Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Wikana SA - błąd w proponowanej zmianie statutu spółki

Szanowni Państwo,

 

w raporcie bieżącym nr 14/2010 z dnia 7 maja 2010 r., w którym Spółka Wikana S.A. poinformowała o proponowanych zmianach Statutu będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 czerwca 2010 r., znalazł się zapis sprzeczny z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

 

Zgodnie z przytoczonym przepisem Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

 

Zgodnie z proponowanym brzmieniem § 22 Statutu Spółki nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 20% kapitału akcyjnego.

 

Ponieważ co do zasady statut spółki publicznej powinien być zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi, proponowane brzmienie § 22 Statutu uznać można jako oczywistą pomyłkę pisarską polegającą na zamianie sformułowania „jedna dwudziesta” na „20%”. Niemniej jednak przyjęcie zmian Statutu w proponowanym brzmieniu prowadzić może w przyszłości do istotnych dla spółki następstw prawnych.

 

W związku z powyższym zwróciliśmy się do Prezesa Zarządu Spółki Wikana S.A. z wnioskiem o zweryfikowanie poprawności proponowanego brzmienia statutu w zakresie wskazanym powyżej oraz wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie, a jeśli poruszona kwestia nie budzi żadnych wątpliwości – o jak najszybszą korektę w trybie raportu bieżącego.

 

Paweł Wielgus
Dyrektor ds. Prawnych
e-mail: pwielgus@sii.org.pl
tel: 071 332 95 66

 


Projekt uchwały w sprawie zmian statutu Spółki został skorygowany raportem bieżącym nr 15/2010 z dnia 28 maja 2010 r.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

Logo SII