ok. 30% w rynku infrastruktury miejskiej i ok. 10% w rynku infrastruktury kolejowej. Zamierzamy umacniać naszą pozycję na tych rynkach.

 

TRAKCJA POLSKA: Witam! Ja mam pytanie czy ZUE ma zamiar zaangażować się w dużym stopniu w zlecenia na rynku kolejowym? Pytam bo mam dziwną strategię inwestycyjną. Inwestuję w spółki, które robią coś na polskiej kolei, a to dlatego, że uważam, że to branża w której będą duże inwestycje ze względu na potrzebę modernizacji szlaków komunikacyjnych.

Wiesław Nowak: Podzielamy opinie o bardzo dobrych perspektywach rozwoju rynku infrastruktury kolejowej w Polsce, stąd nasze zainteresowanie tym rynkiem, potwierdzone zakupem PRK Kraków. :-)

 

marko: Znamy już wycenę akcji zatem chciałbym się dowiedzieć jaką ich ilość spółka chce powierzyć Inwestorom Indywidualnym?

Wiesław Nowak: Naszą intencją jest przeznaczenie ok. 20% oferty dla inwestorów indywidualnych. Ostateczne decyzje zostaną podjęte w dniu ustalenia ceny emisyjnej, czyli 13 września.

 

Wiesław Nowak: Bardzo dziękuję Państwu za interesujące i liczne pytania, żałuję, że nie udało mi się na wszystkie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że zostaną Państwo naszymi akcjonariuszami. :-) Wszystkich zainteresowanych zapraszam do punktów obsługi klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku.

Zobacz również:

18.01.2018, Aktualności

SII Poleca: Webinar Rafała Glinickiego „Wolumen – energia, która rządzi ceną”

18.01.2018, Aktualności

SII Poleca: Webinar Rafała Glinickiego „Wolumen – energia, która rządzi ceną”

SII Poleca webinar Rafała Glinickiego „Wolumen - energia, która rządzi ceną”. Wtorek, 23 stycznia, godz. 19:00

Zobacz więcej

18.01.2018, Newsroom

Spółka z NewConnect zainwestuje w technologię blockchain

18.01.2018, Newsroom

Spółka z NewConnect zainwestuje w technologię blockchain

Co ciekawe, to nie jest pierwszy taki przypadek na polskiej giełdzie.

Zobacz więcej

Czat inwestorski ze spółką ZUE S.A.