Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Relacja z NWZ Spółki Sobet S.A.

Szanowni Państwo,

 

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Sobet S.A., które odbyło się 16 sierpnia we Wrocławiu, akcjonariusze podjęli m. in. uchwały w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie ich wartości nominalnej z 1 zł do 0,20 zł (split akcji) oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru.

 

Przed przestąpieniem do głosowania w sprawie ww. uchwał pełnomocnik SII złożył na ręce przewodniczącego wniosek o poddanie pod głosowanie uchwały porządkowej w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 23 sierpnia 2010 r. Ogłoszenie przerwy w obradach dałoby największym akcjonariuszom Spółki dodatkowy czas na rozważenie naszego stanowiska, w którym negatywnie oceniliśmy projekty uchwał w sprawie podziału akcji i podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Naszym zdaniem split akcji nie doprowadzi do zwiększenia płynności obrotu akcjami Sobetu, gdyż podstawowym kryterium inwestycyjnym dla inwestorów jest kryterium kapitałowe (wartość transakcji, a nie liczba akcji). Obecnie obrót papierami Sobetu jest znikomy i nie ma żadnych podstaw do postawienia tezy, że sytuacja ta ulegnie zmianie po przeprowadzeniu splitu. Pięciokrotne zmniejszenie wartości nominalnej akcji spowoduje natomiast wyznaczenie nowego kursu giełdowego (w okolicach 1,5 zł), od którego zostanie następnie odjęta wartość teoretyczna prawa poboru. Ostatecznie akcje Sobetu będą wyceniane w okolicach jednego złotego, a w sytuacji nawet chwilowego pogorszenia się sytuacji finansowej spółki – możliwe że poniżej tej wartości, co doprowadzić może do dalszego zmniejszenia płynności akcji.

 

Negatywnie oceniamy również fakt, iż prawa poboru akcji serii D nie będą wprowadzone do obrotu. W praktyce oznacza to, że akcjonariusze muszą objąć nowe akcje po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł (po splicie), w przeciwnym razie prawa poboru wygasną prowadząc do poniesienia realnej straty. Nie jest nam znane jakiekolwiek zobowiązanie osób lub podmiotów trzecich do odkupienia praw poboru, które nie będą realizowane przez akcjonariuszy Sobetu. Najwięksi akcjonariusze nie chcieli również odpowiedzieć na pytanie, czy obejmą wszystkie akcje nowej emisji, odsprzedadzą prawa poboru czy może dopuszczą do ich wygaśnięcia.

 

Z punktu widzenia Spółki nie ma żadnego znaczenia, czy prawa poboru zostaną wprowadzone do obrotu, czy nie. W obu przypadkach Spółka pozyskałaby takie same środki. W przypadku notowania praw poboru zakończenie emisji przedłużyłoby się zaledwie o kilka dni, nie narażając Spółki na dodatkowe, istotne koszty. Akcjonariusze uzyskaliby natomiast możliwość podjęcia świadomych, racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

 

Dodatkowo dziwi fakt, iż Prezes Zarządu Spółki wykazał duże zrozumienie dla stanowiska SII i trudnej sytuacji akcjonariuszy, stwierdzając jednocześnie, że decyzję o zmianie sposobu przeprowadzenia emisji należało podjąć z dużym wyprzedzeniem. Zdaniem SII stanowisko takie jest nieuzasadnione, gdyż walne zgromadzenie jest najlepszym miejscem do podejmowania decyzji co do ostatecznego kształtu uchwał.

 

Zarząd Sobetu nie ukrywał również, że mechanizm podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawiający akcjonariuszy możliwości sprzedaży praw poboru na New Connect, został zaproponowany przez doradcę spółki, Wrocławski Dom Maklerski S.A. W podobny sposób odbyło się wcześniej podwyższenie kapitału zakładowego w LUG S.A.

 

W przypadku obu uchwał pełnomocnik SII głosował przeciwko ich podjęciu i zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu, co legitymuje nas do złożenia powództwa w trybie uchylenia lub unieważnienia uchwał. Decyzję o ewentualnych krokach prawnych podejmiemy po zakończeniu analiz prawnych.

 

Czekamy na Państwa komentarze i opinie.

 

Paweł Wielgus
Dyrektor ds. Prawnych
e-mail: pwielgus@sii.org.pl
tel: 071 332 95 66

 

 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

Logo SII