Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Spółka LUG S.A. - raport z wynikami finansowymi za trzy kwartały 2008 roku.

1Zgodnie z założeniami spółka LUG S.A., wiodący producent opraw oświetleniowych w Polsce, opublikowała w dniu 4.11.2008 raport z wynikami finansowymi za trzy kwartały 2008 roku. Jest to pierwsze sprawozdanie finansowe za trzy  kwartały prezentowane przez Spółkę, a także pierwszy raport w formie skonsolidowanej – obejmujący wyniki całej Grupy Kapitałowej LUG. Publikacja jest dobrowolną inicjatywą Spółki, która jest notowana na rynku NewConnect i nie podlega takiemu obowiązkowi informacyjnemu. Emitent pragnie w ten sposób dać wyraz transparentności prowadzonych działań i zapewnić swym inwestorom i akcjonariuszom dostęp do rzetelnych informacji, które w obliczu obecnej sytuacji na rynkach finansowych są niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych.


           Miniony III kwartał 2008r. był dla spółki LUG S.A. czasem istotnych zmian organizacyjnych. 1 sierpnia 2008r. działalność produkcyjną i handlową rozpoczęła spółka w 100% zależna od Emitenta – LUG Light Factory Sp. z o.o., która przejęła dotychczasową działalność Spółki. Ponadto Emitent 11.09.2008r. zawiązał spółkę zależną LUG GmbH, której zadaniem jest promocja i dystrybucja produktów marki LUG na terenie Niemiec. W rezultacie wspomnianych zdarzeń LUG S.A. stał się jednostką dominującą Grupy Kapitałowej LUG, składającą się z następujących podmiotów: LUG S.A., LUG Light Factory Sp. z o.o. oraz LUG GmbH. Podstawową działalność Emitenta stanowi aktualnie tworzenie sieci przedstawicielstw handlowych w Polsce i spółek zależnych poza granicami kraju oraz organizacja i nadzorowanie ich działalności.
           W III kwartale 2008r. Grupa Kapitałowa LUG zanotowała przychody ze sprzedaży (narastająco od 01.01.2008r. do 30.09.2008r.) rzędu 41,8 mln zł, w porównaniu do 42,7 mln zł w III kwartale 2007r. (narastająco od 01.01.2007r. do 30.09.2007r.). Wobec niesprzyjających warunków makroekonomicznych, które osłabiają koniunkturę w sektorze budowlanym oraz aktualnej sytuacji na światowych rynkach finansowych, Zarząd Spółki ocenia bardzo pozytywnie utrzymanie przychodów na blisko niezmienionym poziomie.

           W związku ze znacznym spadkiem kursu euro w III kwartale 2008 r., Grupa LUG podjęła działania dostosowujące do panujących nowych realiów makroekonomicznych. Weryfikacji uległa strategia firmy poprzez zintensyfikowanie działań w sferze sprzedaży krajowej, która nie jest obciążona ryzykiem kursowym. W rezultacie wspomnianych działań Grupa odnotowała blisko 40% wzrost sprzedaży krajowej i utrzymała całkowite przychody ze sprzedaży na niezmiennie wysokim poziomie sprzed roku. W IV kwartale 2008r. źródłem przychodów Emitenta, podmiotu dominującego Grupy, będzie wynajem pomieszczeń będących jego własnością, a które do tej pory wykorzystywane były na potrzeby bieżącej działalności.

           Branża oświetleniowa cechuje się dużą sezonowością, w rezultacie czego III kwartał 2008r. przyniósł Grupie Kapitałowej LUG 580 940 zł zrealizowanego zysku netto, w stosunku do 780 365 zł zysku wypracowanego w dwóch pierwszych kwartałach br. Fakt ten pokazuje dobrą kondycję finansową Grupy oraz jej stabilną pozycję rynkową, co potwierdza tendencja wzrostowa ogólnej płynności oraz obniżenie wskaźnika zadłużenia Grupy.

            Środki, które pozyskano w drodze emisji akcji LUG S.A. zostały, zgodnie z założeniami, wykorzystane na działalność inwestycyjną oraz na odbudowę zapasów magazynowych - zakończono budowę nowej siedziby Grupy Kapitałowej LUG oraz innowacyjnej linii technologicznej do produkcji obudów metalowych.

 

 


 

Zobacz również:

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

Człowiekiem Corporate Governance 2017 została Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce.

Zobacz więcej

23.11.2017, Czat inwestorski

Czat inwestorski: Omówienie wyników LW Bogdanka S.A. za trzeci kwartał 2017 r.

23.11.2017, Czat inwestorski

Czat inwestorski: Omówienie wyników LW Bogdanka S.A. za trzeci kwartał 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Prezesem Zarządu LW Bogdanka SA, Krzysztofem Szlagą. Czat odbędzie się 27 listopada (poniedziałek) o godzinie 12:00. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

Zobacz więcej

Logo SII