Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

SII złożyło do sądu wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane podczas WZA Kopex

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w dniu 30 czerwca 2009 roku złożyło do du Rejonowego Katowicach wniosek w trybie art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych o zobowiązanie Zarządu spółki Kopex Spółka Akcyjna do udzielenia odpowiedzi Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych na pytania zadane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kopex S.A. w dniu 25.06.2009.

 

Niniejszy wniosek podyktowany został faktem odmowy udzielania akcjonariuszowi odpowiedzi dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Kopex S.A. (Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2008” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za 2008 rok”)

 

Pytania zadane przez przedstawiciela Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych dotyczyły kwestii akwizycji, która zrealizowana została w 2008 roku w ramach Grupy Kopex S.A. Uszczegółowiając chodziło o operację przejęcia Spółki Zakłady Elektroniki Górniczej S.A. („ZEG S.A.”), a także potencjalnych innych aktywów spółki Infrabud sp. z o.o. Geneza operacji sięga 2007 roku, kiedy należące do Grupy Kopex S.A. i ujęte w jej skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą pełną, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. („ZZM S.A.”) podpisały umowę przedwstępną nabycia udziałów w spółce ZEG S.A. Realizacja umowy przedwstępnej nastąpiła jednak dopiero w 2008 roku. Jednym z warunków zawieszających umowę było przeniesienie udziałów w spółce ZEG S.A. do Infrabud sp. z o.o. Finalnie więc należące do Kopexu Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. nabyły firmę Infrabud sp. z o.o., której aktywa składały się m.in. z akcji publicznej spółki ZEG S.A. Akcjonariusze Kopex S.A. na podstawie dostępnych komunikatów nie byli w stanie ocenić, czy akcje ZEG S.A. były jedynymi aktywami spółki Infrabud S.A., czy też były jednym z wielu cennych aktywów tej spółki. W efekcie akcjonariusze nie mają możliwości, by ocenić na ile sensowny był zakup firmy Infrabud sp. z o.o. za cenę 32.711.800 zł.

 

W związku z potrzebą doprecyzowania szczegółów opisanej wyżej operacji Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zadało podczas obrad WZA spółki Kopex w dniu 25 czerwca 2009 następujące pytania:

 

  • Czy w momencie nabycia przez ZZM S.A. (Spółkę z Grupy Kopex S.A.) firmy Infrabud sp. z o.o. (w 2008 roku) znajdowały się w spółce Infrabud sp. z o.o. inne aktywa poza akcjami ZEG S.A.? Jeśli tak, to jakie były to aktywa, jaką miały wartość?

 

  • Dlaczego jednym z warunków zawieszających przedwstępną umowę nabycia akcji ZEG S.A. od Funduszu BBI NFI Capital S.A. (realizacja i wykonanie umowy nastąpiła w 2008 roku) było wniesienie akcji ZEG S.A. do spółki Infrabud sp. z o.o.? Dlaczego spółka ZZM S.A. (należąca do Grupy Kopex S.A.) nie nabyła tych aktywów w sposób bezpośredni?

 

 

W odpowiedzi na zadane pytania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował przedstawiciela Stowarzyszenia, że Zarząd spółki nie udzieli odpowiedzi w powyższych kwestiach, gdyż nie jest to Walne Zgromadzenie spółki ZEG S.A., a pytania nie dotyczą porządku obrad spółki Kopex S.A. 

 

W związku z powyższym przedstawiciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu wobec odmowy odpowiedzi na powyższe pytania, gdyż dawało to podstawę prawną do skorzystania z art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

 

W ocenie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych uzasadnianie odmowy udzielenia odpowiedzi wydaje się zupełnie nieracjonalne. Trudno bowiem oczekiwać, aby sama spółka ZEG S.A. mogła udzielić informacji dotyczących przejęcia, którego była przedmiotem. Spółka ZEG S.A. nie decydowała o formie przejęcia, nie decydowała o cenie przejęcia, a także nie decydowała o warunkach przejęcia. Stronami umowy były bowiem spółki BBI NFI Capital S.A. oraz ZZM S.A. (należąca do Grupy Kopex S.A.). W związku z powyższym, to BBI NFI Capital S.A., a także spółka należąca do giełdowej Grupy Kopex S.A. decydowały o wszelkich parametrach transakcji.

 

Ponadto w opinii Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zadane pytania bezwzględnie mieściły się w porządku obrad ZWZA Kopex S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2009 roku. Należy bowiem zwrócić uwagę, że pośrednie przejęcie akcji ZEG S.A., w ramach operacji nabycia firmy Infrabud sp. z o.o. dotyczy de facto spółki Kopex S.A., która jest niemal 100% udziałowcem spółki ZZM S.A. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych chciało pozyskać informacje o szczegółach operacji przejęcia spółki Infrabud sp. z o.o., która miała miejsce w 2008 roku, albowiem komunikaty spółki Kopex S.A. za okres 2008 roku nie dawały odpowiedzi na istniejące wątpliwości. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych chciało między innymi dowiedzieć się, czy Grupa Kopex S.A. racjonalnie gospodarowała w 2008 roku swoim majątkiem, w tym między innymi środkami pieniężnymi. Stowarzyszenie chciało dokonać przy tym oceny sensowności operacji nabycia spółki Infrabud sp. z o.o. Tymczasem Stowarzyszenie nie wiedząc, jakie aktywa poza akcjami ZEG S.A. zawierały się w aktywach spółki Infrabud sp. z o.o., a także jaką miały wartość, nie jest w stanie dokonać takiej oceny. Tymczasem informacje te są niezbędne do oceny pracy Zarządu, jak i Rady Nadzorczej Kopex S.A. w 2008 roku, w tym niezbędne również były do podjęcia odpowiedniej decyzji w sprawie udzielenia absolutorium zarówno Członkom Zarządu, jak i Rady Nadzorczej. Warty podkreślenia jest również fakt, że informacja dotycząca operacji przejęcia spółki Infrabud sp. z o.o. przez ZZM S.A. opisana została w sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Kopex S.A. na stronie 16, co również potwierdza tezę, że operacja nabycia spółki Infrabud sp. z o.o. (a pośrednio także ZEG S.A.) mieściła się w porządku obrad.

 

W ocenie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, ujawnienie szczegółów dotyczących operacji nabycia spółki Infrabud Sp. z o.o. nie wyrządzi szkody, ani spółce  Kopex S.A., ani firmie ZZM S.A. należącej do spółki Kopex S.A. W szczególności odpowiedzi na pytania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych nie wiążą się również w żadnej mierze z ujawnieniem tajemnic technicznych, handlowych, czy też organizacyjnych przedsiębiorstwa. Ponadto udzielenie odpowiedzi w naszej opinii nie naraża członków zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.

 

Piotr Cieślak

Wiceprezes Zarządu

pcieslak@sii.org.pl

 

 

Zobacz również:

22.10.2018, Aktualności

Podsumowanie XI Kongresu Inwestycyjnego Xelion

22.10.2018, Aktualności

Podsumowanie XI Kongresu Inwestycyjnego Xelion

W dniu 11 października 2018 roku w warszawskim hotelu InterContinental, Dom Inwestycyjny Xelion należący do Grupy Banku Pekao S.A., zorganizował po raz jedenasty Kongres Inwestycyjny Xelion.

Zobacz więcej

23.10.2018, Newsroom

4 spółki, które wypłacają dywidendę od co najmniej 10 lat

23.10.2018, Newsroom

4 spółki, które wypłacają dywidendę od co najmniej 10 lat

Inwestując długoterminowo warto zwracać szczególną uwagę na spółki wypłacające regularnie dywidendę.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie