Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Relacja z NWZ Spółki Sobet S.A.

Szanowni Państwo,

 

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Sobet S.A., które odbyło się 16 sierpnia we Wrocławiu, akcjonariusze podjęli m. in. uchwały w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie ich wartości nominalnej z 1 zł do 0,20 zł (split akcji) oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru.

 

Przed przestąpieniem do głosowania w sprawie ww. uchwał pełnomocnik SII złożył na ręce przewodniczącego wniosek o poddanie pod głosowanie uchwały porządkowej w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 23 sierpnia 2010 r. Ogłoszenie przerwy w obradach dałoby największym akcjonariuszom Spółki dodatkowy czas na rozważenie naszego stanowiska, w którym negatywnie oceniliśmy projekty uchwał w sprawie podziału akcji i podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Naszym zdaniem split akcji nie doprowadzi do zwiększenia płynności obrotu akcjami Sobetu, gdyż podstawowym kryterium inwestycyjnym dla inwestorów jest kryterium kapitałowe (wartość transakcji, a nie liczba akcji). Obecnie obrót papierami Sobetu jest znikomy i nie ma żadnych podstaw do postawienia tezy, że sytuacja ta ulegnie zmianie po przeprowadzeniu splitu. Pięciokrotne zmniejszenie wartości nominalnej akcji spowoduje natomiast wyznaczenie nowego kursu giełdowego (w okolicach 1,5 zł), od którego zostanie następnie odjęta wartość teoretyczna prawa poboru. Ostatecznie akcje Sobetu będą wyceniane w okolicach jednego złotego, a w sytuacji nawet chwilowego pogorszenia się sytuacji finansowej spółki – możliwe że poniżej tej wartości, co doprowadzić może do dalszego zmniejszenia płynności akcji.

 

Negatywnie oceniamy również fakt, iż prawa poboru akcji serii D nie będą wprowadzone do obrotu. W praktyce oznacza to, że akcjonariusze muszą objąć nowe akcje po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł (po splicie), w przeciwnym razie prawa poboru wygasną prowadząc do poniesienia realnej straty. Nie jest nam znane jakiekolwiek zobowiązanie osób lub podmiotów trzecich do odkupienia praw poboru, które nie będą realizowane przez akcjonariuszy Sobetu. Najwięksi akcjonariusze nie chcieli również odpowiedzieć na pytanie, czy obejmą wszystkie akcje nowej emisji, odsprzedadzą prawa poboru czy może dopuszczą do ich wygaśnięcia.

 

Z punktu widzenia Spółki nie ma żadnego znaczenia, czy prawa poboru zostaną wprowadzone do obrotu, czy nie. W obu przypadkach Spółka pozyskałaby takie same środki. W przypadku notowania praw poboru zakończenie emisji przedłużyłoby się zaledwie o kilka dni, nie narażając Spółki na dodatkowe, istotne koszty. Akcjonariusze uzyskaliby natomiast możliwość podjęcia świadomych, racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

 

Dodatkowo dziwi fakt, iż Prezes Zarządu Spółki wykazał duże zrozumienie dla stanowiska SII i trudnej sytuacji akcjonariuszy, stwierdzając jednocześnie, że decyzję o zmianie sposobu przeprowadzenia emisji należało podjąć z dużym wyprzedzeniem. Zdaniem SII stanowisko takie jest nieuzasadnione, gdyż walne zgromadzenie jest najlepszym miejscem do podejmowania decyzji co do ostatecznego kształtu uchwał.

 

Zarząd Sobetu nie ukrywał również, że mechanizm podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawiający akcjonariuszy możliwości sprzedaży praw poboru na New Connect, został zaproponowany przez doradcę spółki, Wrocławski Dom Maklerski S.A. W podobny sposób odbyło się wcześniej podwyższenie kapitału zakładowego w LUG S.A.

 

W przypadku obu uchwał pełnomocnik SII głosował przeciwko ich podjęciu i zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu, co legitymuje nas do złożenia powództwa w trybie uchylenia lub unieważnienia uchwał. Decyzję o ewentualnych krokach prawnych podejmiemy po zakończeniu analiz prawnych.

 

Czekamy na Państwa komentarze i opinie.

 

Paweł Wielgus
Dyrektor ds. Prawnych
e-mail: pwielgus@sii.org.pl
tel: 071 332 95 66

 

 

Zobacz również:

28.11.2018, Aktualności

SII Poleca: Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

28.11.2018, Aktualności

SII Poleca: Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

Zapraszamy na konferencję „Nowoczesne Rady Nadzorcze” poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego i nadzoru nad spółkami publicznymi w Polsce.

Zobacz więcej

11.12.2018, Czat inwestorski

Doctor Brew – inwestycja w polską markę piwną. Prezentacja spółki, celu emisji udziałów i planów na przyszłość

11.12.2018, Czat inwestorski

Doctor Brew – inwestycja w polską markę piwną. Prezentacja spółki, celu emisji udziałów i planów na przyszłość

Zapraszamy na webinar z Zarządem Spółki Doctor Brew. Chcesz dowiedzieć się więcej o spółce? Zadaj pytanie zarządowi Doctor Brew. Webinar odbędzie się w czwartek, 13 grudnia o godzinie 14:00.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie