Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Anulowanie zmiany harmonogramu sesji w dniu 1 czerwca 2009 r.

Szanowni Państwo,


16-17 maja odbyła się III tura testów procedury wdrożenia Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego (NSDR). Jednocześnie dobiegły końca testy finalne. Ostatecznym terminem zgłaszania przez Uczestników KDPW deklaracji o ich gotowości do wdrożenia NSDR, zgodnie z przyjętym harmonogramem, była godzina 12.00, 18 maja. Część Uczestników zgłosiła nieprzygotowanie do wdrożenia. Powodem są błędy w ich systemach informatycznych dostosowywanych do NSDR. Oznacza to brak możliwości zakończenia testów, które są warunkiem koniecznym do rozpoczęcia wdrażania Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego.


Z podsumowania III tury testów wynika, że wzięło w nich udział 26 spośród 27 domów maklerskich, 11 z 14 banków depozytariuszy, z czego 21 domów maklerskich i 10 depozytariuszy zakończyło testy pozytywnie.

 

Na podstawie analizy deklaracji przekazanych przez Uczestników do KDPW o stanie ich gotowości do wdrożenia można stwierdzić, iż głównym powodem nieprzygotowania do wdrożenia są błędy w systemach informatycznych Uczestników będące konsekwencją niedostatecznego przygotowania ich infrastruktury przez dostawców.


Gotowość do wdrożenia zadeklarowało 10 domów maklerskich oraz 10 banków depozytariuszy. Wskazując na różnej wagi problemy z systemami informatycznymi, istotne w ocenie Uczestników, brak gotowości zgłosiło 17 domów maklerskich i 4 banki depozytariusze.

 

W związku z brakiem gotowości do wdrożenia NSDR przez część Uczestników KDPW nie podjęto decyzji o wdrożeniu nowego systemu z dniem 1 czerwca.

 

Trwają szczegółowe konsultacje z poszczególnymi Uczestnikami, którzy zgłosili problemy. Ich celem jest ustalenie czasu potrzebnego na usunięcie wszystkich usterek i nieprawidłowości w systemach Uczestników przez ich dostawców. Pozwoli to na określenie terminu rozpoczęcia i czasu trwania dodatkowych testów, a w konsekwencji ustalenie ostatecznego terminu wdrożenia.

 

W związku z powyższym traci ważność uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie zmiany harmonogramu fazy przed otwarciem na sesji giełdowej w dniu 1 czerwca 2009 r. oraz unieważnienia niezrealizowanych zleceń maklerskich w związku z uruchomieniem przez KDPW NSDR.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią uchwały Zarządu GPW:

 


Uchwała Nr 209/2009

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 15 maja 2009 r.

w sprawie zmiany harmonogramów notowań oraz unieważnienia zleceń maklerskich

w związku z uruchomieniem przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego

 

§ 1

Na podstawie § 121 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, że w obrocie na Głównym Rynku GPW w dniu 1 czerwca 2009 r. faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) odbywać się będzie w następujących godzinach:

 

  1. w przypadku notowań w systemie notowań ciągłych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych) - w godzinach 7:00 – 9:00;

  2. w przypadku notowań w systemie notowań ciągłych dla instrumentów pochodnych (z wyłączeniem kontraktów terminowych na obligacje Skarbu Państwa)
    - w godzinach 7:00 – 8:30;

  3. w przypadku notowań w systemie notowań ciągłych dla kontraktów terminowych na obligacje Skarbu Państwa - w godzinach 7:00 – 8:30;

  4. w przypadku notowań w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego (w przypadku pierwszej fazy przed otwarciem w tym dniu)
    - w godzinach 7:00 – 11.00.

 

Godziny pozostałych faz notowań w obrocie na Głównym Rynku GPW w dniu 1 czerwca 2009 r. pozostają bez zmian.

 

§ 2

Na podstawie NR 0201 ust. 4 i NR 0301 ust. 4 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniu 1 czerwca 2009 r. faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) odbywać się będzie w następujących godzinach:

 

  1. na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych - w godzinach 7:00 – 9:00;

  2. na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań jednolitych (w przypadku pierwszej fazy przed otwarciem w tym dniu) - w godzinach 7:00 – 11:00.

 

Godziny pozostałych faz notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniu 1 czerwca 2009 r. pozostają bez zmian.

 

§ 3

Na podstawie § 5 ust. 2 Rozdziału VI Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego oraz NR 0104 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że wszystkie zlecenia maklerskie przekazane na giełdę oraz do alternatywnego systemu obrotu, które nie zostaną zrealizowane do dnia 29 maja 2009 r. (włącznie), tracą ważność.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem podania do publicznej wiadomości przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., najpóźniej w dniu 18 maja 2009 r., informacji o produkcyjnym uruchomieniu od dnia 1 czerwca 2009 r. Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego.

 

Żródło:

www.kdpw.pl

www.gpw.pl

 

Zobacz również:

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych udało się nam uzyskać wydłużony okres próbny w Legimi.

Zobacz więcej

20.06.2018, Newsroom

Mocna reakcja rynku na opublikowane sprawozdanie LiveChatu

20.06.2018, Newsroom

Mocna reakcja rynku na opublikowane sprawozdanie LiveChatu

Grupa LiveChat Software opublikowała raport za rok obrotowy zakończony 31 marca 2018 roku. W środę od rana kurs akcji spółki wyraźnie rośnie.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie