Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

I&B System S.A. - nabycie akcji własnych

Szanowni Państwo,

 

w związku z planowanym udziałem SII w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu I&B System S.A. zwołanym na dzień 22 lipca 2010 r. przesłaliśmy na ręce Prezesa Zarządu pismo informujące, iż projekt uchwały w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie, opublikowany przez Spółkę raportem bieżącym nr 39/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r., obarczony jest wadą prawną. Projekt uchwały przedstawiony został przez jednego z akcjonariuszy Spółki i przewiduje możliwość przeznaczenia akcji własnych do dalszej odsprzedaży bądź też wymiany na udziały przejmowanych podmiotów.

 

Udzielenie przez walne zgromadzenie upoważnienia do nabycia akcji własnych dozwolone jest jedynie wówczas, gdy łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie jest wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego z zysku w sposób analogiczny jak w przypadku kapitału rezerwowego utworzonego na wypłatę dywidendy. Przedstawione akcjonariuszom projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 lipca 2010 r. nie przewidują utworzenia kapitału rezerwowego. Analiza bilansu spółki za rok obrotowy 2009 wskazuje ponadto, iż w chwili obecnej spółka nie ma możliwości utworzenia odpowiedniego kapitału rezerwowego.

 

Utworzenia kapitału rezerwowego nie wymaga natomiast podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych w celu umorzenia. Zdaniem SII powszechna praktyka rynkowa, polegająca na podjęciu uchwały w sprawie skupu akcji własnych w celu ich umorzenia, a następnie podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia skupionych akcji własnych bez jednoczesnego utworzenia kapitału rezerwowego, stanowi obejście przepisów Kodeksu spółek handlowych, szczególnie w ujęciu interpretacji celowościowej tych przepisów.

 

Przepisy szczególne dopuszczają wprawdzie sytuację, w której nabycie akcji własnych zostanie dokonane z naruszeniem przepisów o kapitale rezerwowym, jednak doprowadzi to do sytuacji, w której akcje te muszą zostać zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia przez spółkę, w przeciwnym razie zarząd spółki dokona ich niezwłocznego umorzenia. Podjęcie uchwały o treści zaproponowanej przez akcjonariusza wymusi tym samym zbycie akcji w ustawowym terminie jednego roku, bez względu na okoliczności lub otoczenie makroekonomiczne, albo też ich umorzenie. W przypadku braku korzystnych dla spółki ofert zakupu akcji własnych lub braku możliwości ustalenia parytetu wymiany udziałów na potrzeby ewentualnego przejęcia innego podmiotu, cel podjęcia uchwały nie zostanie zrealizowany, gdyż ustawa nakłada obowiązek umorzenia akcji własnych.

 

W przypadku poddania pod głosowanie uchwały w formie niezmienionej SII opowie się przeciwko podjęciu tej uchwały, gdyż naszym zdaniem interpretacji przepisów dotyczących nabycia akcji własnych należy dokonać przez pryzmat celu, jakim kierował się ustawodawca, jak również w świetle sytuacji finansowej, w jakiej obecnie znajduje się spółka oraz jej potrzeb finansowych wynikajacych z planowanego rozwoju.

 

Paweł Wielgus
Dyrektor ds. Prawnych
e-mail: pwielgus@sii.org.pl
tel: 071 332 95 66

 

 

Zobacz również:

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla Grupy Mex Polska – zarządzającej lokalami gastronomicznymi „The Mexican”, „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz „PanKejk”.

Zobacz więcej

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

Mintos to klasyczny fintech, który działa jako internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu. Oferujemy inwestorom detalicznym możliwość inwestowania, w sposób łatwy i przejrzysty, w pożyczki udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe z całego świata. Misją firmy jest ułatwienie swobodnego i skutecznego przepływu kapitału.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie