Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Sanwil S.A. - Relacja z ZWZ

Szanowni Państwo,

 

W dniu 25.06.2009 odbyło się ZWZA spółki Sanwil, podczas którego obecny był Patryk Charkot – przewodniczący oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

W ZWZA brało udział 4 inwestorów posiadających łącznie 268 326 421 głosów, w tym jeden akcjonariusz posiadający powyżej 5% głosów (261 155 259 głosów).

 

Podczas ZWZA przedstawiciel SII zadał szereg pytań skierowanych do Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

Przedstawiciel SII starał się wyjaśnić m.in. wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z informacjami z Gazety Giełdy Parkiet z dnia 8 czerwca dotyczącymi rozliczenia wszystkich opcji walutowych przez Spółkę. Prezes Zarządu  stwierdził, że  informacje zawarte w Gazecie nie są prawdą oraz że „nie che mu się tego komentować”. W związku z tym  przedstawiciel SII złożył wniosek o zaprotokołowanie zgłoszenia do Zarządu wniosku o przekazanie informacji wyjaśniających tą sprawę na piśmie skierowanym do SII oraz w formie raportu bieżącego.

 

Przedstawiciel SII zadał również pytanie w związku z informacjami. jakie przekazał Zarząd w RB nr 3/2009 dotyczącymi rozliczenia części transakcji opcji walutowych ze środków ostatniej emisji. Prezes Zarządu nie określił jednak dokładnej kwoty wykorzystania tych środków. Przedstawiciel SII w związku z tym również  zgłosił wniosek o przekazanie informacji na piśmie.

 

Nieobecność byłego Prezesa utrudniła z niestety wyjaśnienie transakcji zawieranych na opcjach walutowych za czasów jego kadencji. Obecny Prezes stwierdził jednak, że jego poprzednik dopuścił się działań na szkodę spółki. Oświadczył również, że były Prezes miał polisę związaną z pełnioną funkcją (o wartości 10 mln). Jednocześnie oświadczył, że dokona wszelkich możliwych działań, aby odzyskać całość lub przynajmniej znaczną część strat poniesionych w związku z działaniem poprzednika. WZA nie udzieliło absolutorium Panu Jackowi Rudnickiemu z wykonania pełnionej funkcji Prezesa Zarządu. Niestety forma uchwały jaka została zaprezentowana przez Zarząd nie pozwalała zgłosić sprzeciwu do protokołu. Niemniej jednak obecni akcjonariusze mniejszościowi zgłosili do protokołu informacje, że byli przeciwni udzieleniu absolutorium głosując zgodnie z propozycją uchwały na „TAK”.

 

Wyjaśnienia Prezesa w sprawie  zawieranych transakcji opcji walutowych dotyczyły również sposobu ich zawierania. Prezes oznajmił m.in., że negocjacje z Bankami z którymi były zawierane transakcje są utrudnione ze względu na zasoby gotówkowe, którymi dysponuje spółka. Banki pobierają środki z  rachunku na pokrycie strat związanych z co miesięcznymi rozliczeniami zawartych transakcji. Wszystkie transakcje opcyjnie zostaną rozliczone najpóźniej do połowy 2010 r.

 

W związku z różnicami pomiędzy skróconym rachunkiem zysków i strat, a notami do tego rachunku oraz w związku z brakiem wyjaśnienia tych różnic przez Prezesa, przedstawiciel SII wniósł również o zaprotokołowanie zgłoszenia do Zarządu wniosku o wyjaśnienie tych różnic w formie pisemnej. Ponadto przedstawiciel SII głosował przeciw udzieleniu absolutorium zarówno względem wszystkich przedstawicieli Zarządu, jak i Rady Nadzorczej, zgłaszając przy tym wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu.

 

W sprawie uchwały dotyczącej zmiany statutu przedstawiciel SII zaproponował zmianę uchwały, tj, skreślenie pkt 2 uchwały. Wniosek nie został przyjęty. Z kolei w związku z pytaniem dotyczącym zmiany siedziby spółki Prezes udzielił odpowiedzi, że decyzja ta wynika z faktu, że „jest z Lublina”. Nowa siedziba spółki mieścić się będzie na ul. Cisowej 11.

 

Podczas rozmów z akcjonariuszami mniejszościowymi obecnymi na Walnym, jeden z nich (reprezentujący 1,9 mln głosów) sugerował, aby SII powzięło kroki związane z zwiększeniem aktywnego udziału inwestorów indywidualnych w spółce. SII oczywiście deklaruje swoją aktywność w tym zakresie, czego dowodem była m.in. obecność przedstawiciela SII podczas obrad ostatniego ZWZA.

 

Patryk Charkot

 

Zobacz również:

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

Biblia wykresów świecowych Steve'a Nisona 5 lutego 2018 powróciła na półki księgarni maklerska.pl! Odświeżona, zaktualizowana i w nowej oprawie graficznej, a co najważniejsze – w języku polskim.

Zobacz więcej

16.02.2018, Newsroom

Mercor z wyraźną poprawą wyników po trzech kwartałach

16.02.2018, Newsroom

Mercor z wyraźną poprawą wyników po trzech kwartałach

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 24,6%, a wynik operacyjny o 45,9%.

Zobacz więcej

Logo SII