Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Nowe Rozporządzenie MF w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

W związku z wejściem w życie z dniem 15 marca 2009 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259), KNF zwraca uwagę, iż przepisy rozporządzenia mają po raz pierwszy zastosowanie do raportów okresowych rocznych i skonsolidowanych raportów okresowych rocznych sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku obrotowego rozpoczynającego się w 2008 r., przekazywanych po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

 

W przypadku emitentów, dla których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przepisy rozporządzenia nakładają bezwzględny obowiązek jednoczesnego przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego w terminie do końca kwietnia 2009 roku (cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego).


 

Zgodnie z § 100 ust. 9 rozporządzenia termin wykonania ww. obowiązku nie jest obecnie uzależniony od terminu zwołania walnego zgromadzenia, zatwierdzającego roczne sprawozdania finansowe ani od daty otrzymania opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Ulegają również zmianie terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych:

 

 

  • raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie w maksymalnym terminie dwóch miesięcy od daty zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy,
  • raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie w maksymalnym terminie 45 dni od daty zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy,
  • raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za ostatni kwartał roku obrotowego przekazuje się jednocześnie w maksymalnym terminie 60 dni od dnia zakończenia ostatniego kwartału roku obrotowego,
  • emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał roku obrotowego,
  • emitent zwolniony jest z obowiązku przekazania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego, pod warunkiem że przekaże raport roczny i skonsolidowany raport roczny w terminie do 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Źródło: www.knf.gov.plZobacz również:

11.06.2018, Aktualności

Amibroker praktycznie – szkolenie on-line Pawła Szczepanika i 200 zł zniżki dla członków SII

11.06.2018, Aktualności

Amibroker praktycznie – szkolenie on-line Pawła Szczepanika i 200 zł zniżki dla członków SII

Tylko do piątku, 15 czerwca 2018 r. trwać będą zapisy na szkolenie on-line Amibroker Praktycznie, autorstwa Pawła Szczepanika.

Zobacz więcej

14.06.2018, Newsroom

Sprawdź, jak radzą sobie tegoroczni debiutanci na GPW

14.06.2018, Newsroom

Sprawdź, jak radzą sobie tegoroczni debiutanci na GPW

W czasie niespełna 6 miesięcy tego roku na rynku głównym warszawskiej giełdy zadebiutowały tylko cztery spółki.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie