Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Fon S.A.- Komentarz SII do decyzji Sądu

Szanowni Państwo,

 

w związku z licznymi pytaniami akcjonariuszy oraz treścią raportu bieżącego spółki FON S.A. nr 55/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. oświadczamy, że w dniu 20 listopada 2009 r. Stowarzyszenie powzięło informację o ogłoszeniu w dniu 20 listopada 2009 r. przez Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie X Wydział Gospodarczy  wyroku w sprawie z powództwa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych przeciwko spółce FON S.A., Sąd oddalił powództwo.

 

Pozew dotyczył uchylenia uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń spółki FON S.A. z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie kolejno scalenia akcji, obniżenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Stowarzyszenie szanuje wyrok Sądu, jednak wyraża przy tym zaniepokojenie faktem, iż Sąd nie dostrzegł zagrożenia związanego z wykonaniem zaskarżonych uchwał w postaci możliwości wykorzystania tychże uchwał do przejęcia kontroli nad spółką z wykorzystaniem środków pieniężnych znacznie mniejszych, niż wynika to z kapitalizacji rynkowej spółki. Warto też zauważyć, że zgodnie z decyzją Sądu projekt uchwały spółki publicznej może w swojej treści zawierać informacje o niewielkiej emisji, by z kolei podczas Walnego Zgromadzenia zmienić uchwałę tak, aby emisja pozwalała na przejęcie kontroli nad spółką. Z tego też powodu wyrok jest dla Stowarzyszenia niezrozumiały.

 

Stowarzyszenie podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, iż wprowadzenie daleko idących zmian do projektów uchwał tuż przed głosowaniem na walnym zgromadzeniu jest wyrazem braku poszanowania akcjonariuszy mniejszościowych, a jednocześnie sprzeczne z dobrymi obyczajami, jakimi powinny kierować się spółki giełdowe. Prawo rynku kapitałowego nakłada na spółkę publiczną obowiązek publikacji projektów uchwał z dużym wyprzedzeniem, co ma na celu umożliwienie akcjonariuszom zapoznanie się z treścią projektu oraz odpowiednią jego oceną. Obowiązek publikacji projektów uchwał może okazać się jednak z punktu widzenia akcjonariuszy bezużyteczny, skoro w dniu Walnego Zgromadzenia może dojść do bardzo daleko idących zmian merytorycznych w ich treści.

 

W związku z powyższym ogłoszony wyrok może nieść daleko idące konsekwencje dla akcjonariuszy spółek publicznych, albowiem podobne sytuacje mogą mieć miejsce w przyszłości. Zdaniem SII wyrok sądu pozbawia inwestorów możliwości racjonalnej oceny i analizy porządku obrad. Oznacza też, że niektóre ustawowe obowiązki informacyjne spółki publicznej w dużym zakresie mogą stracić na znaczeniu, a obecne regulacje prawne mogą być nadużywane, w sprzeczności z dobrymi obyczajami.

 

SII przypomina również, że zaraz po złożeniu powództwa, kolejne Walne Zgromadzenie spółki FON S.A. uchyliło zaskarżone uchwały, przez co przedmiot sporu przestał istnieć. SII nie wycofało jednak powództwa (chociaż była taka możliwość), gdyż uznało, iż ostateczne wyjaśnienie sprawy jest obowiązkiem wynikającym z charakteru działalności statutowej Stowarzyszenie i leży w przede wszystkim interesie całego rynku.

 

Stowarzyszenie pozostawia bez komentarza treść raportu bieżącego spółki FON S.A. nr 55/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. zawierającą stwierdzenie, jakoby działania SII były  „działaniami PR-wymi, reklamującymi SII”  Uważamy, że tego typu komentarze dobitnie i jednoznacznie świadczą o „rzetelności i jakości” komunikatów spółki FON S.A. i stoją w sprzeczności z kulturą korporacyjną spółek publicznych.

 

Należy podkreślić, że działalność Stowarzyszenia od zawsze pozostaje w zgodzie z prawem i w pierwszej kolejności ma na celu ochronę praw i interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Odpowiedzialność za niejasną politykę informacyjną ponosi zarząd spółki. Stowarzyszenie podejmuje natomiast te działania, które mogą doprowadzić do pełniejszego zapoznania się przez akcjonariuszy z sytuacją w spółce i jej planami.

 

Przypominamy również, że choć spółka opublikowała kompletny raport bieżący w odpowiedzi na ogłoszony wyrok, to należy zwrócić uwagę, iż nie wywiązała się z obowiązku publikacji raportu po powzięciu informacji o złożeniu powództwa. Pozew o uchylenie uchwał podlegał obowiązkom informacyjnym zgodnie z wówczas obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Wybiórczość informacyjna spółki jest więc całkowicie niezrozumiała i kolejny raz daje dowód „rzetelności i jakości” prowadzonej przez spółkę polityki informacyjnej.

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

 

 Zobacz również:

15.02.2019, Aktualności

Certyfikaty ING Turbo oparte o nowe instrumenty bazowe – CCC S.A. oraz Grupa Lotos S.A.

15.02.2019, Aktualności

Certyfikaty ING Turbo oparte o nowe instrumenty bazowe – CCC S.A. oraz Grupa Lotos S.A.

15 lutego na Giełdzie Papierów Wartościowych zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego certyfikaty strukturyzowane ING Turbo oparte o akcję spółki CCC S.A. oraz Grupy Lotos S.A.

Zobacz więcej

15.02.2019, Newsroom

Relacja z czatu inwestorskiego Echo Investment. O zmianach cen nieruchomości i nie tylko

15.02.2019, Newsroom

Relacja z czatu inwestorskiego Echo Investment. O zmianach cen nieruchomości i nie tylko

Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych spółki odpowiadał na pytania inwestorów dotyczące rynku mieszkań na wynajem, zmian cen nieruchomości oraz rosnących kosztów prac budowlanych.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie