Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

FON S.A. - lista pytań do Zarządu

Szanowni Państwo,


          w dniu 9 lipca 2009 r. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Prezesa Zarządu Spółki FON S.A. p. Piotra Żołyńskiego listę pytań dotyczących medialnych doniesień o współpracy FON S.A. z amerykańskim podmiotem Lemna International Inc. Pytania przekazane zostały w trybie przewidzianym dla akcjonariuszy spółki publicznej zgodnie z odpowiednimi zapisami Kodeksu spółek handlowych. Pytania dotyczą wątpliwości, które zdaniem SII towarzyszyły wypowiedziom Prezesa Piotra Żołyńskiego w trakcie wystąpienia na antenie stacji TVN CNBC Biznes w dniu 6 lipca 2009 r. oraz informacjom przekazanym w raporcie bieżącym nr 39/2009 z dnia 7 lipca 2009 r.

 

          Naszym zdaniem uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania jest niezbędne do prawidłowej i rzetelnej oceny wpływu współpracy z Lemna International Inc. na sytuację finansową Spółki oraz jej perspektywy rozwoju.

 

          Poniżej przedstawiamy kompletną listę pytań. Prezes FON S.A. został poproszony o udzielenie odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zapoznania się z pismem Stowarzyszenia.


 1. Z jakich powodów firma Lemna International Inc. wybrała jako krajowego partnera do realizacji projektów ekologicznych Spółkę FON S.A.?

 2. Czy FON S.A. wyróżnia się uzasadniającymi ten wybór możliwościami produkcyjnymi, technologicznymi, know – how lub specjalistyczną kadrą?

 3. Zgodnie z raportem bieżącym celem współpracy jest zbudowanie do 31.12.2010 r. ekologicznych centrów odzysku i recyklingu opartych na technologii Lemna International Inc. Jakiego rodzaju materiały będą odzyskiwane i przetwarzane w przedmiotowych centrach ekologicznych?

 4. W jaki sposób Zarząd ocenia brak współpracy pomiędzy Lemna International Inc. a władzami gmin Radymno i Białogard, w szczególności brak umowy dzierżawy lub kupna – sprzedaży odpowiednich gruntów? W jaki sposób pozyskane zostaną tereny inwestycyjne?

 5. Czy Zarząd planuje zaoferowanie Lemna International Inc. objęcie akcji nowych serii emitowanych m. in. w związku z podniesieniem kapitału w ramach kapitału docelowego? Jeśli tak, to po jakiej cenie obejmowane będą te akcje? Czy Lemna International Inc. przejmie kontrolę nad FON S.A.?

 6. W jaki sposób i w jakim terminie Zarząd pozyska kapitał niezbędny do realizacji inwestycji i zapewnienia Spółce FON S.A. roli inwestora finansowego?

 7. W jakiej wysokości planowane są nakłady inwestycyjne związane z realizacją inwestycji, poniesione po stronie Spółki FON S.A.?

 8. Według szacunków Zarządu przychody z łącznej działalności ekologicznej w pierwszym roku funkcjonowania realizowanych projektów powinny wynieść około 8,75 mln € przy szacunkowych zyskach wynoszących 5,93 mln €. Z czego wynika tak wysoka rentowność projektów, i to już w pierwszym roku ich funkcjonowania? Czy wspomniany w prognozach zysk jest zyskiem netto, brutto, na sprzedaży czy operacyjnym?

 9. Czy według Zarządu realna jest emisja obligacji jako źródła finansowania inwestycji? Jeśli tak, to jakiego rodzaju obligacje będą emitowane? Czy Zarząd dokonał oceny ryzyka (z punktu widzenia potencjalnych obligatariuszy) związanego z nabyciem obligacji FON S.A.?

 10. Na czym polega restrukturyzacja i reorganizacja prowadzona przez Zarząd Spółki? Jakie są główne założenia restrukturyzacji, w szczególności osiągnięte dotychczas korzyści oraz ich wpływ na wynik finansowy Spółki? Czy restrukturyzacja prowadzona jest według zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu restrukturyzacji? Jakie są główne założenia tego planu?

 11. Na czym dokładnie polegają plany Spółki związane z budową dróg?

 Czekamy na Państwa komentarze i opinie.


Osoba kontaktowa:


Paweł Wielgus
Specjalista ds. Interwencji i Analiz
e-mail:
pwielgus@sii.org.pl
tel:  (071) 332-95-66

Zobacz również:

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia że na podstawie § 26 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 r. na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się we Wrocławiu.

Zobacz więcej

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

Inwestorzy mieli wczoraj (tj. 16 maja) okazję przepytać Jacka Kościelniaka, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Energi. W centrum zainteresowania inwestorów znalazły się wyniki finansowe, inwestycje, głównie w Ostrołękę C, a także wycena giełdowa spółki.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie