Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Relacja z ZWZA EFH S.A.

Szanowni Panstwo,

 

W dniu 24 czerwca 2010 roku, Piotr Cieślak reprezentując Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wziął udział w ZWZ Spółki EFH S.A. Reprezentant SII był jedynym reprezentantem inwestorów indywidualnych podczas niniejszego ZWZA.

 

Główne punkty porządku obrad:

 

 • Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
 • Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
 • Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
 • Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
 • Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K i L.
 • Podjęcie uchwały w sprawie:
  - obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 59.272.574,00 zł przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 2,00 zł do 1,00 zł w celu zbliżenia wartości nominalnej akcji Spółki do ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwienia Spółce pozyskiwanie nowych środków poprzez emisję nowych akcji,
   - podwyższenia kapitału- zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji,
   - zmiany Statutu Spółki.-
 • Podjęcie uchwały w sprawie:
  - obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 59.272.574,00 zł przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 2,00 zł do 1,00 zł w celu zbliżenia wartości nominalnej akcji Spółki do ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwienia Spółce pozyskiwania nowych środków poprzez emisję nowych akcji,
  - zmiany Statutu Spółki.
 • Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
 • Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej.

 

 

Przedstawiciel SII zadał podczas obrad szereg pytań dotyczących zarówno sytuacji finansowej spółki, inwestycji spółki, sprzedaży akcji EFH Żurawie Wieżowe, emisji akcji, a także zwrócił uwagę na słabą politykę informacyjną spółki, w szczególności względem inwestorów indywidualnych.

 

W ramach odpowiedzi na zadawane pytania reprezentant SII usłyszał m.in., że Spółka zamierza w zależności od powodzenia emisji, istotnie zredukować zadłużenie finansowe, w tym w szczególności krótkoterminowe, poprawiając tym samym płynność finansową.

 

Spółka wyjaśniła, że decyzja o sprzedaży akcji Żurawi Wieżowych wynikała tylko i wyłącznie z pilnej  potrzeby pozyskania gotówki i w związku z istotą sytuacji, decyzja nie była poprzedzona analizą atrakcyjności ceny sprzedaży.

 

Zarząd wyjaśnił także, że decyzja o inwestycji w Piasecznie wynikała z analizy i pozytywnej oceny atrakcyjności lokalizacji, bliskości innych obiektów komercyjnych, możliwości realizacji atrakcyjnych inwestycji na tym terenie, a także z faktu niskiej podaży gruntów w tym konkretnym miejscu i bliskiej okolicy.

 

Z  kolei w przypadku inwestycji w spółkę Yona, Zarząd przekazał informację, że nieruchomość, jako aktywo została wyceniona przez niezależnych ekspertów znacznie powyżej ceny zakupu.

 

Przedstawiciel SII zadał również pytanie dotyczące sytuacji finansowej nabytego Hotelu Millenium. Zarząd przekazał informację, że podmiot ten jest rentowny.

 

Podczas obrad podniesiona została także kwestia restrukturyzacji hoteli, m.in. w zakresie kosztowej. Zarząd poinformował, że na poziomie operacyjnym dokonuje wszelkich możliwych cięć kosztów, m.in. przez centralizacje wielu działań, które do tej pory były realizowane przez każdy z hoteli z osobna.

 

Reprezentant SII zadał także pytania dotyczące doniesień prasowych na temat służbowych helikopterów oraz drogich, wysokiej klasy samochodów oraz poruszył kwestie słabej komunikacji spółki z rynkiem.

 

Odnośnie informacji, jakie pojawiły się w prasie dotyczących samochodów i helikopterów, Zarząd zdementował nieprawdziwe informacje zawarte w gazecie. Zarząd podkreślił, że były to aktywa przekazane wcześniej w leasing klientom EFH. Zakup tego typu aktywów EFH finansował ze środków pozyskanych z reguły od instytucji finansowych, zabezpieczonych tym aktywem i oddanym w użytkowanie stronie trzeciej. EFH  zajmowało się przez kilkanaście lat działalnością leasingową w ramach której zostało sfinansowanych kilkaset zakupów różnego rodzaju dóbr (samochodów, maszyn, urządzeń itp.). Działalność ta jako całość była dochodowa ponieważ EFH zarabiało na marży pomiędzy kosztem finansowania udzielonego EFH przez np. bank, a kosztem przerzuconym na klienta. Po leasingu, który z reguły trwał od 4 do 6 lat, aktywa te wracały do spółki i były sprzedawane. Zarówno helikoptery, jak i bentleye miały związek właśnie z tą działalnością. Ze względu jednak na wzrost konkurencji w tym obszarze i coraz mniejsze możliwości pozyskiwania środków na tę działalność, spółka zdecydowała się ją wygasić. Na chwilę obecną na ukończeniu znajdują się ostatnie umowy leasingu (w większości dotyczą leasingu samochodów osobowych), a nowe umowy  nie są zawierane.

 

Z kolei w zakresie słabej polityki informacyjnej Zarząd potwierdził, że również dostrzega ten problem i w celu zmiany, a tym samym poprawy dotychczasowej sytuacji podjął współpracę z firmą z Agencją PR, która ma poprawić sposób komunikacji firmy z inwestorami.

 

W trakcie dyskusji nad punktami dotyczącymi obniżenia kapitału zakładowego i emisji akcji, przedstawiciel SII wyraził pogląd, że pierwotny kształt projektu uchwały niesie poważne ryzyko postępowania konwokacyjnego. Wynikało to z błędnego sformułowania uchwały. Zarząd jednak przedstawił drugą uchwałę, która eliminowała ryzyko dla akcjonariuszy. Środki z emisji Spółka zamierza spożytkować na zakup jednej nieruchomości komercyjnej (najprawdopodobniej biurowca) wynajętej długoterminowo, niezadłużonej, bądź nieznacznie zadłużonej, generującej stały dochód na poziomie netto. Ponadto około 30 mln zł spółka chciałaby przeznaczyć na redukcję zadłużenia krótkoterminowego w bieżącym roku obrotowym co ma skutkować znaczną poprawą wyników i płynności dzięki obniżeniu kosztów finansowych.

 

Finalnie więc przedstawiciel SII glosował przeciw pierwszej propozycji uchwały dotyczącej emisji, podobnie jak pozostali obecni akcjonariusze. Poparł natomiast nowy projekt uchwały, uważając, że pozyskanie środków finansowych na spłatę zadłużenia jest obecnie w interesie spółki.

 

Ponadto Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej:


Pana Franciszka Kubiczka – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pana Łukasza Jagiełło – Sekretarza Rady Nadzorczej,
Pana Jana Marię Koprowskiego – Członka Rady Nadzorczej.

powołało natomiast na członków Rady Nadzorczej:


1. Pana Jacka Waksmundzkiego,
2. Pana Grzegorza Leszczyńskiego,
3. Panią Beatę Stelmach,
4. Panią Elżbietę Karolak.

 

Piotr Cieślak

pcieslak@sii.org.pl

Zobacz również:

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

Nie jest tajemnicą, że stan polskiej służby zdrowia jest, mówiąc wprost, fatalny. Wszelkie statystyki, badania czy sondaże jasno wskazują, że Polska na tle innych krajów Europy wypada bardzo słabo.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie