Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

ZNTK Łapy S.A. - Relacja z NWZ

Szanowni Państwo,

 

W związku z Walnym Zgromadzeniem ZNTK Łapy S.A. (odbyło się w dniu 01.06.3009), którego przedmiotem miało być istotne z punktu widzenia dalszego funkcjonowania firmy głosowanie nad jej likwidacją, bądź dalszym istnieniem, a także w związku zapytaniami o sytuację spółki ze strony inwestorów indywidualnych, Stowarzyszenie zdecydowało o wzięciu udziału w zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. SII było reprezentowane podczas obrad przez Pana Tomasza Bujaka – Przewodniczącego warszawskiego oddziału SII.


 
W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 5 akcjonariuszy w tym dwóch reprezentujących powyżej 5% kapitału zakładowego:

1) Akcjonariusz - TOWAG Łapy Sp. z o.o., procent udziału - 44,79, liczba głosów - 549.695.

2) Akcjonariusz - KAPEA Sp. z o.o., procent udziału - 11,81, liczba głosów - 144.974

Wśród pozostałych akcjonariuszy należy wymienić SII, Sovereign Capital  oraz osobę fizyczną. Akcjonariusze Ci zarejestrowali po jednej akcji.


W trakcie sprawdzania listy obecności po otrzymaniu dokumentów od przedstawiciela SII osoba dokonująca tych czynności pani notariusz Wiesława Warakomska uznała iż kopia wypisu z KRS nie stanowi dokumentu właściwego do uznania reprezentacji i zażądała oryginału odpisu z KRS. W takiej samej sytuacji był również przedstawiciel Sovereign Capital. SII zażądało jednak przedstawienia podstawy prawnej takowej interpretacji. W efekcie braku odpowiednich argumentów Walne Zgromadzenie postanowiło dopuścić obu akcjonariuszy do udziału w WZA.

Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia było przede wszystkim dalsze istnienie spółki. W projekcie uchwał  znalazła się następująca formuła uchwały  „ …postanawia się o dalszym istnieniu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego” . Uchwala zawierała informację o zadłużeniu, które nie przekracza szacunkowej wartości majątku Spółki oraz o prowadzonych przez Zarząd rozmowach z inwestorami branżowymi. Dalszym punktem było uzupełnienie oraz zmiana składu Rady Nadzorczej spółki.


Trwające dwie godziny Walne Zgromadzenie zdominowały pytania przedstawiciela SII , który w trybie art.428§1 zadawał pytania obecnemu Prezesowi Panu Łupińskiemu i byłemu Prezesowi Panu Ekiertowi. Pytania dotyczyły aktualnej kondycji finansowej spółki oraz obecnych i wcześniejszych działań strategicznych i restrukturyzacyjnych, a także przyszłych planów ratowania spółki.

 

W trakcie obrad przedstawiciel SII starał się m.in. wyjaśnić, czy w kontekście znacznego osłabienia złotego Zarząd próbował lub próbuje pozyskać kontrahentów zagranicznych. 

W odpowiedzi SII usłyszało, że były takie próby. Porozumiano się nawet z kontrahentem , który jest w stanie dostarczać wagony z Gubina za kwotę ok. 1000zł, jednak problemem okazały się zbyt długie terminy realizacji 2+2 dni transport i ok. 14 dni remont. Spółka prowadzi rozmowy z kontrahentem Niemieckim (mało znanym producentem wagonów). Przedstawiciele spółki niemieckiej zainteresowani są jednak ewentualnym realizowaniem podwykonawstwa przez spółkę. Rejony Francji, czy Słowacji Zarząd uznał za wyjątkowo trudne (na Słowacji spółki z branży w dużym stopniu powiązane są kapitałowo z firmami ukraińskimi). Zarząd poinformował również, że około  3-4 lata temu naprawiono na próbę 4 wagony z Niemiec i naprawa, w opinii niemieckich ekspertów wypadła wzorowo. Zarząd prowadził też w ostatnim czasie rozmowy z niemiecką  firmą działającą również na rynku polskim w sprawie serwisowania wagonów. Niestety z uwagi na kryzys niemiecka strona wstrzymała rozmowy. Argumenty te miały niejako potwierdzać i przekonać akcjonariuszy, że tania siła robocza jak na razie nie równoważy korzyści wynikających z transportu wagonów z zagranicy do Łap. W opinii SII próby pozyskania partnerów, bądź kontrahentów zagranicznych powinny być znacznie agresywniejsze, a przede wszystkim skuteczniejsze.


Sprawa PKP Cargo w opinii Zarządu to sprawa w istotnym stopniu polityczna, a wstrzymanie  outsourcingu napraw wagonów przez PKP Cargo jest efektem obaw o strajki w tamtejszej firmie. W opinii Zarządu spółki z Łap, PKP Cargo może mieć problem z realizacją około 4 tyś. napraw taboru kolejowego. Rynek napraw wagonów to ok. 12tyś. wagonów w skali roku. Tymczasem zakład z Łap musi w opinii zarządu naprawiać min. 200 wagonów miesięcznie. W opinii zarządu firmy dysponujące taborem kolejowym, najpóźniej w czwartym kwartale będą musiały zlecić naprawy na zewnątrz. Spółka o swoich problemach wielokrotnie informowała właściwego Ministra, Premiera, a także Posłów (jak na razie działania te pozostają jednak bez efektów).


Przedstawiciel SII próbował dowiedzieć się również, czy spółka próbowała wcześniej zdywersyfikować swoją działalność, czy zamierza obecnie przeprowadzić tego typu działania?

W odpowiedzi na to pytanie były Prezes Spółki - Pan  Ekiert stwierdził, że spółka nastawiona jest na remont wagonów towarowych, a próba dywersyfikacji chociaż teoretycznie możliwa w praktyce, wydaje się nierealna. Były Prezes odniósł się  również sceptycznie do naprawy wagonów osobowych. Natomiast  obecny prezes potwierdził w odpowiedzi na pytanie, że majątkiem spółki jest także dokumentacja techniczna i spółka jest w stanie projektować i wytwarzać  nowe wagony. Z kolei w odpowiedzi na pytanie o rynek tramwajowy, Zarząd stwierdził, że ten obszar działalności nie był i nie jest alternatywą możliwą do zdywersyfikowania działalność (w opinii SII jest to ciekawa alternatywa na zróżnicowanie kontrahentów). Rynek jest jednak obserwowany przez spółkę.


W trakcie obrad przedstawiciel SII próbował również ustalić, jakie inne działania restrukturyzacyjne zostały wdrożone w spółce, bądź są wdrażane poza redukcją etatów.

Zarząd w dopowiedzi na to pytanie poinformował, że Spółka stara się pozbyć pozostałego majątku niezwiązanego z podstawową działalnością, że  sprzedała ostatnio kino i stolarnię wraz z 10ha gruntów jednak środki ze sprzedaży poszły na zobowiązania wobec ZUS i gminy / 200 tys. zł za kino gmina zaliczyła na poczet zaległych podatków/. Ze znaczących aktywów pozostał ośrodek wczasowy w Sianożętach i kotłownia ogrzewająca miasto / nieoficjalnie warta ok. 5mln zł./ jednak na razie spółka nie uzyskała satysfakcjonującej oferty, a aktywa te nie przynoszą strat. Jak na razie również sprzedaż mieszkań zakładowych nie przynosi spodziewanych efektów, do sprzedania jest ok. 67 mieszkań, a cena zaproponowana ok. 380zł netto za m2  choć zarządowi wydaje się atrakcyjna dla mieszkańców stanowi barierę trudną do pokonania.


Przedstawiciel SII usiłował również uzyskać informację na temat bieżącej kondycji finansowej spółki. Dowiedział się m.in., że na koniec kwietnia  spółka miała zobowiązań na  kwotę ok. 35,426 mln zł. W tym kredyt w PKO BP na kwotę ok. 3,894 mln, zobowiązania publiczne 7,636 mln, a wynagrodzenia stanowiły niecały milion, choć obecnie ta kwota jest większa. W opinii Zarządu dostawcy cierpliwie czekają na odzyskanie swoich długów, podobnie jak banki, w związku z czym spółka nie obawia się wniosków o upadłość. Choć Zarząd spółki nie potrafił w precyzyjny sposób określić okresu, w jakim spółka mogłaby funkcjonować, to wskazał najwyżej na końcówkę bieżącego roku. Zarząd podkreślił również, że w przypadku likwidacji spółki, szanse na odzyskanie kapitału przez akcjonariusze są praktycznie zerowe.


Odpowiedzi uzyskane podczas obrad akcjonariuszy nie pozwoliły stwierdzić przedstawicielowi SII, iż Zarząd oprócz rozmów z potencjalnymi inwestorami ma pomysł na kontynuację działalności przez Spółkę. Jest szansa, że więcej informacji na ten temat akcjonariusze uzyskają już podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia. W głosowaniu

 nad uchwałą o dalszym istnieniu spółki przedstawiciel SII wstrzymał się od głosu.


W kolejnym punkcie obrad powołano dwóch nowych członków rady nadzorczej  Mariana Leszczyńskiego i Ryszarda Ekierta. Pierwszy z kandydatów był nieobecny i jego kandydatura nie została przedstawiona . Przedstawiciel SII podobnie jak przy pierwszym głosowaniu postanowił wstrzymać się od głosu.


 

Tomasz Bujak


 

Zobacz również:

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

Biblia wykresów świecowych Steve'a Nisona 5 lutego 2018 powróciła na półki księgarni maklerska.pl! Odświeżona, zaktualizowana i w nowej oprawie graficznej, a co najważniejsze – w języku polskim.

Zobacz więcej

16.02.2018, Newsroom

Mercor z wyraźną poprawą wyników po trzech kwartałach

16.02.2018, Newsroom

Mercor z wyraźną poprawą wyników po trzech kwartałach

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 24,6%, a wynik operacyjny o 45,9%.

Zobacz więcej

Logo SII