Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Invar&Biuro System S.A. - możliwe wykorzystanie informacji poufnej

Szanowni Państwo,

w dniu 24 marca 2009 r. SII przesłało na ręce Dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu UKNF wniosek o zbadanie, czy na sesjach giełdowych w dniach 10 i 19 marca doszło do wykorzystania informacji poufnej w czasie zawierania transakcji na akcjach spółki IBSystem S.A.

W czasie wskazanych sesji giełdowych cena akcji wzrosła odpowiednio o 12,50% oraz 16,67%, przy wolumenie obrotu znacznie przekraczającym średni wolumen obrotu z kilku poprzednich miesięcy.


Raportem bieżącym nr 9/2009 z dnia 19 marca 2009 r., przekazanym o godz. 17:56, Spółka poinformowała o zwołaniu na dzień 27 kwietnia 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad znalazł się projekt uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki w drodze publicznego wezwania. W raporcie nie podana została wartość skupu oraz zakres cen, po jakich mógłby się on odbyć. Informacja, iż akcje mogą być nabywane po cenie mieszczącej się w przedziale 50 – 85 gr za walor, przy wycenie rynkowej na poziomie około 20 gr, została zamieszczona na stronie internetowej Gazety Giełdy Parkiet dopiero w dniu 20 marca 2009 r. o godz. 01:07.


W związku z powyższym istnieje uzasadnione podejrzenie, że transakcje na sesjach

giełdowych w dniach 10 i 19 marca 2009 r. przeprowadzone zostały przez osoby będące w posiadaniu informacji poufnej, tj. informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem podjęcia uchwały o rozpoczęciu skupu akcji własnych Spółki, a tym samym że informacja ta została wykorzystana do osiągnięcia korzyści materialnych.

 

Uchwała Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2009 r. podjęta została w odpowiedzi na żądanie akcjonariuszy reprezentujących łącznie ponad 10% kapitału zakładowego Emitenta. Dlatego też SII zwróciło się do UKNF z prośbą o ustalenie, czy osoby przeprowadzające transakcje na wskazanych sesjach giełdowych mogły być w posiadaniu informacji poufnej o porządku obrad planowanego WZA, a jeśli tak, to również o podjęcie niezbędnych kroków administracyjnych.

 

Czekamy na Państwa komentarze i opinie.


Osoba kontaktowa:
Paweł Wielgus

Specjalista ds. Interwencji i Analiz

e-mail: pwielgus@sii.org.pl

tel:  (071) 332-95-66

Zobacz również:

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia że na podstawie § 26 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 r. na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się we Wrocławiu.

Zobacz więcej

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

Inwestorzy mieli wczoraj (tj. 16 maja) okazję przepytać Jacka Kościelniaka, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Energi. W centrum zainteresowania inwestorów znalazły się wyniki finansowe, inwestycje, głównie w Ostrołękę C, a także wycena giełdowa spółki.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie