Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

ZD Mewa SA - planowany udział SII w NWZ w dniu 15 lutego 2010 r.

Szanowni Państwo,


informujemy o planowanym udziale SII w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zakłady Dziewiarskie Mewa S.A., które odbędzie się w dniu 15 lutego 2010 r. w siedzibie Spółki w Biłgoraju. Zaproponowany porządek obrad przewiduje m. in. podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji (tzw. resplit) oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej.

 

Scalenie akcji jest wydarzeniem doniosłym dla akcjonariuszy każdej spółki publicznej, gdyż istotnie zmienia charakter obrotu jej akcjami, a w przypadku ZD Mewa S.A. jest również warunkiem koniecznym do powrotu Spółki do systemu notowań ciągłych. Upłynnienie kursu w wyniku przeprowadzenia scalenia akcji wprowadza jednak dodatkowe ryzyko w postaci przeceny walorów, jeśli ZD Mewa S.A. wyraźnie nie poprawi swojej sytuacji finansowej. Udział SII w NWZ w dniu 15 lutego 2010 r. pozwoli na ocenę wpływu resplitu na sytuację akcjonariuszy Spółki.

 

Prawo uczestnictwa w NWZ mają osoby będące akcjonariuszami ZD Mewa S.A. na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniu 30 stycznia 2010 r.

 

Aby dokonać rejestracji na NWZ należy złożyć w biurze lub domu maklerskim prowadzącym rachunek inwestycyjny, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2010 r. (31 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy), dyspozycję wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Przypominamy, iż wystawienie imiennego zaświadczenia nie wiąże się z blokadą akcji na rachunku inwestycyjnym, przez co możliwe jest przenoszenie prawa własności akcji pomiędzy dniem rejestracji a dniem walnego zgromadzenia.

 

Akcjonariusze nie mają obowiązku odbierania z domów i biur maklerskich imiennych zaświadczeń w tradycyjnej formie papierowej, a Zarząd Spółki nie ma prawa wymagać ich okazania przed rozpoczęciem obrad. Obowiązkiem podmiotu prowadzącego rachunek inwestycyjny jest przekazanie odpowiedniej informacji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który z kolei przekaże ją Spółce. W ten sposób wydanie dyspozycji telefonicznej jest wystarczającym środkiem do poprawnej rejestracji na NWZ.

 

Akcjonariusze mogą brać udział w NWZ osobiście lub przez pełnomocników. Zachęcamy szczególnie do udzielania pełnomocnictwa Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. W celu udzielenia pełnomocnictwa należy wypełnić zamieszczony na końcu strony wzór pełnomocnictwa i przesłać jego oryginał pocztą tradycyjną na adres:

 

Paweł Wielgus

Biuro Zarządu

Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

ul. Długopolska 22

50 – 560 Wrocław

 

Oryginały pełnomocnictw powinny trafić do Biura Zarządu SII najpóźniej w przeddzień NWZ.

 

Wraz z udzieleniem pełnomocnictwa należy przekazać odpowiednią instrukcję głosowania dla pełnomocnika. Instrukcję taką można przesłać w formie elektronicznej na adres pwielgus@sii.org.pl. Treść i forma instrukcji głosowania są całkowicie dowolne. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do udzielenia instrukcji głosowania prosimy o kontakt pod numerem telefonu 071 332 95 66.

 

Zwracamy również uwagę, że korzystanie z pełnomocnictw i instrukcji głosowania dla pełnomocnika zamieszczonych na stronie internetowej Spółki ZD Mewa S.A. nie jest obligatoryjne (wbrew temu, co wynika z ogłoszenia Zarządu ZD Mewa S.A. o zwołaniu NWZ).

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

 

Paweł Wielgus
Specjalista ds. Interwencji i Analiz
e-mail:
pwielgus@sii.org.pl
tel: 071 332 95 66

 

Wzór pełnomocnictwa

 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

Logo SII