Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Sovereign Capital SA - spór pomiędzy spółką i KNF

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję UKNF w sprawie zakazania dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Sovereign Capital S.A. z przyczyn proceduralnych. Według UKNF Sąd Administracyjny nie stwierdził nieważności decyzji UKNF, nie wykazał naruszenia prawa materialnego przez UKNF oraz nie zakwestionował poglądu, że prospekt emisyjny spółki Sovereign Capital S.A. był nieprawidłowy. Według UKNF, WSA oceniał jedynie aspekty procesowe sprawy, tj. stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Wyrok jest nieprawomocny i przysługuje od niego skarga kasacyjna, która według zapowiedzi UKNF zostanie wniesiona po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.

 

Dopuszczenie do obrotu akcji serii C możliwe będzie jedynie po przygotowaniu nowego prospektu emisyjnego, gdyż w chwili obecnej upłynął roczny termin ważności prospektu, określony art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej.

 

Zwracamy uwagę, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sovereign Capital S.A. w dniu 15 stycznia 2010 r. podjęta została Uchwała nr 17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, a także Uchwała nr 18 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B, C i D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. Tym samym Zarząd Spółki został zobowiązany przez NWZ do przygotowania i złożenia w KNF prospektu emisyjnego.

 

Paweł Wielgus
Specjalista ds. Interwencji i Analiz
e-mail: pwielgus@sii.org.pl
tel: 071 332 95 66

 

 

 

 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Logo SII