Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Lotos S.A. - relacja z ZWZ

Szanowni Państwo,


W 30 czerwca w Gdańsku odbyło się WZA Grupy Lotos S.A. Najważniejszymi punktami WZA poza przyjęciem sprawozdań finansowych i udzieleniem absolutorium zarządowi spółki były kwestie związane z podniesieniem kapitału zakładowego spółki w celu przejęcia spółek Petrobaltic S.A., Lotos Jasło S.A. i Lotos Czechowice S.A. Drugim punktem, który budził wątpliwości niektórych akcjonariuszy była zmiana w Statucie Spółki pozwalająca ograniczyć prawo wykonywania głosu akcjonariuszom innym niż Skarb Państwa lub Nafta Polska S.A. do jednej piątej przysługującej im ilość głosów tak długo jak Skarb Państwa lub Nafta Polska S.A. będą w posiadaniu, co najmniej 20% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce. Ze względu na wskazane przesłanki, udział w zgromadzeniu wziął przedstawiciel SII.

 

Wynik finansowy


Grupa Lotos S.A. odnotowała w 2008 roku stratę netto wysokości 675.705.183,59. Prezes Olechnowicz, oraz Wiceprezes Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Mariusz Machajewski wynik przedsiębiorstwa tłumaczyli tylko i wyłącznie wpływem zmiany cen ropy na rynkach światowych, a co za tym idzie zmianą wyceny zapasów, które Grupa Lotos ma obowiązek posiadać. Strata, która wystąpiła w 2008 roku według Zarządu spółki ma charakter czysto księgowy i nie ma nic wspólnego z działalnością operacyjną Grupy Lotos S.A., oraz wdrażaniem w życie programu 10+. Zgodnie z propozycją Zarządu strata pokryta zostanie z kapitału zapasowego spółki.

 

Podniesienie kapitału zakładowego


Podniesieniem kapitału zakładowego miało na celu przejęcie spółek: Petrobaltic S.A. Lotos Jasło S.A. i Lotos Czechowice S.A. Akcje wyżej wymienionych spółek zostaną wniesione aportem przez Skarb Państwa, a w zamian za to WZA Grupy Lotos S.A. pozbawiło wszystkich akcjonariusz poza Skarbem Państwa prawa poboru i całą emisję akcji serii C skierowało do Skarbu Państwa. Problemem dla niektórych akcjonariuszy była wycena akcji nowej emisji i parytet wymiany na akcje wnoszone aportem przez Skarb Państwa. Chodziło przede wszystkim o wycenę Petrobalticu. Zarząd transakcje tą uważa za bardzo korzystną. Zwrócono uwagę, że Petrobaltic jest spółką, która generuje zysk, a cena 22,07 (cena z 30 czerwca to 20,20 PLN) za akcję nowej emisji Lotosu jest powyżej dzisiejszej wyceny rynkowej. Zakładając wariant optymistyczny i wzrost wyceny akcji na GPW sytuacja taka miałaby miejsce, kiedy na Świecie widoczne były oznaki trwałego ożywienia gospodarczego. Trudno uwierzyć by możliwemu ożywieniu towarzyszył spadek cen surowców. Sytuacja ta powodowałaby wzrost wartości Petrobalticu. Przyjmując za równie prawdopodobny wariant pesymistyczny, w którym ożywienie gospodarcze odsuwa się w czasie, a cena akcji Lotosu spada, to kwota 22,07 jest dość atrakcyjna dla Spółki.

 

Zmiany w Statucie Spółki


Zmiany w statucie ograniczające wykonywanie prawa głosu przez akcjonariuszy niepowiązanych ze Skarbem Państwa mające na celu ochronę firmy przed wrogim przejęciem w sytuacji kiedy mogła by nastąpić dalsza (bardzo mało prawdopodobna) prywatyzacja sektora naftowego w Polsce są związane ze zmianami organizacyjnymi w Nafcie Polskiej S.A. Planowane jest przekazanie akcji, które posiada Nafta Polska do Skarbu Państwa i zmiana statutu jest w ocenie spółki logiczną konsekwencja dostosowania zapisów do planowanej struktury własnościowej w Spółce.   

 

Udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej


WZA Grupy Lotos S.A. postanowiło udzielić absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania powierzonych im obowiązków w roku 2008.

 

Program 10+


Akcjonariusze wyrazili swoje obawy związane z ciągłym brakiem stabilności na rynkach finansowych w kontekście finansowania programu 10+. Prezes Machajewski poinformował, że kredyty zostały wykorzystane już w ok. 80% i wystąpienie kolejnych problemów w instytucjach finansowych nie miałoby większego wpływu na realizację projektu. Kwota, która została do wykorzystania i ilość banków wchodzących w skład konsorcjum powoduje bardzo duże rozproszenie ryzyka.

 

Wyrażenie zgody na nabycie przez Grupę LOTOS S.A. „Placówki GATX”


Dynamiczny wzrost przewozów oraz przewidywane w perspektywie po zakończeniu Programu 10+ zwiększone zapotrzebowanie Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na usługi przewozowe spowodowało potrzebę rozbudowy układu torowego zakładu w Gdańsku. Wraz z rozpoczęciem realizacji Programu 10+ pojawiła się koncepcja przejęcia znajdującej się w sąsiedztwie Placówki GATX od GATX Rail Poland Sp. z o.o. – w szczególności gruntów wraz z torami, gdyż jedynym terenem umożliwiającym rozbudowę układu torowego jest właśnie powyższa nieruchomość pozostająca we władaniu GATX. Przeprowadzono analizy, które wykazały zasadność i opłacalność projektu w kontekście rozbudowy rafinerii, zwiększenia mocy przerobowych skutkujących zwiększoną produkcją i związaną z tym potrzebę zapewnienia transportu produktów koleją do oraz z rafinerii.

Ocenia się, że pozyskanie Placówki GATX umożliwi – oprócz korzystania z jej układu torowego – dobudowę kolejnych torów, co pozwoli na zwiększenie planowanej ekspedycji kolejowej o 1,5 mln ton produktów Grupy LOTOS S.A. rocznie, a także zmniejszy możliwość niewydolności głównego kanału logistycznego w zakresie wywozu produktów rafinerii w Gdańsku po zakończeniu Programu 10+ i uruchomieniu nowych instalacji. Rozbudowany układ torowy będzie optymalnie zaspokajał potrzeby rafinerii w Gdańsku, umożliwiając obsługę zwiększonych przewozów po zakończeniu realizacji Programu 10+.

 

Obowiązkowe zapasy ropy


Na zadane pytanie, co z zapasami, które Lotos musi utrzymywać padła odpowiedź, że sprawa jest w toku. Przedstawiciele Lotosu i Orlenu biorą udział w grupie roboczej, która nad tym pracuje. Pewne jest jedno, zgodnie z przepisami unijnymi utrzymywanie rezerw musi przejąć państwo. Tu zaczynają się problemy. Pytanie ile warte są te zapasy. Na pewno dla Lotosu i Orlenu zdecydowanie więcej niż dla Państwa. W jaki sposób nastąpi wykupienie zapasów, kiedy i w jaki sposób nastąpi zapłata? Ile czasu zajmie przeprowadzenie całego proces? Są to pytania, na które nikt nie zna dziś odpowiedzi.  

 

W przypadku, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany dodatkowymi informacjami dotyczącymi działalności Grupy Lotos S.A. istnieje  możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą odpowiedzialną za relacje inwestorskie pod adresem e-mail: kajetan.szelesny@grupalotos.pl.

 

Sebastian Polachowski


 

Zobacz również:

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

Nie jest tajemnicą, że stan polskiej służby zdrowia jest, mówiąc wprost, fatalny. Wszelkie statystyki, badania czy sondaże jasno wskazują, że Polska na tle innych krajów Europy wypada bardzo słabo.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie