Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Relacja z NWZA Mewa S.A.

Szanowni Państwo,

 

W dniu 15 lutego 2010 roku Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) reprezentowane przez pełnomocnika wzięło udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZA) ZD MEWA S.A. w siedzibie Spółki w Biłgoraju.

 

Na NWZA obecnych było XX akcjonariuszy Spółki, Reprezentowali oni   950 337 174  głosów co stanowi 30,97% wszystkich głosów i kapitału zakładowego. W tym 5 akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 15 lutego 2010 roku:

 

Lp

Akcjonariusz

Liczba akcji

i głosów na NWZ

Procentowy udział

w liczbie głosów na NWZ

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

1.

Kenicer Dorota

 22...

23,85

7,38

2.

Kiszka Józef

 34...

35,85

11,11

3.

PACTOR Sp. z o.o.

106 477 954

11,20

3,47

4.

POTEMPA INKASSO Sp. z o.o.

 13...

14,11

4,37

5.

Winiarczyk Marek

 55...

5,79

1,79

 

NWZA zostało zwołane w dniu 12 października 2009 na wniosek akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. przez Pactor sp. z o.o. oraz Potempa Inkasso sp. z o.o.  Ww. Akcjonariusze przedstawili projekty uchwał w sprawie:  połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji Spółki w jedną wspólną serię; scalenie akcji Spółki w stosunku 106:1; upoważnienie Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych. W związku  scaleniem akcji Spółka podpisał umowę z Pan Józef Kiszka będąc jednym z głównych akcjonariuszy dotyczącą uzupełnienia niedoborów scaleniowych, jednocześnie Pan Józef Kiszka przedstawił swój projekt uchwały nr 4/2010 dotyczącej m.in. tzn. resplitu w którym uwzględnił zawartą umowę.

 

W trakcie głosowania nad projektami uchwały nr 4/2010 Akcjonariusze odstąpili od głosowania nad projektem przedstawionym przez wnioskodawców tj. Pactor sp. z o.o. oraz Potempa Inkaso sp. z o.o. ze względu na braki formalne związane z uzupełnieniem niedoborów scaleniowych. W ww. projekcie Akcjonariuszem wskazanym jako uzupełniający niedobór była spółka Pactor sp. z o.o., lecz nie podpisała stosownej umowy ze Spółka. W związku z tym została jednomyślnie podjęta uchwała zaproponowana przez Pana Józefa Kiszkę.

 

Podczas NWZA pełnomocnik przekazał listę pytań do Zarządu Spółki w dniu 11 marca otrzymał odpowiedz na zadane pytania które znajdują się poniżej.

 

 

Pytania SII do Zarządu ZD Mewa SA

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę dotyczącą resplitu. Czy w opinii zarządu istnieją jakiekolwiek zagrożenia dla realizacji procesu scalenia akcji, a jeśli tak to jakie?

 

Z punktu widzenia przepisów prawa Zarząd nie widzi żadnych zagrożeń. Proces resplitu prowadzony jest drogą przetartą przez inne spółki. Zarząd dołoży wszelkich starań aby proces skutecznie i sprawnie przeprowadzić

 

 

Wielu akcjonariuszy od dłuższego czasu, ze względu na barierę cenową i płynnościową nie miało możliwości dokonania transakcji na akcjach Mewy. Istnieje więc ryzyko potencjalnej nadpodaży po przeprowadzeniu procesu resplitu. Czy Zarząd ma pomysł na to, aby przekonać akcjonariuszy do pozostania w akcjonariacie? Czy Zarząd zamierza przedstawić akcjonariuszom informacje na temat koncepcji i strategii rozwoju Grupy, w tym m.in. spółek zależnych ?

Jakie działania podejmuje obecnie Zarząd w celu poprawy wyników finansowych Spółki, jaki i spółek zależnych (Szame sp. z o.o. oraz Lookat sp. z o.o.) ?

 

 

Rynek działa na zasadzie popytu i podaży - jeśli akcjonariusze sprzedadzą akcje to znaczy, że inni je kupią. Wyniki Spółki w 2009 r. były dobre, szczególnie na tle głębokiego kryzysu, problemów i bankructw spółek z branży.

 

Głównym zadaniem Zarządu w br. jest utrzymanie poziomu przychodów z działalności handlowej Mewy i efektywne wykorzystywanie kapitału spółki. Spółka Szame zajmująca się produkcją dzianin pozyskuje nowych odbiorców, w tym zagranicznych. Spółka Meva Fashion (nie ma Lookat sp. z o.o.)  prowadzi działalność w ograniczonym zakresie.

 

Jak Zarząd ocenia dotychczasowe efekty restrukturyzacji Grupy?

 

Spółka w 2009 r. osiągnęła zysk netto, po raz pierwszy od 4 lat. Na ten wynik złożyły się m.in. wzrost przychodów o blisko 20 %, rozszerzenie oferty produktowej, zamknięcie nierentownej sieci sklepów oraz radykalne ograniczenie kosztów ogólnych i kosztów sprzedaży. Prowadzone są dalsze działania zmierzające do zwiększenia rentowności. Zarząd ocenia, że są  jeszcze rezerwy do zagospodarowania w wymienionych obszarach.

 

Czy Zarząd widzi możliwość rozwiązania konfliktu z GPPI  jeszcze przed dniem pierwszego notowania scalonych akcji?

 

Na razie nie widzimy takiej możliwości ze względu na postawę Zarządu GPPI SA w zakresie nierespektowania praw akcjonariuszy oraz obowiązków Zarządu GPPI SA wobec akcjonariuszy (w tym wobec akcjonariusza dominującego, jakim jest Mewa SA), o czym informujemy w raportach bieżących. W naszej ocenie Zarząd GPPI SA nie wypełnia obowiązków wynikających zarówno z ksh, ustawy o rachunkowości jak i uchwały NWZ Spółki o zasadach sporządzania sprawozdań finansowych. Podobnie rzecz ma się w zakresie przestrzegania przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek na rynku New Connect. Władze GPW wszczęły postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

 

Spółka GPPI w grudniu 2009 roku powinna wykupić obligacje w wysokości 1,85 mln złotych, czy GPPI wywiązało się z tej umowy? Czy Zarząd Mewy posiada jakiekolwiek informacje na ten temat? Dlaczego w grudniu 2009 roku Mewa przeniosła całość własności należności GPPI do swoich spółek zależnych w łącznej kwocie 2.388,00 tys. zł?

 

Obligacje serii B w kwocie 1.850 tys. zł nie zostały dotąd przez GPPI SA wykupione.

Mimo wezwań do zapłaty skierowanych przez Spółkę Szame (na którą scedowaliśmy przed datą wymagalności wierzytelności należności z tytułu tych obligacji) Zarząd GPPI SA nie wpłacił wymaganych kwot. Spółki Szame oraz Meva Fashion, które są wierzycielami GPPI SA zamierzają podjąć radykalne kroki zmierzające do odzyskania należności.  Sprzedaż i podział wierzytelności miały na celu zwiększenie skuteczności procesu windykacji tych bezspornych i wymagalnych kwot.

W dniu 10.03.2010 r. GPPI spłaciła w terminie pożyczkę w kwocie 400 tys. zł wraz z odsetkami.

 

 

Patryk Charkot

SII O/Lublin

Zobacz również:

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

Nie jest tajemnicą, że stan polskiej służby zdrowia jest, mówiąc wprost, fatalny. Wszelkie statystyki, badania czy sondaże jasno wskazują, że Polska na tle innych krajów Europy wypada bardzo słabo.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie